Selg uveret! Selg de bæra du har!

Sitatene er hentet i fra Svein Arne Bryggfjell, ildsjel i Hemnes Turistforenong og Petter Stordalen, tidligere jordbærselger. Du må altså selge det du har.

Jeg mener at konkurransen mellom bedrifter er et gode for samfunnsutviklingen, på samme måte som det er mellom kommuner. Derfor er det viktig å først og fremst ha god oversikt over sine egne ressurser og konkurransefortrinn og posisjonere seg for framtida. Det er mulig å øke inntekter og /eller senke utgiftene innenfor de områder som ikke sees på som avgjørende for økt tilflytting.

Vefsnsamfunnet har i dag overkapasitet på ca 300 skoleplasser i grunnskolen, vi har i dag overkapasitet i barnehagene. Dette er resultatet av både eldrebølge, økt sentralisering og små barnekull alle faktorer som vi ikke rår med. I tillegg til dette er det også resultatet av den politikken som har vært ført lokalt. Her mener jeg at det alt for ofte blir lagt skylla på utenforliggende faktorer som igjen gjør oss avmektige. Det er en forbannelse.

Vi som bor her kan endre framtida vår med de valgene vi tar i dag.

Vi kan velge hvordan vi ønsker å deale med framtida. Det som kan sees på som feilinvesteringer tilbake i tid, kan i dag sees på som våre konkurransefortrinn. Vi må se muligheter. For å fylle kommunekassa i framtida må vi ha folk. Vi må ha folk som stoler på oss så pass at de bryter opp i fra storbyen etter endt studier. Derfor kan vi ikke vingle fram og tilbake, sjalte og valte med ting som er avgjørende for at folk velger å bo her!

Det er fantastisk at vi har plass til flere familier, når det er akkurat det vi trenger!

Hvilke framtidsutsikter er det vi fyller ungdommen med før de reiser ut i den store verden? Det er ti år siden det var et faktum at vi manglet barnehageplasser i Vefsn, nå er den nye barnehagen på plass og den er halvfull. Tregheten i prosessen har gitt oss en blåmandag. Noen av de familiene som leste at vi skrøt om full barnehagedekning(i og for seg rett, men ikke for alle) fikk aldri se barnehagen i Andåsen bli ferdig, de flyttet.

Nå skal vi igjen ut å selge oss som attraktiv og fremtidsrettet, men nå er det et rykte som ikke helt pålitelig som vi må kjempe med. Et godt omdømme bygges over tid, derfor er det viktigere enn noen sinne at man legger forutsigbarhet i skole, barnehage og forebygging.

Magnar Kro Baisgård

Vefsn KrF