"Ledelsen setter et enormt press på sine ansatte og skaper en ubegrunnet frykt hos befolkningen på Helgeland"

Av
DEL

Leserbrev Vi mottok nyheten om stoppingen av all kreftkirurgisk virksomhet med vantro og stor forbauselse denne helgen. Det er flere element ved stengingen som gjør oss opprørte, blant annet bakgrunnen til at stengingen kommer nå, måten dette angivelig blir gjort på og ikke minst det totale fravær av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte ved Sandnessjøen sykehus.

Hvis det medfører riktighet at disse tallene ble klare for ledelsen i Helgelandssykehuset allerede i september 2019, må det være betimelig å stille store spørsmål rundt hvorfor det ikke ble igangsatt tiltak da tallene ble kjent. Argument om at man skal vente med tiltak til Helse Nord har sagt sitt om struktur holder ikke vann medisinskfaglig, og er en vurdering gjort av den øverste ledelse som er forkastelig sett ut ifra et pasienthensyn. Hvorfor satte man ikke i gang tiltak umiddelbart om situasjonen var så prekær som man vil ha det til? Når man også får opplysninger om at tallene som er brukt går tilbake i tid, er så små at de ikke er statistisk holdbare til annet enn indikasjoner, at kreftregisteret selv påpeker at statistikken kun kan brukes til intern gjennomgang og at man i tillegg har iverksatt kvalitetsforbedrende arbeid med gode resultater siden 2017, må man stille spørsmål om den øverste ledelsen ikke vet dette, siden de velger å agere som de gjør? Når man går til det skritt å stenge dette viktige tilbudet (til de rammede pasientene,) med umiddelbar virkning fra sist fredag klokken 14.00, skulle man tro at det var noe nytt og helt eksepsjonelt som man kunne vise til. Det er altså ikke tilfelle. For oss fremstår dette grunnløst, kynisk og særdeles dårlig gjennomtenkt.

Vi har lenge vært klar over at faget gastrokirurgi blir viktig i en konseptfase og Helgelandssykehuset. Sandnessjøen er det eneste sykehuset på Helgeland som har fast ansatte gastrokirurger og gastroentrologer, altså spesialister på å operere sykdommer i magen. Vi opplever stengingen av all kreftkirurgi som et angrep på de ansatte som kan dokumentere at de jobber tett sammen med fagmiljøet i Tromsø og Bodø, har et kontinuerlig utviklingsarbeid og gode tall fra 2017 frem til i dag. Med ledelsen i Helgelandsykehusets uvettige bruk av tallmateriale setter de et enormt press på sine ansatte og skaper en ubegrunnet frykt hos befolkningen på Helgeland. Det er ekstremt alvorlig. Vi som kommune vil be uavhengige eksperter si noe om bruken av tallene, og vi mener at det er skandaløst at stengingen kommer, ikke som følge av at ledelsen har gjort seg kjent med tall og reagert deretter, men at man stenger på bakgrunn av et facebook-innlegg gjort av en Rana-politiker. Det er surrealistisk og ikke til å tro, og vi mener at dette bør få konsekvenser for administrerende direktør og prosjektledelse i Helgelandssykehuset 2025. Vi forventer at Helgelandssykehusets styre tar grep som situasjonen som øverste organ. Vår tålmodighet med måten de ansatte i Sandnessjøen blir behandlet på er slutt.

Det har allerede kommet reaksjoner fra pårørende og vi ønsker å vise vår medfølelse og støtte til alle de som nå har tunge og vanskelige dager. Vi er trygge på at det er god kvalitet på sykehuset i Sandnessjøen og opplever det som nå skjer som et overgrep og ekstremt stygt spill i kampen om sykehus på Helgeland.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags