"Prosessen har ført med seg et unikt samarbeid mellom 12 kommuner sør for Korgfjellet, som har muliggjort gjennomslagskraft"

Av
DEL

Leserbrev
Sandnessjøen sykehus representerer en 200-år gammel institusjon i vårt lille samfunn. Vi har alle et forhold til sykehuset, vi arbeider eller kjenner noen som arbeider der, vi er født eller har født der, har blitt behandlet og besøkt familiemedlemmer der, og også sørget etter å ha sagt et siste farvel til et kjært familiemedlem der. Sykehuset er en del av samfunnet vårt, av livene vi lever.

Sykehuset i Sandnessjøen er den største arbeidsplassen i kommunen, og representerer i all hovedsak statlige kompetansearbeidsplasser vi er avhengige av. Kompetansen er stor blant de ansatte på sykehuset, og de gjør daglig en formidabel jobb som vi alle er avhengige av og takknemlige for. Som ordfører i Alstahaug er jeg stolt av Sandnessjøen sykehus og hva sykehuset representerer i Sandnessjøens historie.

Endringsprosesser er vanskelige og tidvis smertefulle, men også nødvendige. Fagmiljøene på Helgelandssykehuset har over tid hevdet at endring i dagens spesialisthelsetjenestestruktur på Helgeland er overmoden for strukturendring. Dette må jeg stole på medfører riktighet. Som politiker har jeg derfor vært svært engasjert i kommunens arbeid med Helgelandssykehuset 2025. Jeg har fulgt vurderingene gjort for en ny spesialisthelsetjenestestruktur tilpasset et framtidens Helgeland tett, med nye muligheter innen kommunikasjon, teknologi og medisinsk utvikling. Dette har tidvis vært krevende, med sterke følelser, ulike meninger og store tunge prosesser preget av slurvete utredninger, mistillit og mangelfulle rapporter.

Imidlertid har prosessen ført med seg et unikt samarbeid mellom 12 kommuner sør for Korgfjellet, som har muliggjort gjennomslagskraft for en nå velkjent felles konsensusløsning utarbeidet i samarbeid i alle våre 12 kommuner. Dette har et enstemmig kommunestyret i Alstahaug ment har vært rett strategi så langt i denne saken, og er også fremdeles gjeldende politisk strategi for Alstahaug nå når saken er på oppløpssiden. Jeg støtter denne strategien, og mener fellesskapet er en styrke.

Jeg er stolt når vi 12 kommunene kan gi Helseminister Bent Høie følgende klare svar på sine tre spørsmål:
A) Foretrukket alternativ. Bygg et nytt stort akuttsykehus med to eller tre DMS. Tovåsen er en ok beliggenhet som alle kan leve med.
B) Det er ikke likegyldig hvor det store akuttsykehuset plasseres i noen av alternativene.
C) 2b-1 varianten fraråder vi, men skulle ministeren likevel lande på dette alternativet må det store akuttsykehuset ligge i Sandnessjøen, akuttsykehus på Mo i Rana og to DMS.

Jeg er en kystens mann, og jeg har stor tro på at framtidens verdiskapning i større og større grad vil være knyttet til kysten. Fiskeri og sjømatnæringen, petroleumsnæring, havvind og turisme er områder i utvikling. Helgeland er en region med tilnærmet ubegrensede muligheter innen disse områdene. Min påstand er at kystnæringen vil bli det viktigste næringsområdet i Norge i framtiden. Men en utvikling på kysten krever livskraftige lokalsamfunn, som må satses på av staten, ikke utarmes og tappes for ressurser og statlige arbeidsplasser.

Nærhet og tilgjengelige helsetjenester for befolkningen vil også være en viktig faktor i videre utvikling av kystsamfunnene. Derfor er sykehussaken særdeles viktig, også utover det helsefaglige argumentene vi vanligvis hører i denne debatten. Det handler om samfunnsbygging, arbeidsplasser og bosetningsmønstre, hele den fremtidige utviklingen av samfunnet vi lever og er glade i.

Fylkeskommunen, helseforetakene og staten har sammen med kommunene et ansvar også for samfunnsutviklingen i Norge. Derfor er det som et ledd i utredningen gjennomført en samfunnsanalyse, som nå er offentliggjort på Helgelandssykehuset sine hjemmesider.

Samfunnsanalysen gjennomført av konsulentfirmaet Menon vurderer de samfunnsmessige virkningene av valget av sykehusstruktur på Helgeland vil medføre. Denne samfunnsanalysen bekrefter det jeg og de øvrige politikerne i Alstahaug kommune hele tiden har hevdet, at en nedleggelse av sykehusfunksjonene i Sandnessjøen vil ha dramatiske konsekvenser for Alstahaug og omkringliggende kommuner. Kommunens funksjon som regionsenter vil med verst tenkelige utfall være truet. Dette vil være en katastrofe for hele kysten, for oss som kommune, men også for våre nabokommuner som benytter seg av regionsfunksjoner, salg, service og tjenester, som er bygget opp i Sandnessjøen over tid. Ved bortfall av sykehuset i umiddelbar nærhet til Sandnessjøen har fylkeskommunen beregnet at kommunen risikerer å miste opp mot 1000 innbyggere som følge av tap av arbeidsplasser. Det representerer en befolkningsnedgang på nesten 13 %. Dette vil åpenbart være svært dramatisk, og ha betydning for det økonomiske og utviklingsmessige mulighetsrommet for vårt lokalsamfunn i tiden framover.

Alstahaug kommune vil måtte defineres som en omstillingskommune, og det vil etter min mening være det samme som å slå av lyset for Sandnessjøen som regionssenter for kommunene på ytre Helgeland. Dette er et skrekkscenario det er vanskelig å forestille seg. Jeg har alltid, og vil alltid fortsette med å kjempe for sterke og levedyktige kystsamfunn her på Helgeland. Som ordfører i Alstahaug er fortsatt vekst på kysten en hovedprioritering. Framtidens Helgelandssykehus må derfor plasseres i, eller i nær tilknytning til, Sandnessjøen regionsenter.

Peter Talseth
Ordfører i Alstahaug


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags