Gå til sidens hovedinnhold

Mer digital kompetanse i arbeidslivet

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en kartlegging som nylig ble overlevert svenske myndigheter, kom det frem at det er en mangel på digital kompetanse både i offentlig og privat sektor, selv om Sverige er godt i gang med sin digitaliseringsprosess.

Det er ingen grunn til å tro at det står så mye bedre til i Norge. Vi satser på programmering og digitalisering i grunnskolen, øker massivt antallet studieplasser i IKT og satsingen på IKT-forskning. Det er gode tiltak for fremtiden. Men det tar for lang tid. Vi trenger kompetansen nå.

Det hjelper ikke å ansette en IKT-ingeniør i en bedrift dersom resten av de ansatte ikke har kompetanse til å bidra til digitaliseringen, til å bruke og utvikle systemene. Jeg tror dessverre ikke samfunnet pr. i dag har kompetanse nok til å løfte de digitaliseringsprosessene som trengs.

Det som må til er å videreutdanne eksisterende arbeidskraft i mye større grad enn i dag. Folk flest skal ikke bli programmerere, men må løftes opp på et høyere kunnskapsnivå om hvordan utnytte digitalisering til mer effektive arbeidsprosesser, og ikke minst hvordan ivareta personvern i egne systemer.

Regjeringens reform "lære hele livet" er en god start, det er der de store midlene må satses for å skolere eksisterende arbeidsstokk. Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg om etter- og videreutdanning som vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for reformen.

Utvalget skal undersøke hvilke behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible tilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

Men ansatte i både offentlig og privat sektor, ledere og myndigheter trenger mer digital kompetanse, og vi trenger det nå. Det er derfor gledelig at det i RNB for 2018 er satt av 10 mill. til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Høyskoler, universiteter og fagskoler kan søke på midlene sammen med bedrifter og næringsliv. Det haster å komme i gang!

Kommentarer til denne saken