Kritiserer NRK: "Hva er bakgrunnen for denne ensidige vinklingen på kommentarene til styrevedtaket?"

Av
DEL

Leserbrev For det første vil jeg si at jeg gjennom mange år har stor glede av distriktssendingene til NRK/Nordland, så vel i radio som på tv. Imidlertid har dekningen av den til dels opphetede sykehusstriden på Helgeland ikke vært udelt positiv. Etter gårdagens styremøte i Helse Nord så jeg frem til å få reaksjoner fra de berørte kommuner på Helgeland, især de som vil bli hardest kraftigst rammet. Hva opplever vi så - jo at ordføreren i Rana får promotore sitt syn, sinne og frustrasjon i hele kommentardelen av 18.50-sendingen. Hva med de andre kommunene sør for Korgfjellet, Alstadhaug og Vefsn? I Mosjøen foreslås sykehuset nedlagt med umiddelbare store, negative konsekvenser for 14000 innbyggere og tap av flere hundre arbeidsplasser. Alstadhaug kommer relativt bra ut av styrevedtaket, selv om ett felles sykehus også her var det som på sikt var absolutt å foretrekke.

Hva er så bakgrunnen for denne ensidige vinklingen på kommentarene til styrevedtaket? Er det så at den som roper høyest og bruker de største bokstavene skal få prioritet og reservasjon til hele sendetiden? Føler NRK seg presset av den politiske ledelsen i Rana til å kringkaste deres syn foran mer stillfarende ordførere på Midt- og Sør Helgeland? Eller har det noen med den geografiske lokaliseringen til NRK sitt lokalkontor på Nord-Helgeland, enten ut fra bekvemmelighet mht kort reisevei til kommuneledelse eller har nære relasjoner i samme bymiljø?

Det er ikke mange dagene siden NRK måtte gå ut i Kveldsnytt med en korrigering/presisering av en slett dekning på et brev som var undertegnet 148 leger på Sør- og Midt Helgeland, Træna inklusive. Stor var derfor overraskelsen over at NRK Nordland på nytt utviser et lite balansert og dårlig journalistisk håndverk. Spesielt burde det ringe mange varselklokker i en sak med et så følelsesladet og opphetet debattklima, og har preget nyhetsbildet på Helgeland den siste tiden.

Jeg skriver dette for å få tilkjennegitt mine frustrasjoner på en, etter mitt syn, ordentlig og seriøs måte. Men jeg ser på ulike sosiale medier at dette er noe som opptar svært mange seere på store deler av Helgeland.

Med ønske om ei God og fredfull jul, Helgeland inklusive.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags