MEGALOMANI!

Av
DEL

LeserbrevRETTELSE/OPPKLARING! Etter at mitt leserinnlegg “Stormannsgalskap” ble publisert i Helgelendingens nettavis, har det kommet voldsomme uttalelser mot dette innlegget fra Rana, og jeg ser at jeg har blitt misforstått, og kanskje med rette. Jeg har aldri ment og mener ikke at kun ÉTT sykehus skal betjene hele Helgeland, det jeg mener er at ett felles stort sykehus med funksjoner på lik linje med UNN i Tromsø, må lokaliseres slik at reise/transporttid fra bosted og behandlingssted blir tilnærmet lik for alle brukere. Og det stedet er det som er anbefalt av styret i Helgelandssykehuset. Så får mindre enheter plasseres der hvor behovet er størst. Jeg beklager at mitt innlegg var litt “klønete” formulert. Jann B. Leknes

Eller kanskje bedre kjent under begrepet “Stormannsgalskap”. Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt å anbefale lokalisering av étt felles sykehus for Helgeland, til Sandnessjøen med omegn. Helt i samsvar med det eneste kriteriet som skal gjelde for en slik beslutning, nemlig hensynet til pasientenes ve og vel når det gjelder reise/transporttid fra bosted og til behandlingssted. Med foreslått lokalisering blir denne tiden noenlunde lik for alle uansett bosted. Jeg merket meg på Nordlandsnytt i går at ordfører i Rana kommune,Geir Waage, ikke var enig i styrets beslutning, og ville påvirke styret i Nordlandssykehuset og Helseministeren til å forkaste anbefalingen om lokalisering i Sandnessjøen, og heller vedta Mo i Rana som plasseringssted.

Dette i tråd med anbefalingen fra det såkalte “ekspertutvalgets” vedtak, og Helgelandssykehusets direktør, Hulda Gunnlaugsdottir,s anbefaling. Begge disse anbefalingene er politisk motivert, og er derfor ugyldige, det første er mest egnet til å tørke seg bak med, i stedet for å la det følge saken videre. Hva er det som driver ordføreren i Rana kommune til denne voldsomme og uetiske kampen, stikk i strid med all sunn fornuft, rådene fra legestanden og andre helsefaglige personer som skal drive sykehuset, samt folkemeningen. Geir Waage hevder at det er bare Mo i Rana som kan tilby ansatte ved sykehuset det de etterspør, kort veg fra bosted til arbeidssted, fasiliteter utenfor sykehuset og et rikt kulturtilbud i nærområdet. Men fagpersonellet som skal drive sykehuset sier noe helt annet. Reisetiden til arbeidsstedet og beliggenheten for dette spiller mindre rolle, det som betyr mest for søkermassen og dens faglige kvaliteter, er hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer sykehuset kan by på. Denne erfaringen har også Sverige gjort seg da de plasserte ett stort felles sykehus langt ute på landsbygda i Norrbotten .Geir Waage hevder videre at Mo i Rana har i sin kraft av å være Nord Norges tredje største by, rett til å få det største og kanskje eneste sykehus i regionen , en helt absurd og idiotisk påstand.

Han sier videre på Nordlandsnytt at de av styret i Helgelandssykehuset som stemte for lokalisering i Sandnessjøen, gjorde dette ut fra postnummeret og ikke en reell vurdering, en gal manns tale.Han fortsetter. Dersom sykehuset blir plassert sør for Korgfjellet, vil dette forsure forholdet mellom Helgelendingene i lang tid fremover.

Dette er jo totalt feil. Det er jo visst mindretallet av innbyggerne på Helgeland og politikerne i Rana kommune får viljen sin, stikk i strid med rådet fra fagfolkene innenfor helsesektoren, majoritenen av innbyggerne og all menneskelig fornufts anbefalinger. Det er jo et slikt senario som vil ødlegge forholdet mellom helgelendinger. Hovedtyngden av brukerne av sykehuset, bor som kjent sør for Korgfjellet, og det er der sykehuset skal ligge. Dette faktum vil ikke ordføreren i Rana forstå og akseptere, derfor er det på tide at partikolegaer av Geir Waage ber han akseptere dette, før det gjøres enda mer skade på forholdet mellom innbyggerne på Helgeland, enn det denne ordføreren har allerede har forårsaket.

Jeg har aldri tidligere hørt eller følt at det har vært noen form for misstemning mellom Ranasamfunnet og beboere syd for Korgfjellet, men dette tror jeg er iferd med å endre seg, takket være sykehussaken og og en ordfører i Rana som ikke ofrer beboerne på helgeland utenfor egen kommune, en eneste tanke. Jeg tror politikerne i Rana kommune bør finne andre måter å utvikle sin kommune på , enn å la dette utvikle seg til å bli katastrofe for øvrige innbyggere i regionen . Jeg kan heller ikke huske å ha hørt ordførere sør for Korgfjellet har satt frem krav om at felles sykehus for Helgeland , skulle plasseres i deres kommune for på denne måten å dra nytte av skatteinntekter og andre fordeler. Dette kravet kommer kun fra Rana kommune, som ligger helt i utkanten av der hvor majoriteten av befolkningen på Helgeland bor. Det er kanskje nødvendig for politikerne sør for Korgfjellet, å engasjere flere fagpersoner på områder som kan støtte beslutningen fra styret i Helgelandssykehuset i anbefalte lokalisering av felles sykehus for Helgeland, før dette skal opp til videre behandling. Men det haster.

Dagsrevyen lørdag 30. nov. Politikerne i Rana har allerede startet kampen om å få omgjort vedtaket om plassering av felles sykehus for Helgeland, fattet av styret i Helgelandssykehuset. Det vises i dagsrevyen til fakkeltog i Mo i Rana for plassering av sykehuset i henhold til anbefaling fra ekspertutvalg og Direktøren i Helgelandssykehuset, altså Mo i Rana. Det sies ingen ting om at flertallet av brukerne av dette sykehuset, flertallet av legestanden, professorer , ambulansetjenesten og andre fagpersoner innenfor helsetjenesten vil ha det felles sykehuset for Helgeland plassert i henhold til anbefalingen fra styret i Helgelandssykehuset. nemlig Sandnessjøen med omegn, hvor det da blir mest mulig lik reisetid fra bosted til behandlingssted for alle pasienter.

Leserinlegg “Skjevfordeling av akutttilbudet” av 27. nov. underskrevet av 14 kommuneoverleger, bør leses av alle. Det bør også publiseres i Rana Blad.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags