Sammenheng kommuneøkonomi og økning i antall sykehjemsplasser i Alstahaug

Av
DEL

Leserbrev Alstahaug kommune står de nærmeste årene står foran en formidabel økning i antall eldre med behov for sykehjemsplass. Parallelt med dette forhold, står kommunen i en meget anstrengt økonomisk situasjon. Alstahaug Arbeiderparti ser en klar sammenheng mellom bærekraftig kommuneøkonomi, og en trygg og verdig eldreomsorg. Vår vurdering er at det haster for kommunen å få på plass en framtidsrettet løsning for eldre med behov for sykehjemsplass. Allerede i dag mangler kommunen sykehjemsplasser samtidig som de fysiske forholdene, i og rundt dagens sykehjem, langt ifra er gode nok.

I desember 2019 foreslo Alstahaug Arbeiderparti derfor at den planlagte bygging av nytt sykehjem ble igangsatt og fullført. Sykehjemmet er ferdig prosjektert, og kunne stått klart til bruk høsten 2022, altså om 2 år. Dette stemte partiene Senterpartiet, rødt, Høyre og By og land dessverre imot. Resultatet er at det per i dag ikke finnes noen alternativer for hvordan kommunen skal løse denne grunnleggende oppgave. Det gjør oss meget bekymret.

I vårt forslag til budsjett bygges sykehjem. Samtidig innebar vårt forslag en styrking av kommunens egenkapital, også kalt kommunens disposisjonsfond. Posisjonen på sin side, vedtok i et 4 års perspektiv, en svekkelse av disposisjonsfondet med 20 millioner kroner utover rådmannens forslag. Det gjøres uten bygging av nytt sykehjem. I tillegg innebar vårt budsjettforslag, sammenlignet med SP/Rødt/H/By og land, et årlig nedtak av drift i kommunen med ca. 15 millioner.
Hvordan er dette mulig? Svaret er at en investering i nytt sykehjem leder til reduserte driftsutgifter. Vi peker på 4 forhold.

1. Dersom kommunen blir nødt til å bemanne opp vanlige hjem til sykehjemsplasser, vil 3 slike plasser koste like mye som 15 institusjonsplasser. Uten en rask økning av sykehjemsplasser, vil kommunens utgifter etter alt å dømme bli uhåndterlige, med Robek som resultat.

2. Utskrivningsklare pasienter fra sykehus koster kommunen dyrt. På årsbasis snakker vi her om millionbeløp. En økning av sykehjemsplasser, vil gjøre at kommunen slipper denne utgiften.

Mye tyder på at kommunene rundt oss har samme utfordring. Alstahaug Ap foreslår derfor, at kommunen vår kan ta imot utskrivningsklare pasienter tilhørende andre kommuner, mot vederlag. Her har kommunen mulighet til å skaffe seg en god inntektskilde. Det betinger kapasitet. Et nytt sykehjem vil kunne gi oss denne mulighet.

3. Videre vil et nytt sykehjem ivareta rombehovet til brukere på skjermet enhet. I dag har kommunen ikke et slikt spesialtilpasset romtilbud, og har derfor merutgifter på området.

4. Et nytt sykehjem vil gi økt rekruttering av helsepersonell. Samtidig vil kommunen med nytt sykehjem ivareta sine dyktige ansatte, fordi det vil være mer givende å arbeide i enheten for pleie og omsorg. Dette er ingen bagatell. I Nordland i dag mangler ca. 600 sykepleiere, og tallet er økende. Innleie av sykepleiere fra vikarbyrå vil koste kommunen dyrt. Faktisk finnes det i Norge i dag eksempler på at sykehjem må stenge ned avdelinger, fordi det mangler helsepersonell, og da særlig sykepleiere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken