Enhetsdirektør i krig mot egen foretaksledelse

Av
DEL

Leserbrev Enhetsdirektør Rachel Berg ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen tar i et notat til Helgelandssykehusets direktør Hulda Gunnlaugsdottir et nådeløst oppgjør med sin egen foretaksledelse. I notatet fremkommer det svært alvorlige påstander og beskrivelser rundt prosessen som førte til nedstengingen av tarmkirurgien i Sandnessjøen.

Dramaet som utspiller seg kan like fort havne i gullrekkas Nytt på Nytt. Spørsmålet blir: Hvem må ut, Hulda eller Rachel? Det synes etter det som fremkommer i notatet åpenbart at begge ikke kan fortsette i sine stillinger. Og kanskje er tiden kommet for at andre i foretaksledelsen også må begynne å orientere seg mot andre ledige stillinger?

Nesten like interessant er spørsmålet hvorfor ikke Rana Blad har omtalt dette notatet, som må sies å være noe oppsiktsvekkende. Det må høre til sjeldenhetene at et slikt lederoppgjør utspiller seg for åpen scene. Det kan neppe være journalistiske vurderinger lagt til grunn. Isåfall befester avisen sitt klengenavn som Menighetsbladet for de innerst inni Ranfjorden.

Hvordan mange involverte kan ha så ulike oppfatninger om en så alvorlig beslutningsprosess er mildt sagt underlig. For en utflytta helgelending som sitter i Trondheim med tre forskjellige lokalaviser er det heller ikke lett å vite hvem man skal tro på. Når Rana Blad ikke finner det interessant å omtale denne utviklingen av saken, så befester de med dette sisteplassen. Det føyer seg på mange måter inn i en pinlig rekke av journalistisk håndverk. Og pinlige kommentarer fra redaktør Marit Ulriksen.

Enhetsdirektøren hevder hun ikke tror på den offisielle forklaringen til sin egen foretaksledelse. Hun hevder at foretaksledelsen allerede i november 2018 var godt informert om både bakgrunn for avvikende tall i kreftregisteret, men også om gjennomført kvalitetsprosjekt på tykktarmskreft. Den samme foretaksledelsen hevdes også å være informert om dokumentasjon på god kvalitet for årene 2018-2018. Likevel ble det famøse vedtaket gjort i full fart. Enhetsdirektøren går langt i å avvise foretaksledelsens argument om pasientsikkerhet. Det hevdes med tydelighet at her ligger det en skjult agenda.

Enhetsdirektøren dokumenterer sine påstander med en tidslinje. Her åpenbarer det seg også at dialog med fagsjef nærmest har vært umulig å få til. Direktøren skriver videre at «det forefinnes dokumentasjon på at foretaksledelsen i flere måneder har planlagt å samle kreftkirurgien på Mo i Rana, uavhengig av slags vedtak det blir i 2025-saken». Det vises også til at foretaksledelsen ikke hadde noen plan for hvordan stengevedtaket skulle kommuniseres til pasientene, ei heller hvordan de ansatte skulle ivaretas.

Notat fra enhetsdirektøren er tilgjengeliggjort av ledelsen i Helse Nord. På det viset legger de et kraftig press på foretaksledelsen ved Helgelandssykehuset. Man må nå kunne forvente at enhver stein snus, og at sannheten kommer for en dag. Hvordan man kan unngå betydelige utskiftninger i ledelsen blir spennende å følge med. Den leder som ikke selv innser å være kommet til veis ende, må hjelpes ut. Sånn er normal prosedyre.

Hvorfor Rana Blad ikke dukker ned i dette dramaet kan man bare gjette seg til. Det står i alle fall ikke i stil med den linje avisen tidligere har lagt seg på.

Jeg forventer ikke at dette innsendte innlegg blir påspandert plass i Rana Blad, men derimot kvernes av sensurens. Men kanskje de leser Helgelendingen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags