Tirsdag 18. desember markerte Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund og LO sin motstand mot jernbanepakke 4 rundt om på mange jernbanestasjoner i Norge, blant annet i Stavanger, Kristiansand, Skien, Drammen, Kongsberg, Trondheim, Bergen og flere steder i Østfold. I samarbeid med flere ungdomsorganisasjoner skal jernbanefolket dele ut løpesedler og forklare hvorfor det er så viktig å stoppe en innføring av EUs jernbanepakke 4 i Norge.

Stortinget skal stemme over jernbanepakke 4 våren 2019. Hvis flertallet sier ja betyr det at de for all framtid fratar norske folkevalgte kontrollen over norsk jernbane, både når det gjelder organisering og sikkerhet.

Et ja til jernbanepakke 4 innebærer tvungen konkurranseutsetting av innenlands persontrafikk finansiert med offentlige tilskudd. Nasjonal myndighet flyttes fra Statens Jernbanetilsyn og samferdselsdepartementet til ERA (European Union Agency for Railways).

Vårt største juleønske er: fortsatt råderett over vår egen jernbane!

Norsk jernbane skal styres fra Norge, ikke fra Brussel. Folk i Norge og norske folkevalgte skal ha råderett over egen jernbane, Sier Lokomotivpersonalets Forening Nord

Vi ønsker ikke å overlate sikkerheten og kvaliteten på våre tog og jernbane til byråkratiet i Brussel, og vi vil at kommende generasjoner skal ha frihet til å kunne forme en god jernbane i Norge også i framtida.