«Konstruksjonen «Sør for Korgfjellet» er både en splittende og feilaktig sak»

Av
DEL

Leserbrev Et lite tankesprang innledningsvis: Hva hvis Helgeland var EN kommune? Hvordan ville sykehusdiskusjonen vært, og hvor ville Helgeland kommune ha plassert sykehus? Man kan lett få fornemmelsen av at når vi skreller bort utsagn om pasienthensyn, fødsler, rekruttering og transport, så sitter man igjen med kommuneøkonomien. For det handler jo om et stort antall arbeidsplasser med påfølgende skatteinntekter. I et slikt perspektiv er det vanskelig å forstå at våre folkevalgte på initiativ fra eget næringsselskap sier nei til faste økte inntekter på anslagsvis 50 mill kroner.

«Fjellseparatismen»

I Helgelandskommunen ville ikke de store fjellene være skillelinjer. Noe de faktisk ikke er i dag heller: De tre tunnelene: Korgen, Tosen og Toven binder faktisk sammen. Man kan derfor hevde at konstruksjonen « Sør for Korgfjellet» er både en splittende og feilaktig sak. Korgfjellet er ikke noe som skiller befolkningen på Helgeland, fordi det har altså denne tunnelen som gjør det raskere og sikrere å transportere. Hvordan ville vi reagert på «Vest for Tovenfjellet»?

«Akse-kameratene»

Dette samholdet mellom de 12 kommunene som har vært bejublet og nærmest genierklært, var til slutt bare basert på et ulitmatum fra Alstahaug: «Enten går dere andre inn for Sandnessjøen og omeng, eller så allierer vi oss med Rana om en to-sykehusmodell.» Dette er essensen i den pressemeldingen Vefsn-politikerne fikk presentert etter kommunestyret 13.11. Med kort frist for svar, ja så kort frist at det ikke var mulighet for å endre på ordlyden i meldingen.

MONs rolle

Det var daglig leder for MON som tok initiativ til, og forfattet denne pressemeldingen. Han begrunner dette i en epost med følgende:

«Dersom det legges frem et forslag 20. november med to sykehus der et lite sykehus foreslås i Sandnessjøen med masse fint innhold ville det vært umulig for Alstahaug og sagt nei. Da ville alliansen blitt splittet og det hadde blitt to sykehus på Helgeland.»

Jeg synes ikke det hjelper stort at MON-lederen viser til effekter i nordkommunen i Vefsn ved denne plasseringen på yttersida av Toventunnelen. At Tovåsen blir lokaliseringen er heller ikke en selvfølge. Plasseringen kan like godt bli i Sandnessjøen.

Under MON sine oppgaver står det øverst:

«MON KF skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser og videreutvikling av de eksisterende ved å ta initiativ til og koordinere tiltak som fremmer næringsutvikling.»

Ut fra dette blir det merkelig at næringsselskapets øverste leder tar initiativ til , og fremmer et forslag som utelukker etablering av et høyt antall kompetansearbeidsplasser i egen kommune. Forklaringen blir bare håpløst stakkarslig:

«Og når det gjelder vefsnsamfunnet, har vi i dag 6,5 mil til primærsykehuset vårt som ligger i Sandnessjøen – et sykehus som har akuttfunksjon og døgntilbud. Det er bare fire mil til Tovåsen for oss, altså 2,5 mil kortere enn dagens sykehusavstand, sier Espen Isaksen.» ( Helgelendingen 18.11)

Plutselig er ikke Holandsvika som Vefsn kommune har brukt masse penger på å utrede, og som ut fra viktige faktorer som geografisk midtpunkt ( = transportavstander), kommunikasjonsmessig knutepunkt og nærhet til bysentrum ikke et alternativ lenger. Det vil si: Ikke før styrene i HYSK og Helse Nord har gjort sine vedtak. Da er det fakkeltog, politiske heia-rop i pressen for nettopp det alternativet man tidligere hadde lagt på offer-alteret for å berge en allianse som baserte seg på et ultimatum fra en part.

Strategibom

Politikk skal være det muliges kunst, men i denne saken vil jeg påstå at grensene for mulighetene har vært for snevre for Vefsn-politikerne. Det store flertall i høringsuttalelser har gått inn for ett stort sykehus i regionen. Mosjøen og omegn har ut fra mange og vesentlige kriterier pekt seg ut som en favoritt for plassering av et hovedsykehus. Og så velger man å trekke sitt eget kanditatur i kampen om plassering i full offentlighet for så etter en stund å komme på banen, og tro at dette alternativet kan komme inn gjennom ei bakdør.

Styret i MON bør også ta en runde på om dagens formålsparagraf skal endres slik at arbeidsplasser utenfor egne kommunegrenser skal fremmes i større grad. For det er nettopp det kommunens næringsselskap har gjort i denne saken når alle forklaringer er skrellet bort. Pr dato er kommunen i minus med 300 arbeidsplasser på grunn av valgt strategi.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags