Mo uten sykehus er IKKE Mo uten spesialisthelsetjeneste

Av
DEL

LeserbrevMye rart vi kan lese om dagen i forbindelse med en etterhvert opphetet sykehusdiskusjon. Noen gir uttrykk for at Helgelands største by ikke bare er størst , men også nærmest utgjør et senter på Helgeland. Krever ingen stor kunnskap som faktasjekker for å kunne konstatere at Mo ikke ligger så mange mil fra Helgelands nordlige grense som er et eller annet sted på Saltfjellet. Altså er Mo i utkanten av Helgeland.
Så er det en del som nærmest gir uttrykk for at et Mo uten sykehus er et Mo uten spesialisthelsetjenester. Nå er det jo en gang slik at Mo uten sykehus vil få et DMS som vil stå i forhold til kommunens størrelse målt etter antall innbyggere. Alta med sine ca.20.000 innbyggere har et DMS som noen velger å kalle «nærsykehus» med også et antall sengeplasser. Tatt Mo’s størrelse i betraktning, vil antagelig et DMS på Mo planlegges større enn det i Alta. I 2019 planlegges gjennomført 20.500 konsultasjoner på Altas DMS,og i 2020 tas det sikte på å 23.000. Det antas at DMS’et i Alta tar seg av et sted mellom 70 og 80% av de henvendelsene som ville gått til et lokalsykehus.
Og så er det jo det med sikkerheten som må ivaretas på Mo av et sykehus fordi det finnes et næringsliv med funksjoner som vil kunne kreve hurtig og omfattende hjelp fra helsetjenester. Viktig poeng, men det er nå en gang slik at det samme kan sies om både regionen i og omkring både Mosjøen og Sandnessjøen. Og så vil det være slik at et utstrakt samarbeid mellom DMS’et og legevakten vil kunne vil kunne skape et godt og trygt akuttmottak.
Det er ennå en drøy måned til en endelig avgjørelse omframtidige spesialisthelsetjenester på Helgeland er ferdig behandlet. Kanskje for optimistisk å tro at tiden fram til da vil preges av en saklig og god meningsutveksling, men vi kan jo håpe.....
Morten Isaksen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags