«Innlegget i Rana Blad er et rent propagandautspill og en del av en mediestrategi for å framsnakke egen kommune»

Profilfoto

Profilfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTilsvar til Waage, Kolstad og Furunes

I Rana Blad 5. august har Waage, Kolstad og Furunes et innlegg angående prosessen med Helgelandssykehuset og samfunnsanalysen. Innlegget er et rent propagandautspill og en del av en mediestrategi for å framsnakke egen kommune. Det er vanlig skuring fra de drevne karene, allikevel er det viktig å påpeke at det også er liv laga på andre deler av Helgeland, selv om det tilsynelatende ikke finnes noen annen «navle» for enkelte.

Helt siden Rana-miljøet trenerte vedtaket i 1997 om Sandnessjøen som lokasjon for hovedsykehus for Helgeland, har lokalpolitikere, folkeaksjoner og nå sist bunadsgeriljaen, måttet kjempe for å bevare funksjoner ved de to andre enhetene på Helgeland. Det har vært en kontinuerlig «vakt-jobb» for å sikre at alle pasientene ved Helgelandssykehuset skal ha likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det.

På tross av alle forsøk fra administrasjonen i Rana for å bygge ned sykehuset i Sandnessjøen, er Sandnessjøen sykehus fremdeles det sykehuset som har flest fast ansatte spesialister og som behandler flest folk. Helgelandsykehusets egne aktivitetsdata fra 2018 viser at Sandnessjøen sykehus har 46 % av de ansatte i sykehuset og 53 % av pasientkontaktene. Sykehuset i Sandnessjøen behandler over 4000 flere pasienter enn Rana sykehus i året. Sykehuset gjør rett og slett en formidabel jobb, både i form av aktivitet og kvalitet. Det er godt dokumentert at Sandnessjøen er på topp i nord når det gjelder behandling av hjerneslag, at vi har Nordlands nest største fødeavdeling og at vi scorer høyest i landet på fødsels og barsels-omsorg.

Når det gjelder reisevirksomhet og behandling av pasienter har Sandnessjøen betydelig større aktivitet enn Rana. De offisielle tallene fra Helgelandsykehuset i 2018, viser at legene i Sandnessjøen ambulerte i hele 346 dager til Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sømna rehabilitering. Sykehuset i Sandnessjøen sender ut hjerte-, lunge- og nyrespesialister, kirurger, gynekologer, øre/nese/hals, pediatri og røntgenleger til de nevnte enhetene på Helgeland. Rana har hatt 88 døgn der de sender ortoped til Mosjøen og Sandnessjøen. I Sandnessjøen har vi derimot tradisjon på ambulerende virksomhet, til det beste for pasienten.

Så til resten av skrivet. Hadde samfunnsanalysen handlet om å finne byen med tettest og størst befolkning, hadde man ikke hatt behov for noen som helst utredning. Det er her de tre herrene skyter seg selv i foten. De glemmer at Sandnessjøen har utvidet rullebanen så sent som i 2014 til 1199 meter, og Avinor har ønsket og realisert disse investeringene på Stokka flyplass. I tillegg ligger flyplassen kun 10,1 km fra sykehuset i Sandnessjøen som tilsvarer en biltur på 10 minutter. I et samfunnsøkonomisk perspektiv bør dette spille en rolle, da både denne investeringen, samt Korgfjell- og Toventunnelen er betydelige investeringer som er gjennomført for å skape en større utvikling på hele Helgeland.

Det er et betydelig antall anløp av båttrafikk i Sandnessjøen og Alstahaug kommune. Tall fra Alstahaug havnevesen og Nordland fylkeskommune viser til at det i 2017 var ca. 17 560 båtanløp i Alstahaug kommune. (Antall ferjeanløp er regnet ut fra rutetabell til Boreal og Torghatten Trafikkselskap). Havna i Sandnessjøen og ferjeleiet på Søvik og Tjøtta betjener et betydelig antall mennesker, både fastboende, pendlere og andre tilreisende. Dette bør også spille en rolle i samfunnsanalysen, siden tilgjengelighet er et helt vesentlig moment.

Helsetjenester er grunnsteinen i Alstahaug kommune. Tall fra 2017 viser at hele 18,2 % av de sysselsatte jobber innenfor denne sektoren. Om man tar ifra oss denne arbeidsplassen raserer man et samfunn som har alle muligheter for videre utvikling. Kommunen selv har vært offensiv og satset på å bygge solide havneanlegg i tillegg til et Kulturbad som rommer mange funksjoner. Rana kommune har ifølge SSB ikke hatt særlig økende befolkningsutvikling siden midten av 60-tallet, selv om de har fått tildelt store statlige arbeidsplasser. Det kan synes som om denne regionen av Helgeland har tatt ut sitt potensial.

Helgeland og spesielt kysten har de mest spennende mulighetene i framtiden. Det er her havet er lett tilgjengelig, og havbruk, ulik offshoreaktivitet, båttrafikk og turisme vil være næringer som vokser i framtiden. Verdiskapningen på kysten er stor nå og den vil være voksende i framtiden. Her er det plass og rom for utvikling. Da kan ikke Helgeland være uten et hovedsykehus sentralt plassert. Til det beste for alle innbyggerne.

Ordførerkandidat
Rødt Alstahaug
Hanne Benedikte Wiig

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags