"Tidenes sykehustilbud på Helgeland – går det fløyten"

Av
DEL

LeserbrevDet var forunderlig å lese administrerende direktør Gunnlaugsdottirs forslag til sykehusmodell og lokalisering, sist onsdag.

Det ble det mest uventa og mest uforståelige hun valgte som sitt forslag til hvilken sykehusmodell til helgelendingene i framtida. Og styret i Helgelandssykehuset skal om få dager ta stilling til dette.

Det som Vefsn SV merker seg er blant annet at hennes forslag ikke er i tråd med de rådene de største fagmiljøene på Helgeland har gitt – det være seg kommuneleger, sykehusleger, sykepleiere med flere. Disse er unisone og enige i sitt standpunkt om ETT STORT FELLES sykehus på Helgeland. Dette standpunktet er det beste for pasientene slik de ser det, de som behandler og pleier pasientene hver eneste dag. Ett stort sykehus er framtidsretta og varig.

Nå har man tidenes gylne mulighet til å utvikle og bygge et stort Helgelandssykehus. Det sier seg vel nærmest seg selv at det er lettere å rekruttere fagpersonell til ett sykehus framfor til to. Det er svært dyrt å drive sykehus med mye vikarbruk. Og ikke minst, pasientene ville fått et fullverdig solid akuttilbud når liv står på spill, med kortest mulig reisetid for alle.

Ett sykehus ville styrket Helgeland ved at pasientene/innbyggerne fikk et godt utbygd sykehustilbud. Færre mennesker ville søkt behandling andre steder og Helgeland kunne samles til «ett rike». Store og viktige funksjoner kunne etableres, og pasientene ville fått ei bedre behandling «nært der vi bor» – slik slagordet har vært i Helse Nord.

Vefsn SV mener at dette ennå ikke er for seint.

Det avhenger av hva styremedlemmene i Helgelandssykehuset vedtar, og dernest hva styremedlemmene i Helse Nord vedtar.

Det viktige nå er å få vedtatt ETT sykehus på Helgeland, sentralt, slik Mosjøen er. Med like muligheter for alle med behov for sykehusbehandling.

Anita Jensen

Leder i Sosialistisk Venstreparti, Vefsn


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags