Svar til Rødt

Av
DEL

LeserbrevLeirfjord Rødt har i et leserinnlegg nylig kritisert AP og FrP for at det planlegges for utbygging av skolen på Leland til fremtidig overkapasitet. Det faktum at det nå er behov for bedre kapasitet på Leirfjord barne og ungdomsskole (LBU) illustrerer vel at hvis man ikke planlegger for ”overkapasitet”, kan det senere vise seg å bli en kostbar affære.
Jeg tenker da på at tidligere utbygginger har vært så nøkterne at det nå er blitt for liten plass. Da ungdomsskolen ble renovert for bare litt over 10 år siden, ble elevkapasiteten tatt ned. Man trodde da, etter å ha lest seg opp på SSB-tall, at kapasiteten skulle være tilstrekkelig i overskuelig fremtid. Det sies at det er lett å være etterpåklok, men kanskje burde man ved forrige ombygging tatt høyde for at en bomfri Helgelandsbru ville føre til tilflytting til Leirfjord, i stede for å gjøre dypdykk i SSB-tall.
Forslaget om utvidelse/ombygging av LBU har ikke på noe tidspunkt vært en del av en avtale mellom Ap og FrP, men kom inn som en del av budsjettforslaget til administrasjonssjefen i fjor høst. Administrasjonens forslag var å bruke 60 millioner kroner over en 2 års periode på oppgradering av LBU.
Politisk ble det vedtatt at vi skulle nedsette en politisk/administrativ arbeidsgruppe som i samarbeid med arkitekt skulle se på muligheten til å redusere kostnadsrammen med 10 millioner kroner. Det vil senere i høst bli lagt fram en sak til kommunestyret om denne utbyggingen, og FrP vil i denne sammenheng være lydhør for alle forslag som kan redusere kostnadsrammen. Det er absolutt i vår interesse at vi ikke overinvesterer i kommunen. På den andre siden, hvis det skal gjennomføres en utbygging, må det bevilges såpass med penger at funksjonaliteten/kapasiteten til skolen blir vesentlig forbedret. Hvis ikke kan man like godt fortsatt drive skole i brakkerigg.
For meg har det aldri vært en sammenheng mellom utbyggingen av LBU og oppvekstsentrene. Utbyggingen av LBU er blitt aktualisert fordi elevkapasiteten ved skolen er sprengt.
Oppvekstsentrene er pr. i dag oppgradert til et nivå som har gitt godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og som helsefremmende skole og barnehage.
Erfaringsmessig er utfordrende økonomi faktoren som utløser debatt om skolestruktur, i noen tilfeller også elevgrunnlaget. I de fire siste årene har økonomien i kommunen vært såpass god at det ikke er blitt fremmet et eneste forslag om nedleggelse av skoler.
I kommende periode vil alle partiene ha de samme økonomiske rammene å forholde seg til. Mer penger til en etat vil gi mindre penger til en annen etat. Mer penger til lån vil gi mindre penger til drift. FrP vil bidra til at vi i størst mulig grad gir et balansert og godt tjenestetilbud til innbyggerne i kommunen. Godt valg! Stem FrP.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags