"Nok SKADER påført Helgelands-sykehuset 2025. KØDD ikke med pasientens liv og helse"

TRANSPORT: Et sykehus på Tovåsen vil ha ambulansetider som er bedre enn nasjonalt beregnende ambulansetider for fem millioner beboerne i Norge, påpeker skribenten. Kart:  Kartgrunnlag Statens kartverk, Geodata

TRANSPORT: Et sykehus på Tovåsen vil ha ambulansetider som er bedre enn nasjonalt beregnende ambulansetider for fem millioner beboerne i Norge, påpeker skribenten. Kart: Kartgrunnlag Statens kartverk, Geodata

Av
DEL

Leserbrev Over de siste 10 år har sykehusene forandret seg, pasientenes krav har endret seg og utfordringene for helsearbeiderne er mer krevende. Livsstilsendringer med økende globalisering, økende alder og kompleksiteten ved nye sykdommer stiller nye og krevende utfordringer for diagnostisering og behandling.

Lokalsykehusene vil erstattes av DMS/distriktsmedisinske senter, spesialisthelsesenter, medisinske team og intermediær sengeavdelinger for observasjon og behandling.

Tap av liv

Lokalsykehusene/ B-sykehus er ikke, og vil i framtid ikke være, noe trygt sted for livskritisk syke pasienter å komme til. Selv ved sterk prehospital innsats dør pasienter før ambulansen rekker fram og under syketransporten til sykehusene. Unødvendig tap av liv vil skje ved medisinsk faglig svakt B-sykehus, som ikke kan gi nødvendig /tilstrekkelig akutt medisinsk behandling for å redde liv.

Ytterligere tap av helse vil komme under ventetid og videre transport til behandling ved fagsterkt akuttsykehus i Bodø eller Trondheim.

Alternativ er et stort akuttsykehus som vil ligge 23 minuttrs ambulansetid fra Sandnessjøen sykehus.

Livreddende behandling sparer liv og helse

Hvor finns lokalsykehuset som dr. Olaisen beskriver i sitt innlegg i HB 16. sept. då?

* Et lokalsykehus som vil redde liv når pasienten kommer fram: «Et sykehus som i tillegg til keisersnitt, vil utføre operasjoner for sprukken magesekk eller PCI ved hjerteinfarkt- og mange andre livreddende tiltak.»

Han føyer til: «Det er imidlertid tiden før vi kommer til sykehuset som er farlig.»

Nei Bjørnar, det er tiden fram til utført livreddende behandling av akutt sykdom som er den kritisk farlige tiden for pasientens liv og helse.

Hvorfor føyde du ikke til:

* At sykehuset du beskriver er et sort akutt Helgelandssykehus lokalisert på Tovåsen og at pasienter vil vært spart for livstruende transporter til Bodø og Trondheim.

* At fødende kan være mer trygge med nærhet til medisinske- og kirurgiske fagteam.

* At nye undersøkelses- og behandlingsmetoder vinner stadig sterkere fram ved region- og sentralsykehusene i landet, som bl.a. intervensjonsradiologi/ PCI, operasjoner med kikkerhulls teknikker o.l.

* At konseptet ved prehospital medisin med ny teknologi, innovasjonsutvikling og digitale tjenester gjør ambulansetransporten av dårlige pasienter sterk knyttet til spesialiserte fagmedisinske team lokalisert til stort akutt Helgelandssykehus, «som en forlenget arm til sykehuset».

Stort akutt Helgelandssykehus på Tovåsen

Verken sykehus i Sandnessjøen eller i Mo i Rana ligger geografisk eller befolkningsmessig strategisk for å videreutvikles til et Sentralsykehus for Helgeland.

26.000 beboere i Rana vil være lite tjent med syketransport på nær 1 ½ time for akuttmedisinsk behandling i Sandnessjøen.

Ca. 30.000 helgelendinger, bosatt sentralt på Helgeland, vil i betydelig grad kunne påføres tap av liv og helse ved mer enn > 2 time (gjennomsnitt 2 timer 07 min) for akuttbehandling i Rana.

50% av syketransportene vil være belastende for pasienter ved lange bilreiser etter transportbytte fra båt og bil.

Stort akutt Helgelandssykehus på Tovåsen vil ha ambulansetider som er bedre enn nasjonalt beregnende ambulansetider for fem millioner beboerne i Norge.

Beboere i Rana vil ved prehospital ambulansetransport rekke akuttbehandling ved stort akutt Helgelandssykehus på Tovåsen innen 50-55 min; samsvarende med ambulansetider for 2.397 millioner nordmenn, 47 % av den norske befolkning.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags