«Vil våre lokale partier forplikte seg til aktivt å søke samarbeid med Helse Midt om resultatet av HSYK 2025 ender med at vi ikke får en ETTsykehus løsning, eller at vi får en ETTsykehus løsning lokalisert i Rana?»

Av
DEL

Leserbrev                                                                                                                 

 «Vil våre lokale Partier forplikte seg til aktivt å søke samarbeid med Helse Midt om resultatet av HSYK 2025 ender med at vi ikke får en ETTsykehus løsning, eller at vi får en ETTsykehus løsning lokalisert i Rana?»

Ett nytt «stort akutt sykehus» på Helgeland er sterkt ønskelig siden vi vil få et stort løft kvalitetsmessig, vi vil videre få spesialiteter som medfører at flere helgelendinger vil kunne få sitt behov dekket på Helgeland. Det vil fortsatt være et lite sykehus i nasjonal sammenheng.  Sykehuset vil få lokalsykehusfunksjoner for en befolkningsstørrelse som f. eks Levanger har i dag. 

Selv om vi vil kunne behandle flere lidelser med ett modellen på Helgeleland enn tidligere, vil det likevel innebærer at mange akutte lidelser vil måtte sendes videre til regionsykehus (UNN).

Situasjonen for «Vefsna/Brønnøy-regionen» om sykehuset blir delt (2-modellen, Alstahaug - Rana), eller det ene sykehuset for Helgeland blir plassert på nordsiden av Mo I Rana (Selfors), vil for vår region være at vi får det beste totale tilbudet med en orientering mot Helse Midt. Sykehuset vil ved en plassering på Mo, være plassert i utkanten av en region, som medfører at man i de verste tilfellene får over 5 timers reisevei ved akutte tilfeller i ambulanse.  Akutt sykehuset vil også være utenfor rekkevidde av «den gylne timen» for ett stort flertall av helgelendingene inkludert Mosjøen og Sandnessjøen.

2 sykehusmodellen som er til utredning forutsetter ett lite og ett stort sykehus.  Det lille sykehuset vil sannsynligvis ikke ha fødeavdeling eller akutt kirurgi.  I tillegg vil man måtte spre ressursene i Helgeland på 2 enheter som betyr ett mindre spesialisert tilbud.  I forhold til de utredningene som nå foreligger, ligger det an til at det store sykehuset blir lokalisert på Mo og vil være det minst ønskelige alternativet.  Modellen er ikke anbefalt av de fleste faglige høringsinstanser.

Ved å være tilknyttet Helse Nord får vi i Vefsna regionen inntil 210 Kilometer, mens Brønnøy regionen får inntil 280 km til et «stort akutt sykehus».  For regionsykehuslidelser vil vi i tillegg få 660 Km etter vei og over sjø med ferje fra Mo.  Reisetiden for denne type lidelser vil være inntil 12-13 timer for pårørende.

Videre vil sykehelikopteret ikke ha rekkevidde til å frakte oss helt til Tromsø slik at vi er avhengig av å fly, det kan fungere så lenge alle byer på Helgeland har flyplass med godt vær. Ett DMS i Mosjøen blir mest sannsynlig også svakere bemannet på grunn av nærheten til Selfors/Mo I Rana.

I Helse Midt vil Trondheim (St. Olavs) være vårt regionsykehus. Vi vil få inntil 5 timer med bil eller jernbane for å besøke våre syke. Avstanden fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal til Namsos sykehus kreve ett DMS i Mosjøen med høyere servicegrad. Helikopter vil ha rekkevidde til Trondheim, tidsbruk med fly vil være det samme som med ambulanse til Selfors/Mo, og vi vil få ett bedre akutt tilbud til våre sykeste syke.

Vi er 28.000 mennesker i Brønnøy og Vefsn regionen. Brønnøy regionen har tidligere signalisert utflagging til Helse Midt ved plassering av ETT nytt sykehus utenfor aksen som ligger mellom Mosjøen – Sandnessjøen.

Kan de politiske lokalpartier «midt på indre» Helgeland og «sør» Helgeland overfor oss velgere forplikte seg å søke mot Helse Midt, om Helseforetaket Helse Nord viderefører den lite livskraftige «to modellen», eller presterer å plassere ett «stort akutt sykehus» i utkanten av Helgeland på Mo?

Dette vil være ett sterkt signal til Helse Nord fra våre lokale partier og politikere, å miste 28.000 av pasient grunnlaget vil merkes hardt for Helse Nord.

Forsmo 25.08.2019

Svein Eirik Forsmo, Facebookgruppa "Ja til Ett sykehusmodellen midt på Helgeland"

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags