Sykehusdebatt: "Vedtaket i fylket ble trenert og Rana fikk plaster over såret"

Helse: Skribenten er kritisk til sentrale aktører i Helgelandssykehuset og deres håndtering av prosessen som skal avgjøre framtidas sykehusstruktur på Helgeland. Foto: Jon Steinar Linga

Helse: Skribenten er kritisk til sentrale aktører i Helgelandssykehuset og deres håndtering av prosessen som skal avgjøre framtidas sykehusstruktur på Helgeland. Foto: Jon Steinar Linga

Av
DEL

Leserbrev 

Direktørene Fred A. Mürer og Bjørn Bech-Hanssen bør tre ut av videre arbeid i sykehusprosessen for Helgeland.

De har begge i sine funksjoner over de siste årene, i et fellesskap med ledelsen i Helgelandssykehuset HF, utøvd ledelse i helseforetaket som har overstyrt prosessen og samhandling med styret, gitt ved Helseforvaltnings-loven.

Regional politiske korøvelser

Det har ikke vært til å unngå å følge sykehusadministrasjonens posisjonering og prosjektutvikling for Rana. En politisk «koring» av stemmene fra politiske aktører, organisasjoner, næringslivsinteresser og lokal media, samstemt med administrasjonen for Helgelandssykehuset HF i korridorene i Rana, taktisk ledet av dir. Mürer og dir. Bech-Hanssen.

Stemmeprakten fra Rana har vi hørt før i samstemt «koring» med fylkesadministrasjonen i Nordland. Spesielt sterkt etter at Nordland fylke i 1997 vedtok Sandnessjøen sykehus som hovedsykehus for Helgeland.

Ordfører og politisk administrasjon i Rana tok grep og viste bruken av praktisk parlamentarismen for Helgeland. Vedtaket i fylket ble trenert og Rana fikk plaster over såret ved plassering av administrasjonen av helseforetaket for Helgeland til Mo i Rana.

Hvordan skjedde dette?

Hvor ødeleggende har grepene og styring av dir. Mürer og dir. Bech-Hanssen vært for planarbeidet for felles sykehusstruktur og for spesialisthelsetjenesten for Helgeland?

Hvilke avvik i prosessarbeidet fikk konstituert adm.dir. Mürer utført i venteperioden, før ny ansatt adm. direktør for Helgelands-sykehuset HF var på plass:

* Ombygging av ortopedisk avdeling ved Rana sykehus.

Konstituert dir. Mürer, med støtte fra RATIO arkitekter AS og COWI, bosatt i samme korridor, legger fram styresak 111-2017, for rehabilitering av nødstrømsanlegg, operasjonssentraler og ny steril sentral for Rana sykehus.

Det er tilkommet betydelig forøkende kostnader siden saken tidligere var framlagt.

Begrunnelse for kostnadsøkningen: Pasientsikkerhet; Krav til gjeldende forskrifter; Forskriftsmessig arbeidslokaler; Reduksjon av vedlikeholdsetterslep; Bedre kapasiteten for ortopediske operasjoner ved Rana sykehus.

Styret i Helgelandssykehuset HF, konstaterer at omfanget og investering av prosjektet er større enn tidligere foreslått.

Konstituert adm.dir. Mürer vedgår at prosjektet er blåst opp pga. tiltak for pasienter og krav til forskrifter.

Ved senere avklarende kostnadsvurdering, framkommer investeringer av ny ortopedisk operasjonsavdeling ved Rana sykehus med 4 nye operasjonsstuer.

* Ny styringsfilosofi og paradigmeskifte fra dir. Mürer.

I venteperioden for nyansatt adm. direktør og for nytt styret for Helgelandssykehuset 2025, kommer dir. Mürer ut i Rana Blad 25.08.17 med ny styringsfilosofi, paradigmeskifte:

«Ny organisering av 2025 prosjektet»». «Organisering av ekspertgruppe», plukket ut av dir. Mürer, med kompetanse og erfaring fra tilsvarende problemstillinger.

Ut fra hvilke metodefaglig forståelse er utvalget foretatt?

Ekspertgruppe med tidligere virksomheter og engasjementer, drar med seg inhabilitet i prosessen for Helgelandssykehuset 2025, ved Forvaltningsloven kap. 2; § 6, 1. ledd, pk. b-d og 2. ledd.

Deres grad av inhabilitet vil også påføre en svekket habilitet for direktørene Mürer og Bech-Hanssen.

Intern prosjektstøtte

Ved styrevedtak 20.06.18, ble ny arbeidsgruppe innstilt, «Intern prosjekt støtte», ledet av dir. Mürer og av dir. Bjørn Bech-Hanssen, Et nytt styringsparadigme, med Rana-dominans, sammen med kommunikasjonsrådgiver /Rana; områdesjef for kirurgi og akuttmedisin/ Rana; områdesjef, psykiatri/helse og rus / Rana; sammen med en representant fra Sandnessjøen og en representant fra Mosjøen.

Samhandling mellom utplukket «ressursgruppe» og Rana-dominert «intern prosjektstøtte»

Hensikten med direktørenes styringsparadigme er en fin kontroll og styrket bindeledd mellom prosjektledelse, ressurspersoner/dels inhabil, (utplukket av dir. Mürer), organisasjonen i Helgelandssykehuset 2025 og dir. Mürer`s egen, Rana-dominert «interne prosjektstøtte».

Den gode hensikten, fortelles å være en direkte kanal for dialog og tilbakemelding mellom ressurspersoner og linjeorganisasjonen i Helgelandssykehuset 2025, når det er behov for det!!! ????

Hvor stor avvik tilrettelegges av dir. Mürer`s i egen styringsparadigme?

Et grep av dir. Mürer, om sykehusprosjektet for Helgeland, før nyansatt direktør, Hulda Gunnlaugsdottir ble innsatt og før nytt styre for Helgelandssykehuset HF er på plass.

Bør fjernes fra sine stillinger

Planlagt «dialogkonferanser» for ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste, brukerutvalg og inviterte representanter fra alle kommuner og primærhelsetjeneste med informasjonspakke er en velegnet plan for å styrke troverdigheten for sykehusprosessen; dog en troverdighet som for lengst er godt tapt.

Ved Helseforetaksloven og ved Forvaltningsloven bør dir. Mürer og direktør Bjørn Bech-Hanssen, begge med svekket troverdighet og habilitet, fjernes fra sine stillinger og ikke være delaktig i fortsatt arbeid for et framtidig Helgelandssykehus.

Påført skade ved sykehusprosjektet og trenering av utredningsarbeid for nytt Helgelandssykehus 2025, må andre rydde opp i.

Harald Nyberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags