"Vi må akseptere at vi tross uenigheten er i samme båt, kalt Helgeland"

Polarsirkelen

Polarsirkelen Foto:

Av
DEL

LeserbrevSom helgelending, bosatt på Mo og med røtter fra Sør-Helgeland er jeg trist som faen på vegne av en region jeg er glad i og skryter av så snart jeg får sjansen. Vi har alt, det være seg fjell, fjorder isbreer og en kyst jeg anser som den vakreste i landet og står ikke tilbake for selve juvelen i Nordland, nemlig Lofoten.

Årsaken til min tristhet er hvordan vi helgelendinger omtaler hverandre på i lys av de siste opprivende uenighetene om fly og helse. At det går en kule varmt i en opphetet diskusjon er greit nok men når løgner får feste seg som en sannhet er det på tide å komme med noen faktaopplysninger om hva som historisk har skjedd på Helgeland. Dette for å gjøre ett forsøk på å rette opp i folks tildels forvridde bilde av Rana spesielt,.

Det som trigget meg mest til å forfatte dette leserbrevet var en kronikk fra tidligere ordfører og Rådmann i Vefsn, Roy Skogsholm, og en betraktning fra Svein Eirik Forsmo, publisert i facebook-gruppen «Ja til ETTsykehusmodell midt på Helgeland.

For å starte med helse og sykehus, påstander om at Rana stoppet etablering av ett felles sykehus i Sandnessjøen i 1997 er direkte løgn. Rana kjempet for sitt sykehus på lik linje med det Sandnessjøen og Mosjøen har gjort opp gjennom årene. Men det som stoppet etableringen i Sandnessjøen etter vedtaket i Fylkestinget i 1997 var regjeringen da de ville vente med strukturendring til utredningen av foretaksmodellen var unnagjort.

Jeg mener personlig at foretaksmodellen er å foretrekke fremfor politisk styring av sykehusene. Da slipper vi at politikere lokalt og regionalt gjør hestehandling om våre sykehus. Hvis jeg ikke husker feil så var det en slik handel på fylkestinget som avgjorde at Sandnessjøen skulle bli hovedsykehus for Helgeland, hvor politikere sør for Korgfjellet støttet Lofast mot at de fra Lofoten og Vesterålen støttet et vedtak om at Sandnessjøen skulle få hovedsykehuset.
Noen nevner forøvrig Hauglinutvalget, men vil bare minne om at de ikke konkluderte med lokalisering, kun struktur.

En annen påstand er at Rana var de som sørget for at akuttberedskapen i Mosjøen ble fjernet i 2006. Dette er også en løgn da et samlet Helgeland, både politisk og fagforeningsmessig, gikk i mot vedtaket i Helse Nord.. Ranværingen Tor Arne Strøm var sågar med i delegasjonen fra Vefsn til Stortinget for å argumentere for å beholde akuttfunksjonen i Mosjøen.
Nå skal det nevnes, for å balansere litt, at ranværingen Inge Myrvoll stemte, sammen med flertallet i Helse Nord-styret, ned et ansatte-forslag i 2006 om å utsette nedleggelsen.
Driveren for nedleggelsen av akuttfunksjonen i Mosjøen var ikke Rana, men Helse Nord-styret og Direktør Vorland. ADM i HSYK og styret i HSYK kan lite gjøre når eierne har bestemt seg.

Tanken om ett felles sykehus for Helgeland er ikke ny og de første som tok til orde for en slik strukturendring var Vefsn, ved før nevnte Roy Skogsholm, med det utopiske begrepet Helgelandskrysset. .Dette «krysset» skulle inneholde sykehus, som ville føre til nedleggelse i Mo i Rana og Sandnessjøen, flyplass som ville fjerne Stokka, Røssvoll og Kjærstad, i tillegg til godsomlasting i Drevja og stamnetthavn i Holandsvika. Dette til tross for at Rana allerede har status som stamnetthavn.
Dette «krysset» var hovedsaken, sammen med kostnadene, til at Rana ikke ville støtte en utbygging av Toven men heller en utbedring av eksisterende trasè langs Rv78. At fergesambandet Hemnesberget-Leirvika skulle bakes inn i Toven hjalp heller ikke på velviljen fra nord.

Det florerer med påstander, både på facebookgruppen i Mosjøen og støttegruppen for Sandnessjøen sykehus om at Rana raner til seg fra sine naboer for å vokse. De fleste kommer fra miljøet i Mosjøen.
Etter min forståelse er dette tøv da vi 4 regionsentrene er like gode, eller ille, alt etter som. Vefsn tok fra Rana Politimesterembedet, men mistet det til Bodø. De tok slakteriet, men mistet det til Bjerka fordi det ble så kostbart å stabilisere leirgrunnen i Holandvika. (og der vil de ha sykehus?)
Sandnessjøen tok meieriet fra Rana. Dette frykter jeg kommer til å ryke etterhvert og samles på Sømna.
Sandnessjøen tok telegrafen fra Mosjøen men det er vel saga blott etter digitaliseringen.

Andre veien, til Rana er det lite som kommer fra de andre byene på Helgeland. Joda, jeg vet at Schenker, Post Nord og Bring har sentralisert sin virksomhet til Mellomvika i Rana, men dette er privat næringsliv som gjør sine strukturendringer unntatt politisk styring.
Ang.transport og logistikk så hjalp vel Rana Havn og Meyership til med å få godstoget til igjen å stoppe i Mosjøen, men dette vil nok aldri bli offentliggjort av Snorre Lund?

Det merkelige med disse påstandene er at Rana skal for all del rakkes ned på, gjerne med løgner, mens sannheter feies under teppet. Ett eksempel er at når Statens Vegvesen foreslår å flytte funksjoner fra Sandnessjøen til Mosjøen, så er det helt korrekt SVV som forandrer strukturen.
Når Nord Universitet ( i Bodø) velger å legge ned i Sandnessjøen og Nesna, så er det Rana som raner til seg. Dette til tross for at Rana støttet og støtter Nesna i sin kamp. Rana ved ordføreren har også på vegne av regionrådet gitt sin støtte til fortsatt sykepleierutdannelse i Sandnessjøen.
ADM i HSYK (i Rana) jobber også med å videreføre dette.

Jeg registrerer også at påstanden om at Rana var den som ville legge ned Kjærstad i Mosjøen for å få realisert Hauan. Dette er også en løgn da det var Avinor i sitt innspill til NTP som satte som forutsetning. Joda, mange ranværinger argumenterte for den løsningen men idèen var Avinor sin for å få realisert flyplassen.
I den forbindelse vil jeg opplyse om at jeg var til stede når Kenneth Svendsen fra regjeringen var i Rana for å kunngjøre at Hauan vil bli realisert. Dette utløste selvfølgelig trampeklapp. Når han deretter proklamerte at Kjærstad ikke skulle legges ned som følge av etableringen av Hauan, så var trampeklappet om mulig enda kraftigere.

At Rana har vært heldig med plassering av et jernverk og senere, omstillingen, er det ingen som betviler. Vi har også vært heldige ved å ha de rette politikerne til rett tidspunkt, men klarer ikke med min beste vilje se at dette har skadet omlandet. Etablering av SI, NB og NRK-Lisens må da vel være en styrke for Helgeland, på lik linje med etablering av BREG i Brønnøysund? Kompetansearbeidsplasser er det vi trenger på Helgeland for å trekke til oss ungdom. Uten ungdom så forgubbes vi og i følge de siste tall fra SSB så er vi på vei i kjelleren som attraktiv region for arbeidssøkende ungdom.

Så til administratoren i facebook-gruppen Ja til ETT-sykehusmodellen, midt på Helgeland, Svein Eirik Forsmo. NEI, de NAV-ansatte i Mosjøen som er i fare for å miste sin jobb blir ikke sentralisert til Rana, men til Skien i Telemark.
Mo i Rana er også Nord-Norges 3dje største by, hvis vi regner med Åga og Hauknes, som vi alle i Rana mener er en del av bykjernen :)
SSB er ikke enig på grunn av avstanden mellom ytterste hus i Langneset og innerste hus i Åga, men har det noen praktisk betydning?

Jeg har bevisst holdt meg unna det brennhete temaet om den fremtidige sykehusstrukturen på Helgeland, men mener fremdeles at 2 likeverdige sykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana er den beste løsningen, men registrerer at stortinget har forkastet muligheten og da er forslaget til ADM ved HSYK ett greit kompromiss.
Og for å være helt ærlig, på grunn av alle løgnene om Rana som kommer fra i hovedsak folk fra Mosjøen så håper jeg at et sykehus i Vefsn aldri blir en realitet.

Og et siste spørsmål til Røy Skogsholm, hvor kommer tallet 3 milliarder i omstillingsmidler til Rana fra?

Skal Helgeland klare å komme seg gjennom denne debatten om sykehus spesielt, og andre strukturendringer, uten å rives i filler, må vi akseptere å være uenig uten å spre usannheter om hverandre og akseptere at vi tross uenigheten er i samme båt, kalt Helgeland, Helgeland som jeg er så glad i, fra Bindal til Meløy og Majavatn til Saltfjellet.

Halvard Kolsing, Helgelending.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags