Nytt sykehus: "Hvis kortene nå spilles riktig kan man få en fantastisk løsning til beste for hele Helgeland"

Av
DEL

LeserbrevDet er flott at det er så stor enighet i Helgelands kommunene om bygging av ett nytt stort sykehus i stedet for to små. Ut fra en helsefaglig vinkling er befolkningen best tjent med å ha et stort og komplett sykehus på Helgeland. Løsningen med funksjonsfordeling mellom de tre lokalsykehusene fungerer jo på sitt vis, men er både dyr og uhensiktsmessig. Pasienter med ortopediske plager behandles i dag i Mo, buktraumer skal til Sandnessjøen mens sykdommer i urinveiene behandles i Mosjøen.

En slik funksjonsfordeling blir et problem for eldre med sykdommer i flere organsystemer. Dette har de også erfart på Innlandet der pasientene sendes hit og dit mellom ulike spesialister i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Da det ble avgjort at det nye sykehuset skulle legges i Moelv roet gemyttene seg ganske fort. Befolkningen forstod at dette tross alt var en fornuftig løsning ut fra prinsippet om en sentral geografisk sykehuslokalisering. For Elverum, som har vel 20.000 innbyggere og områdeansvar for ortopedi og onkologi, betyr det at pasientene derfra nå får en transportvei på 75 km.

Det samme prinsippet om sentral geografisk plassering er trumfet gjennom både i Østfold og i Møre. Prinsippet bør gjelde også på Helgeland, som i så fall innebærer at nytt sykehus lokaliseres til Mosjøen. Reiseavstanden fra Mo til Mosjøen på gode veier er omtrent den samme som fra Elverum til Moelv. Større byer enn Mo (Fredrikstad med 80.000 innbyggere) har mistet sitt sykehus før, så dette er ingen særegen og kritisk situasjon. Å plassere det nye sykehuset i periferien på Mo er derimot den dårligste løsningen for Helgeland. Pasienter fra sør-Helgeland og Brønnøysund foretrekker heller Namsos pga reiseveien.

Befolknings grunnlaget blir derfor i realiteten mindre enn de 70.000 som bor på Helgeland. Et sykehus på Mo blir også for nært til Bodø. Konsekvensen av alt dette blir et mindre, nedskalert  Helgelandssykehus.Sandnessjøen er mer sentralt på Helgeland og et bedre alternativ enn Mo, men dessverre for dem opplagt dårligere enn Mosjøen, som har god kommunikasjon og et godt og variert servicetilbud i byen. Alt sammen er selvsagt viktig også for en stabil og god helsefaglig rekruttering. Hvis kortene nå spilles riktig kan man få en fantastisk løsning til beste for hele Helgeland. Men da må man ikke skusle bort mulighetene ved en politisk og byråkratisk tautrekking der kortsiktige lokaliseringsgevinster er prioritert.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags