Bredbåndsutbygging i Leirfjord

Kay Rune Nersund

Kay Rune Nersund Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet har utviklet seg en liten krangel mellom AP og SP i Leirfjord om hvem som skal ha æren for at kommunen nå er tildelt nesten 11 millioner kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til utbygging av bredbånd. Pål Einmo (først i perioden medlem i AP, men nå varaordførerkandidat for SP), mener i et avisinnlegg at Leirfjord AP feilaktig har tatt æren for at fiber snart er på full fart ned i jorda i Leirfjord. Han mener AP forfalsker historien og viser blant annet til at SP i 2014 bevilget mer penger til fiber enn det AP foreslo i sitt budsjettforslag.
Hvis historien skal gjengis helt riktig, så må det som skjedde før 2014 også nevnes. Det eneste partiet som hadde etablering av fiberbredbånd i Leirfjord med i valgprogrammet for 2011-2015 var FrP. I budsjettbehandlingen for 2013 fremmet FrP følgende forslag: ”Kommunen oppretter et selskap som heter Leirfjord fiber. Formålet med selskapet er levering av fiber/best mulig internettdekning til innbyggerne i kommunen. Selskapet gis en start bevilgning på kr 1000 000 av Leirfjord kommune. Kommunen søker samarbeid med fylkeskommunen/samferdselsdepartementet for å finansiere utbyggingen”.

I samme budsjettmøte fremmet Magnar Johnsen på vegne av SP, SV og Høyre følgende forslag som ble vedtatt: ” Utbygging av fiber til alle husstander i kommunen er et formidabelt prosjekt og representerer store investeringer og kostnader. Vi har ikke i årets budsjett satt av penger for å etablere et eget selskap for dette formålet, men viderefører at næringssjefen har dette ansvaret. Investeringsmidler for å styrke dette arbeidet kan tilføres ved omdisponering av ubrukte lånemidler”.

Jeg kan ikke se at AP hadde noe eget verbalforslag knyttet til fiber i dette møtet, men de satte av 1 000 000kr til Leirfjord fiber i sitt budsjettforslag.

Ovennevnte viser i klartekst at SP i forrige periode ikke viste noen stor interesse for å satse på fiber.
Det som har skjedd denne perioden er at vi nettopp har valgt den modellen som FrP forslo i 2013. Leirfjord Bredbånd AS er blitt stiftet, og vi fikk tak i en dyktig styreleder i Sissel Hesjedal (tidligere leder av Helgeland Regionråd). Det ble også ansatt en egen prosjektleder i kommunen som har gjort en god jobb med dette prosjektet. Ordføreren har etablert kontakter på fylket, og regjeringen har bevilget penger.
Det er lite relevant hvor mye penger SP foreslo å bruke på fiber inn mot valgåret 2015. For etter valget var de igjen skeptisk til å opprette fiberselskap. Da sak om opprettelse av fiberselskap var oppe til behandling i formannskapet den 02.06.17 finnes følgende sitat fra Helgelands Blad.
”Noen representanter er fortsatt kritiske og skeptiske til at kommunen skal opprette en slik bedrift.
-Før eller siden vil dette selskapet og driften av det komme i konflikt med kommunale oppgaver som omsorg og oppvekst. Vi må finne ut om vi skal bruke kommunale midler på noe som burde vært en nasjonal oppgave, sier representant Magnar Johnsen (Sp).”
Basert på ovennevnte uttalelse fra Magnar Johnsen vil jeg påstå at de aldri ville blitt opprettet noe fiberselskap, og ikke blitt bevilget 1 krone i tilskudd, hvis han hadde fått fortsette som ordfører. Det er ikke før nå, når kommunen er blitt tildelt nesten 11 millioner i tilskudd, at SP ”kommer ut av skapet” og vil ha sin del av æren for at fiber nå blir en realitet i Leirfjord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags