Opprop fra 584 helsearbeidere: "Forventer en bærekraftig og samlende løsning"

DEL

Leserbrev 

Til styret i Helse Nord

Fra 117 leger, 183 sykepleiere, 115 spesialsykepleiere, 8 psykologer og 161 annet relevant personell ved Helgelandssykehuset og kommunene på Nord-Helgeland.

Det er brukt mye tid og penger på å utrede sykehusstruktur og lokalisering på Helgeland. I alle tungtveiende faglige råd og innstillinger inngår et akuttsykehus i Mo i Rana:

Ekstern ressursgruppe anbefaler å legge ett stort akuttsykehus til Mo i Rana.

Administrasjonen i Helgelandssykehuset anbefaler to sykehus og to fødeavdelinger, med Mo i Rana som hovedsykehus og faglig nav.

Fylkestinget i Nordland vedtok også med stort flertall å anbefale en modell med to akuttsykehus.

Administrasjonen i Helse Nord anbefaler to akuttsykehus. Her skal Mo i Rana ha både indremedisinsk og kirurgisk akuttberedskap og forbli det ene sykehuset med ortopedisk akuttberedskap.

Å følge disse sterke faglige og faktabaserte rådene mener vi også gir de beste forutsetningene for å utvikle en fødeavdeling med høy kvalitet.

Som leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre og annet relevant personell ved Helgelandssykehuset og kommunene på Nord-Helgeland forventer vi at styret i Helse Nord følger de faglige vurderingene og bidrar til en bærekraftig og samlende løsning som tjener hele Helgeland. Dersom det kun blir ett sykehus på Helgeland peker alle eksterne rapporter på Mo i Rana. Vi mener likevel at den mest samlende løsningen for Hele Helgeland er en 2-sykehusmodell med akuttberedskap og fødetilbud både i

Sandnessjøen og i Mo i Rana.

Lista er underskrevet av:

Abdul karim Overlege kardiologi Medisinsk avdeling, MiR

Adrian Beck LIS3 Radiologi

Alexander Fallhei Spl Akuttmottaket

Alexandra Sævrøy Miljøterapeut VOP

Ali Watti Lis1 HSYK MiR

Alicia Rotset Spl Rana kommune

Amalie Annie Slotterøy Spl Rana kommune

Amalie Eggen Mortensen Helsefagarbeider Medisinsk sengepost

Amanda Bronder Hjemmetjenesten Rana kommune

Amanda Sofie Reite Arntsberg Spl Medisinsk avdeling, MiR

Amun Henden Hjerpbakk Allmennlege

Ana Alves Allmennlege

Anastasia Galashevskaya LIS2 Medisinsk avdeling, MiR

Anders Bjellånes Kst. Overlege

Anders Bolstad Storetvedt fastlege Hemnes legekontor

Andrè Åsland Miljøterapeut Rusavdelingen

Andreas Bjørn Spes.spl psykiatri

Andreas Johnsen Norum Assistent Teknisk avdeling

Ane Emilie Dillern Stjernen Spl Rana kommune

Ane Marthe Thorsvik LIS2 Medisinsk avdeling, MiR

Anette Flostrand Helsesekretær Kontortjenesten

Anette Fosse Allmennlege

Anette Moxness Horn Helsesykepleier Rana kommune

Anette Nyjordet Intensivsykepleier Intensiven MiR

Anina Vekseth Helsesekretær Kontortjenesten

Anita Antonsen Barnepleier Fødeavd. MiR

Anita Hovind Fagarbeider Renhold

Anita Husveg Allmennlege

Anita Jakobsen Kirkreit Avdelingssykepleier Rana kommune

Anita Merete Mikalsen Jordmor Fødeavdelinga

Anita Westgaard Intensivsykepleier Intensiven MiR

Anja Johansen Assistent Renhold

Anja Winderlich kst. Overlege ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Ann Berit Moss Spl Rana kommune

Ann Louis Thorn Hjelpepleier Medisinsk avdeling, MiR

Anna Haustreis Spl Operasjonsavd, MiR

Anna Ildgruben Overlege gynekolog Gyn- Fødeavd

Anna Jansdatter helse og sosialassistent Rana kommune

Anne Berit Halland Helsesekretær Kontortjenetsen HSYK MIR

Anne Deinboll Spl m.master Intensiven MiR

Anne Grete Langseth Kontorleder BUP

Anne Hege Nymo Overbioingeniør Avd. for lab og blodbank

Anne Lene Vold Intensivsykepleier Intensiven MiR

Anne Lind Silva LIS3 generellkirurgi og gyn Kirurgisk avdeling, MiR

Anne Lise S. Sætermo Allmennlege

Anne Marit Finbak Hassel Psyk.Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Anne Marte Aasheim helse og sosialassistent Rana kommune

Anne Moen Johnsen Sekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Anne Reidun Mellingen Overbioingeniør Avd. for lab og blodbank

Anne-Grete Forsbø Helsesykepleier Rana kommune

Anne-Lise Grønningsæter

Loftfjell Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Annie S. Eliassen Spes. Hjelpepleier Helseparken

Annika K. Johansen Spl.stud Helseparken

Annika Lydersen Spl Kirurgisk poliklinikk, MiR

Anniken Oddøy Jordmorstudent Fødeavd. MiR

Ann-Kristin Enge Helsefagarbeider Rana kommune

Ann-Toril Norum Solvi Barnepleier Fødeavd. MiR

Ann-Wenche Steen Spl Rana kommune

Audrius Stanaitis Overlege ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Beate Irene Jakobsen Miljøterapeut Barne- og ungdomspsykiatrisak poliklinikk

Benita Bjørkhaug Spl Rusavdelingen

Benno Röper Overlege

Bente Hjelseth Overlege gynekolog HSYK MiR

Bente Loiro Spl Memo

Bente Lunde Intensivsykepleier kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Bente Pedersen Spl Intensiven MiR

Berit Harsvik Hauknes Jordmor Fødeavd. MiR

Berit Jensen Spl Rana kommune

Biniam Hapte Lærling helsearbeiderfaget Rana kommune

Bettina Stavnes Haug Radiograf Røntgenavdelingen

Birgitte Sundnes Øverdal Spl Ambulant akutt team

Bjørg Standheim Jordmor Fødeavdelinga

Bjørg S. Nilsen Jordmor Hemnes kommune

Bjørg-Ellen Sandvær Hjelpepleier KiMo

Bjørn Lio LIS2 generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Bjørn Åge Olsen Spl Rana kommune

Bodil Jensen Spl Hjemmetjenesten

Brit Edvarda Skoglund Helsesykepleier Rana kommune

Brita Svarttjønneng LIS2 Indremedisin

Britt Nancy Fagerdal Jordmor Fødeavdelinga

Brynhild Hjellen Myklebust Spl Intensiven MiR

Brynjar Andreassen Overlege, spes. indremed og lunge. Medisinsk avdeling, MiR

Camilla Brede Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Camilla Jørgensen Psykiater Døgnavdelingen/VOP

Camilla Nygård Skoglund Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Carina Solvoll Forsbakk Spl Akuttmottaket

Caroline Holmgren Spl Medisinsk avdeling, MiR

Caroline J Stupforsmo helse og sosialassistent Rana kommune

Caroline Nordbakken LIS 3 Gyn Gyn- Fødeavd

Caroline Slettvoll Helsefagarbeider Rana kommune

Caroline Solli Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Cathrine Angell Brendberg Kreftsykepleier kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Cathrine Edvardsen Helsefagarbeider Rana kommune

Cathrine Fagerdal Spl Rana kommune

Cathrine Solhaug Storli Vernepleier

Cathrine Stupforsmo Spl Rana kommune

Cathrine Varem Fagkonsulent Rusavdelingen

Cecilie Hansen Spl Rana kommune

Charlotte Danielsen Spl Rana kommune

Charlotte Stothard Radiograf Røntgenavdelingen

Charlotte Svartvassmo Helsesekretær Kontortjenesten

Christian Markar Lolland LIS2 generell kirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Christian Vårhus Sørhaug Lege i spesialisering del 3 Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Christian Wiltsch Overlege anestesi Anestesiavd MiR

Christina Bjerkadal Spl Rana kommune

Christina Marie Løvstrand Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Christine Rønningen Psykolog BUP

Cicilie Andersen Radiograf Røntgenavdelingen

Dag Arild Knutsen Allmennlege

Dag Johansen Overlege ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Dag Ole Aanderbakk generell indremedisiner og geriater Medisinsk avdeling, MiR

Daniel Bogen LIS1 Medisinsk avdeling, MiR

Daniel Poppe Skipenes LIS3 Anestesiavd MiR

Dejan Djurdevic Spl Rana kommune

Doris Pastow Overlege generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Doris Stien Kaspersen Radiograf Røntgenavdelingen

Dorthea Dahl Hjelpepleier Rana kommune

Eileen O'Keeffe Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Elen Tjong LIS BUP

Elin Hestnes Jordmor/Kommunejordmor

Fødeavd. MiR/Nesna, Rødøy og Lurøy

kommune

Elin Julianne Norlund LIS1 vikar

Elin Kristin Finstad Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Elin Kvitle Spl Rusavdelingen

Elin Marit Bjørnå Hjelpepleier Kir inntak kontortjenesten

Elin Smith Psyk.Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Elin Ugelstad Hjelpepleier Rana kommune

Elin Yttervik Elvebakk kst. Helsesykepleier Rana kommune

Eline Ringen Pedersen Spl Rana kommune

Eline Wist Larsen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Elisa Henriksen Spl Psykiatrisk døgnavdeling, HSYK MIR.

Elisa M Åseng Henriksen Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Elisabet Sandhei Bioingeniør Laboratoriet

Elisabeth Foss Helsesykepleier Rana kommune

Elisabeth Unhjem Spl Medisinsk avdeling, MiR

Elise Eide Wiik Helsefagarbeider Medisinsk sengepost

Elise Nyjordet Spl Intensiven MiR

Ellen Madsen Holtet Pensjonist Laboratoriet

Ellinor Særher Gullvik Kodecontroller Kontortjenesten

Ellisiv Seines LIS3 Anestesi Anestesiavd MiR

Emilie Tjelflaat LIS1 MiR

Emmelin Kristine Haldorsen Spl Med.pol

Endre Stokke LIS1

Espen Andersen LIS3 Ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Espen Bergli Intensivsykepleier Intensiven MiR

Espen Straumbotn Overlege ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Eva Jacobsen Børvik Kokk Hovedkjøkkenet HSYK MiR

Eva K. V. Johansen Sekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Eva Kristoffersen Spl Kirurgisk poliklinikk, MiR

Eva Susanne Palmberg Spl Medisinsk sengepost

Eva-Lill Abrahamsen Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Evy-Anne Helgå Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Ezekiel Quarcoo Allmennlege

Fanny Myrvang-Larsen Spl Medisinsk sengepost

Frank Einar Aalberg Radiograf Røntgenavdelingen

Frid Hanssen Helsesykepleier Rana kommune

Frida Kopreitan Spl Intensiven MiR

Frid-Heidi Ås Sekretær Helsestasjon, Rana kommune

Gard Stokke LIS3 Ortopedisk avdeling

Gerd Alterskjær Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Gerd Pedersen Strømsvåg Renholder Tøy&Renhold

Gerd-Mona Nilsen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Greta Branceleoni Allmennlege

Grete Nygård Helsesekretær Kontortjenesten

Grethe Helen Nystad Barnepleier Fødeavd. MiR

Grethe Helene Eliassen Spl Rana kommune

Grethe Monsen Spl Rana kommune

Gry Dahl Spl Rana kommune

Gry Johansen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Gunn Elin Johnsen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Gunn Kaino Intensivsykepleier Intensiven MiR

Gunnar Andersson Intensivsykepleier Intensiven MiR

Gunnhild Lorentzen Spl KiMo

Gunnhild Svartvassmo Hjelpepleier Rana kommune

Guntram Burkhardt Overlege generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Guttorm Dahl Johnsen Allmennlege

Hanna Engnæs Johansen Psykolog

Hanna Halmøy Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Hannah B. Ruud Spl Helseparken

Hanne Angelsen Audiograf ønh-avdelingen

Hanne H. Klæboe Spl Akuttmottaket

Hanne Kristin Karstensen Helsesekretær Kontortjenesten

Hanne Kristin Kristoffersen Helsesykepleier Rana kommune

Hanne M Hellevik Intensivsykepleier Intensiven MiR

Hanne Neshagen Hjemmetjenesten Rana Kommune

Hanne Wika Jordmor Fødeavd. MiR

Hanne-Elin Pedersen Psykiatrisk spl Dialysen, MiR

Hardis Edvardsen Nilsen Sentrallageret

Hege Boldermo Sveinsen Spl Medisinsk dagenhet

Hege Gåsland Karlsen Spl Intensiven MiR

Hege Hundnes Helsefagarbeider Rana kommune

Hege Kristoffersen-Sund Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Hege Mariann Solbu Spl Medisinsk poliklinikk

Heidi Hansen Spl KiMo

Heidi Krutådal Spl kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Heidi Meisfjordskar Spl Medisinsk dagenhet

Heidi Solhaug Olsen Spesialsykepleier psykisk helse Psykiatrisk døgnavdeling, HSYK MIR.

Helena Beadle Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Helene Fjellheim Spl Intensiven MiR

Hild Mannvik Spesialsykepleier Rusavdelingen

Hilde Beckmann Pedersen Spl Rana kommune

Hilde ira Torvenes Spl Rana kommune

Hilde Klemmetvoll Bioingeniør HSYK MiR

Hilde Skog Finnes Spl Medinsk avdeling

Hilde Østerdal Driftsykepleier kir/ort/gyn poliklinikk, HSYK MiR

Håkon Nordnes Psykolog Rusavdelingen

Ida Aag LIS3 Psyk.døgnavd.

Ida Malin Wisthus Helsesykepleier Rana kommune

Ida Møllersen Hallsteinsen LIS3 Psykiatri

Ida Solvang Spl Akuttmottaket

Ida Therese Jenssen Spl.stud Rana kommune

Ina Parelius Allmennlege

Ingelin Evensen Allmennlege

Inger Myrnes Hansen Overlege reumatologi Medisinsk avdeling, MiR

Inger-Lise Midtstraum Spl Medisinsk avdeling, MiR

Ingrid Bjørkmo konst. overlege radiologi.

Ingrid Eiterå Allmennlege

Ingrid Haugan Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Ingrid Lindmark LIS2 Indremedisin

Ingrid Storvoll LIS1 MiR

Ingrid Tyldum LIS3 Ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Ingunn Eklo Kjesbu Allmennlege

Irene Fossheim Allmennlege

Irene Hølmo Spl Akuttmottaket

Irene Larsen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Ivar Hanssen Overlege ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Jan Ramb Overlege gynekolog Gyn- Fødeavd

Janne Berit Sommerseth Intensivsykepleier Intensiven MiR

Janne Leiråmo Johansen Spl Rana kommune

Janne Mathiasssen helse og sosialassistent Rana kommune

Janne Solli Sosionom BUP

Jeanette Jøsevold Intensivsykepleier Intensiven MiR

Jekaterina Balaeva Hjelpepleier Rana kommune

Jens Ruud Psykolog BUP

Johanne Amundsen LIS3 generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Johanne Engbakk Hjelpepleier Rana kommune

Johanne Marie Solbakken Psykolog VOP

John Martin Gylseth Radiograf Røntgenavdelingen

Jolanta Jelinska Psykiater

Jon Edberg Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Jon Håkon Holand Spl Ambulansetjenesten

Jonas B. Thoresen Lege Hemnesberget legekontor

Jorun Bratt Hjelpepleier KiMo

Julie Charlotte Andreassen Helsefagarbeider Rana kommune

Julie Hoås Kristiansen Spl Rusavdelingen

Julie Martinussen Spl Kirurgisk avdeling, MiR

June Mette Bruksås Spl

Jørn Thorkildsen Anestesisykepleier Anestesiavd MiR

Kaja Steffensen Spl Memo

Kamyab Vahdani LIS3 Ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Kari Lysøy Helsesykepleier Rana kommune

Kari Ramo Spl Rana kommune

Karianne Gisnås Spl Rana kommune

Karianne Gregersen Smittevernspl. HSYK MiR

Karianne Haarklau LIS Generell indremedisin

Karina Myrmo Postkjøkkenassistent Renhold

Karl Oskar Bugge LIS1

Karoline Dalsbø Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Karoline Rostad Spl Intensiven MiR

Karoline Solvoll LIS2 Indremedisin Medisinsk avdeling, MiR

Kathrine Johansen Jordmor Fødeavd. MiR

Katrine Bårdsen Ambulansefagarbeider Ambulansetjenesten

Katrine Strøm Spl Memo

Kelly Nicola Smith Spl Rana kommune

Ken Mathisen Audiograf ønh-avdelingen

Kine johannessen Ambulansearbeider Ambulansetjenesten

Kine Johansen Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Kine Lise Liland Spes. Spl psykisk helsearb TSB poliklinikk, LAR.

Kirsten Røberg Sykepleier og Ambulansearbeider Ambulansetjenesten

Kirsti Bakke Psyk.Spl Familietjenesten Rana kommune

Kirsti Hasselberg Hjelpepleier Døgnavdelingen for voksne MiR

Kjell Rune Ludvigsen Hjelpepleier Døgnavdelingen for voksne MiR

Kjersti Edin Hjelpepleier Rana kommune

Kjersti Pettersen Jordmor Fødeavd. MiR

Knut Arne Øyjord Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Knut Gabrielsen Ortoped

Kristian Bjellånes Østvik Allmennlege

Kristin Einvik Miljøarbeider Rusavdelingen

Kristin Hovind Fastlege, spesialist allmennmedisin Torget legesenter

Kristin Høydahl Kreftsykepleier HSYK MiR

Kristin Michalsen Miljøarbeider Døgnavdelingen for voksne MiR

Kristin Nyrud-Haldorsen Spl Rana kommune

Kristin Vollan Intensivsykepleier Intensiven MiR

Kristin Ørness Psykolog BUP

Kristoffer Dahl LIS2 Medisinsk avdeling, MiR

Laila Anita M Hilstad Psyk.Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Laila Eliassen Gruben Spl Rana kommune

Laila Hilstad Spesialsykepleier Psyk.døgnavd.

Laila Jensen Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Lars Skulstad Dale Spl.stud Memo

Lars Storaas Psyk.Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Lena Brenchtuen Spl Helseparken

Lena Førnes Barnevernspedagog BUP

Lena Isaksen Geriatrisk spl medisinsk avdeling/palliativ enhet

Lena Løkås Spl Medisinsk dagenhet

Lena Mari Johansen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Lena Stensland Spesialsykepleier Rusavdelingen

Lena Sørensen Hjemmetjenesten Rana kommune

Lene Andrea Jensen Spl kir/ort/gyn poliklinikk, HSYK MiR

Lene Nysæther Spesialsykepleier psykisk helse Psykiatrisk døgnavdeling, HSYK MIR.

Lene Straum Spl Rana Kommune

Leonore karstensen Spl Akuttmottaket

Lidvor Johansen Spl Rana kommune

Lill-Esther Nilsen Spl Rana kommune

Lilli-Ann Krutå Spl Rana kommune

Linda Hovind Operasjonssykepleier Operasjonsavd, MiR

Linda Iselin Drage Valla Radiograf Røntgenavdelingen

Linda Johansen Hjelpepleier Rana kommune

Linda Rudolfsen Kreftsykepleier kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Linda Wright Allmennlege

Line Knudtson LIS1

Line Lillebø Olsen Helsesekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Line Terese Olsen Helsefagarbeider Rana kommune

Linn Kristin Olsen Spl Rana kommune

Linn Mari Bjørnådal Klinisk ernæringsfysiolog Dagenheten HSYK MiR

Linn Sivertsen Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Lisa Edvardsen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Lisa Mari Fagerheim kst. Helsesykepleier Rana kommune

Lisa Myrvang Hanssen Ambulansearbeider Ambulansetjenesten

Lisbeth Hovind Barnevernspedagog AAT

Lisbeth Pettersen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Lisbeth Storvik Spl Akuttmottaket

Lise Dahle Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Lise Irene Kosmo Gylseth Intensivsykepleier Intensiven MiR

Liv Beate Høgset Bioingeniør Laboratoriet

Liv-Hilde Yksnøy Sletten Geriatrisk spl Medisinsk avdeling, MiR

Lotte Langseth Anestesisykepleier Anestesiavd MiR

Lucasz Krajnik Overlege generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Madeleine Thomassen Helsefagarbeider KiMo

Magne Schytte Radiograf Røntgenavdelingen

Magne Thomassen Radiograf

Mai Catrin Presteng Helsesykepleier Rana kommune

Maiken Forslund Eliassen Jordmorstudent Fødeavdelinga

Maiken Lysø Helsesekretær Kontortjenesten

Maja Førnes Karstensen Hjelpepleier Medisinsk avdeling, MiR

Malgorzata RatajczykDziewiecka Overlege radiologi Radiologi

Margaret Vesterbukt Helsefagarbeider lærling KiMo

Margrete Ervik LIS1 Nesna kommune

Margrete Mjøen Spl Akuttmottaket

Maria Fagerli Nysæther Spl Rana kommune

Maria Guttormsen Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Maria Hol Spl Helseparken

Maria Jeanette Hanssen Spl Rana kommune

Maria Kristiansen LIS1 Brønnøy kommune

Maria Løkås Spl Rana kommune

Maria Trones Spl Memo

Mariann Dokmo Spl kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Marianne Evjen Kreftsykepleier kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Marianne Holt Kontortjenesten

Marianne Nilsen Hjemmetjenesten Rana kommune

Marie Steinfjell Spl Medisinsk avdeling, MiR

Mariell Juell Johansen Helsesekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Marion Elvebakk Anestesisykepleier Intensiven MiR

Marit Asland helse og sosialassistent Rana kommune

Marit Charlotte Pedersen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Marit Hoff Intensivsykepleier Intensiven MiR

Marit Jacobsen Spl Helseparken

Marit Lian Hansen Spl Akuttmottaket

Marit Nordbø Spl Medisinsk avdeling, MiR

Marit Nyquist Spl Nattpatruljen, Rana kommune

Marit Sommerseth Spl Kir.pol/forløpskoordinator kreft

Marit Storholm Helsesekretær Rana kommune

Marit Storvolleng Helsesekretær Kontortjenesten

Marit Wisthus Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Marita Blyseth Spl Akuttmottaket

Marita Fagerheim Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Marita Irene Bjørkhaug Spl Rana kommune

Marita Lilleheim Barnepleier Rana kommune

Marita Solvang Spl Medisinsk poliklinikk/dialyse

Marita Strømsnes Helsesykepleier Rana kommune

Marko Behsen Psykiater Døgnavdelingen/VOP

Marte Alterhaug Lege

Marte Aune Halsen Operasjonssykepleier Operasjonsavd, MiR

Marte Hågensen Spl Rana kommune

Marte Iren Aasebøstøl Helsesykepleier Rana kommune

Martha Dorthea Aag Spl Medisinsk avdeling, MiR

Marthe Elisabeth Haaberg Spl Akuttmottaket

Martin Kaspersen Forsyningsansvarlig Innkjøp

Martine Kant Røssvoll helse og sosialassistent Rana kommune

Mary Ann Bjørkheim Renholder

Mathea Olaisen Lærling helsearbeiderfaget Rana kommune

Mathilde Fagerheim Hjemmetjenesten Rana kommune

Matthew Spreadbury LIS2 generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

May Britt Tangen Jordmor Fødeavd. MiR

May Edel Lund Psyk.Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

May Svendsgård Spl Kirurgisk avdeling, MiR

May-Elin Hoem Hjelpepleier Medisinsk sengepost

May-Liss Jamtjord Spl Rana kommune

Merete Juell Johansen Helsesekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Merete Kallestad Dahl LIS3 Ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Merete Klæbo Sykepleier og Ambulansearbeider Ambulansetjenesten

Merethe Munthe Sviggum Spesialsykepleier Psykisk helse/rus

Merethe Nykmark Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Mette Jensen Spl Dagenheten HSYK MiR

Mette Lise Adolfsen Jordmor HSYK MiR

Mia Elise Sletten Spl Akuttmottaket

Mia Løvaug Helsefagarbeider lærling KiMo

Mia Sandberg Helsefagarbeider Rana kommune

Mona Bøhn Spl Rana kommune

Mona Håkonsen Vernepleier Rusavdelingen

Mona Olaisen Jordmor Fødeavd. MiR

Monica Bang Operasjonssykepleier Operasjonsavd, MiR

Monica Nilsskog Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Monika Storholm Intensivsykepleier Intensiven MiR

Monja Rønning Sosialkonsulent Rusavdelingen

Morten Forslund Avd.leder Rusavdelingen

Morten Hagen Psykiater Døgnavdelingen/VOP

Morten Jensen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Morten Steen Avdelingsoverlege Ortopedisk avdeling

Nancy Moen Spl Rana kommune

Naseema Baz Mohammed Hjemmetjenesten Rana kommune

Natalie Furuheim Spl Rana kommune

Niels Hagh Møller kst. Overlege indremedisin Medisinsk avdeling

Nina Blomquist Åeng Spl Rana kommune

Nina Edvardsen Spe.sosionom Rusavdelingen

Nina Forsmo Spl Psykiatrisk døgnavdeling, HSYK MIR.

Nina Henriksen Spesialsykepleier Friskgården

Nina Johansen Spl.stud

Nina Nygård Radiograf Røntgenavdelingen

Nina-Lisa Bakksjø Miljøterapeut Rusavdelingen

Nina Sommer Hjemmetjenesten Rana kommune

Nour Sourani LIS1

Ola Breiland LIS3 Ortopedisk avdeling

Ole Konrad Thomassen Avdelingsleder Døgnavdelingen

Ole-Kristian Kaspersen Spl.stud Helseparken

Oline Gressnes Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Patrik Stålhandske Psykiater Rusavdelingen

Pawel Kacprzak Overlege kardiologi Medisinsk avdeling, MiR

Per Laurits Pedersen Overlege Rusavdelingen

Pia Christin Molberg Spl Akuttmottaket

Pia Pernille Haugjord Jordmor Kvinne- fødepost, Mo i Rana

Pia Solvang Spl Akuttmottaket

Ragnhild Antonsen Radiograf Røntgenavdelingen

Ragnhild Walla Overlege BUP

Ragni Hofstad LIS1 Vega

Randi Festvåg Spl Kirurgisk poliklinikk, MiR

Randi Robertsen Bioingeniør Laboratoriet

Ranveig Eldorsen Spl Intensiven MiR

Renate Jeanette Sperstad Allmennlege

Renate Reinåmo Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Rigmor Øijord Sekretær Kontortjenesten

Rita Benden Spl Rana kommune

Rita Henriksen Assistent senge- og tøysentral Renhold

Rita Jørgensen Spl kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Rita Lundestad Spl MiR

Rita Osmo Venes Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Robert Novak Fastlege Korgen LK

Roger Hansen Spl Ambulansetjenesten

Ronja Therese Fredriksen Spl Akuttmottaket

Ruby Forshei Spesialsykepleier VOP

Rune Haustreis Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Sandra Hansen Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Sandra Lupsic Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Sandra Rølvåg Omsorgsarbeider Rana kommune

Sara Roald LIS2 Indremedisin Medisinsk avdeling

Sarah E Bjørkhaug Spl.stud Rana kommune

Shadi Farzannia LIS3 Fødeavdelinga

Sigrid B. Bøe Spl KiMo

Sigrid Lunna Helsesekretær Helseparken

Sigrid Straumbotn Spl Rana kommune

Sigrun G. Johnsen Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Sile Thunes Klinisk ernæringsfysiolog Dagenheten HSYK MiR

Silja Håkonsen Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Silje Eide Wiik Spl Helseparken

Silje Fjeldavli Helsefagarbeider KiMo

Silje Helen Øverheim Spl Medisinsk avdeling, MiR

Silje Lied Spl Medisinsk avdeling, MiR

Silje Mellingen Kardiologisk spl Dagenheten HSYK MiR

Silje Moen Vernepleier/forløpskoordinator Senter psykisk helse og rus

Silje Morisbak Barnepleier Fødeavdelinga

Silje Mortensen Spl Rana kommune

Silje Ottestad Spl KiMo

Silje Renate Reppe Helsesekretær Kontortjenesten

Silje Røssvoll Allmennlege

Silje Yttervoll Dahle Spl Intensiven MiR

Silje Åsland Helsesekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Simone Thoresen Ambulansearbeider Ambulansetjenesten

Siri Sørmo Helsefagarbeider Helseparken

Sissel Langvann Hjemmetjenesten Rana kommune

Sissel Røberg Hjelpepleier Rana kommune

Siv Eli Solli Thoresen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Siv Janne Bang Renholder Renhold

Siw-Iren Høgås Spl Rana kommune

Sofia Natalia Moldovanu Allmennlege

Sofie Hovd Bioingeniør Avd. for lab og blodbank

Solgunn Edvardsen Geriatrisk spl Rana kommune

Solrund Krutådal Intensivsykepleier Intensiven MiR

Solveig Hagen kst. Overlege indremedisin Medisinsk avdeling, MiR

Solveig Rogstad Allmennlege

Sonja C. Meløysund Intensivsykepleier Intensiven MiR

Sonja Olaisen Jensen Spl Intensiven MiR

Sophie Therese Fossberg LIS1

Stefan Dehof Overlege generellkirurgi Kirurgisk avdeling, MiR

Stian Voldsund Spl i spesialisering Hovedintensiven St. Olavs hospital

Stig-Olav Osen Ambulansefagarbeider Ambulansetjenesten

Stina Helen Solhaug Spl Memo

Stina Rognhaug Psykologspesialist Døgnavdelingen for voksne MiR

Stine Bjarke Jakobsen Spl Akuttmottaket

Stine Hagh Møller Overlege Røntgenavdelingen

Stine Lillealter Spl Rana kommune

Stine Pedersen Spl Medisinsk dagenhet

Susanne Herseth anestesisykepleier og fagsykepleier Operasjonsavd, MiR

Svenja Dietrich Allmennlege

Svetlana Sundsfjord Allmennlege

Synnøve Valberg Høgseth Miljøterapeut Døgnavdelingen for voksne MiR

Sølvi Hall Kreftsykepleier kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Terje Johan Bæver Karlsen Anestesisykepleier Anestesiavd MiR

Terje Langnes Miljøterapeut Rusavdelingen

Thea Johansen Psykolog BUP

Thea Ressem Spl.stud Rana kommune

Thea Stavem Limstrand Spl Medisinsk avdeling, MiR

Thor Pettersen Ass. Leder Døgnavdelingen for voksne MiR

Tina Bakkejord Allmennlege

Tina Jeanette Fjeldavli Helsefagarbeider Rana kommune

Tina Skevik Spl Rana kommune

Tina Svaleng Psykiater Døgnavdelingen/VOP

Tina Vollen Konstituert overlege Anestesiavd MiR

Tine Dahl Rafaelsen Jordmor Fødepoliklinikken

Tine Fagerjord Spl Rana kommune

Tobias Järvinen Allmennlege Hemnesberget legekontor

Tobias Thorkildsen Generellkirurg og LIS 3 Gastro

Tom Haug Fagarbeider Tekninsk avdeling

Tomek Pietrzykowski LIS3 Ortopedi Kirurgisk avdeling, MiR

Tone Bente Pedersen Spl Rana kommune

Tone Breimo Spl kir/ort/gyn poliklinikk, HSYK MiR

Tone Eilin Vermeulen Spesialsykepleier Rusavdelingen

Tone Hovind Sekretær Kontortjenesten

Tonje Eilertsen Spl Akuttmottaket

Tor Fridtjofsen Spl Psykiatrisk døgnavdeling, HSYK MIR.

Tor Inge Johansen kst overlege psykiatri AAT

Tor Øyvind Fridtjofsen Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Tora Svingen Larsen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Tordis Røer Bredesen Operasjonssykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Tore Lein Radiograf Røntgenavdelingen

Torgunn Hanssen Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Torill Kristoffersen Spl Medisinsk sengepost

Torill P. Sivertsen Operasjonssykepleier Operasjonsavd, MiR

Tor-Jøran Hansen Spl Rana kommune

Torkjell Skogly Spl Medisinsk avdeling, MiR

Tove A. Solheim Diabetessykepleier Dagenheten HSYK MiR

Tove Helen Johansen Spl Medisinsk avdeling, MiR

Tove Jamtli Spesialpedagog BUP

Tove Kristin Sarassen Geriatrisk spl Medisinsk avdeling, MiR

Trine Alice Olsen Spl Dagenheten HSYK MiR

Trine Aspen Mathisen Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Trine Kaspersen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Trine Kristiansen Spl Rana kommune

Trine Lise Grunnvåg Olsen Spl Intensiven MiR

Trine Remman Morken Sekretær Kontortjenesten HSYK MIR

Trine Rønnåbak LIS3 Gyn- Fødeavd

Trine Solbu Helland Jordmor Fødeavdelinga

Trine-Lise Stensland Helsesykepleier Rana kommune

Trude Elisabeth Hanssen Driftsykepleier kir/ort/gyn poliklinikk, HSYK MiR

Trude Paulsen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Trude Valåmo Hjelpepleier KiMo

Truls Wright-Nilssen Overleg radiologi Røntgenavdelingen

Trygve Aasvik Spl Kirurgisk avdeling, MiR

Turi Bjørhusdal Ambulansefagarbeider Ambulansetjenesten

Tuva Eikebrokk LIS1

Ulrike Jurzeck Overlege gynekolog Gyn- Fødeavd

Ulrikke Kranum Helsefagarbeider Rana kommune

Unn Eva Bustnes Spl Rana kommune

Unn Hopaneng Selsøyvold Jordmor Fødeavdelinga

Unni Andersen fagsykepleier/traumekoordinator Akuttmottaket

Unni Stevik Spl Intensiven MiR

Vegar Stevik Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Vegard Knutsen Intensivsykepleier Intensiven MiR

Veronica Hovind LIS3 Ortopedi og phd-stipendiat

Veronica Kristin Eriksen Helsesykepleier Rana kommune

Vibeke Helen Leiråmo Psyk.Spl Døgnavdelingen for voksne MiR

Vibeke Jakobsen Kardiologisk spl Dagenheten HSYK MiR

Vigdis Svanheim Renholder Renhold

Viggo Frorath Bruksås Spl Rana kommune

Vivi Ann Tangen Overlege radiologi

Wael Hamajjo LIS1

Wanja T Janson Operasjonssykepleier Operasjonsavd, MiR

Wenche Bjerkli Axelsen Jordmor Fødeavd. MiR

Wenche Hilstad Spes. Hjelpepleier Helseparken

Wenche Lund spesialsykepleier VOP HSYK MiR

Wenche Olufsen Renholder Operasjonsavd, MiR

Wenche-Lise Sandnes Helsesykepleier Rana kommune

Wivian Mediå Horseng Barnevernspedagog

Yvonne Wiltsch Spl kreft-og infusjonspoliklinikken HSYK Rana

Zoltan Kacska Overlege anestesi Anestesiavd MiR

Åse Helene Føre Karlsen Anestesisykepleier Operasjon- og anestesiavdelingen HSYK MiR

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags