"Jobber våre kommunepolitikere til det beste for Vefsn kommunes befolkning i sykehussaken?"

Av
DEL

Leserbrev
I min enfoldighet trodde jeg at oppgaven til de nyvalgte politikerne i Vefsn var å jobbe til det beste for innbyggerne i Vefsn. Etter «kuvendingen» i sykehussaken er jeg jammen ikke sikker lengre.

I den siste pressemeldingen fra 12 samstemte ordførerne angående lokalisering av sykehus på Helgeland kan jeg blant annet lese følgende: «Kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger….gjør at våre kommuner nå går inn for at Sandnessjøen og omegn bør bli den foretrukne lokalisasjonen for et nytt stort akuttsykehus for hele Helgeland... Helse Nord har definert «omegn» i denne sammenheng som 20 minutters kjøreavstand fra Alstahaug rådhus». Videre står det også: «Denne modellen vil redusere behovet for antall DMS i regionen fra tre til to, med ett DMS i Brønnøysund og ett på Mo i Rana.»

Oppsummert: Vefsn kommunestyre går inn for et sykehus i Sandnessjøen eller i maksimalt 20 min kjøreavstand fra Sandnessjøen rådhus, og sier samtidig at det ikke er noe fremtidig behov for et DMS i Mosjøen.

I ettertid har vår nyvalgte ordfører uttalt at «Sandnessjøen og omegn» for henne betyr Tovåsen, men da må hun jo ha glemt Helse Nord sin definisjon (20 min kjøring fra rådhuset i Sandnessjøen) som utelukker Tovåsen som lokalisering. Arbeiderpartiets Rune Krutå fremhever også Tovåsen, og jeg finner det merkelig at man først kan bruke Helse Nord sin definisjon av «Sandnessjøen og omegn», for så å løfte frem en plass som ikke omfattes av dette. Jeg ønsker meg et svar fra Berit Hundåla på spørsmålet: Hvis ordførerne var så samstemte om Tovåsen som alternativ, hvorfor kunne de da ikke skrive det i pressemeldingen?

Sånn som pressmeldingen fremstår har vi etter min mening en ordfører som har skrevet under på at det er ok for innbyggerne i Vefsn at et sykehus potensielt kan plasseres på Alstenøya, noe som medfører at vi må krysse Helgelandsbrua for å nå vårt fremtidige sykehus.

Det at pressmeldingen direkte sier at det ikke er behov for et DMS i Mosjøen har våre lokalpolitikere så langt elegant latt være å kommentere. Pressemeldingen, som ifølge både ordfører og Rune Krutå er noe alle gruppelederne i kommunestyret stiller seg bak, er krystallklar og anbefaler direkte at det i fremtiden ikke skal være noe DMS i Mosjøen. Hvordan dette skal gagne innbyggerne i Vefsn er for meg en gåte, og jeg skulle gjerne hatt en begrunnelse angående dette fra noen av de samstemte gruppelederne.

Det mest skuffende for meg i denne saken er allikevel at ingen av partiene i kommunestyret ønsker å løfte frem Vefsn som ønsket lokaliseringssted for en nytt sykehus, og at de peker på at en lokalisering i Alstahaug/Leirfjord er det beste for befolkningen i Vefsn kommune.

Rune Krutå gjør i et leserinnlegg i Helgelendingen et forsøk på å forklare det ved å si at «de har valgt «felleskapet som strategi», og at det «å kjempe for egen kommune ville lagt veien åpen for den enkle løsningen med ett stort akuttsykehus og ett mindre akuttsykehus». Dette skjønner jeg ikke, og ønsker en forklaring på hvorfor å løfte fram Vefsn som ønsket lokalisering for et stort akuttsykehus skulle føre til dette? Lokaliseringsalternativene som Helse Nord har pekt på ved ett stort akuttsykehus, er jo nettopp Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

For de som nå videre skal anbefale og til slutt vedta den endelige sykehusstrukturen på Helgeland, har «felleskapsstrategien» (som direkte sier at ingen av politikerne på Helgeland vil ha et sykehus eller et DMS i Vefsn), nå lagt «veien åpen» for å utelukke både DMS og fremtidig sykehus i Vefsn. Og da er vi tilbake til utgangspunktet, jobber våre kommunepolitikere til det beste for Vefsn kommunes befolkning i sykehussaken?

Våre politikere har hele tiden vært opptatt av «transparens» i sykehussaken, og jeg ønsker derfor at lokalpolitikere som tidligere har kjempet aktivt for et sykehus i Mosjøen, eksempelvis Gunnvald Lindset, eller Bjørn Larsen som i hele sin karriere i kommunestyret har vært opptatt av å få frem FrPs syn i ulike saker, kommenterer pressemeldingen og ikke bare gjemmer seg bak en felles enighet blant gruppelederne uten å uttale seg videre.

Jeg skjønner at det er krevende å være lokalpolitiker, og at de fleste av kommunestyrerepresentantene har dette som en hobby, på lik linje med andre hobbyer som det å gå tur, samle på servietter eller annet man ønsker å bruke fritiden sin til; men hvis dette er det vi kan forvente av våre lokale folkevalgte fremover, så er det fristende å anbefale de å finne seg en annen hobby.

Mvh
Innbygger i Vefsn kommune

"Både Alstahaug og Vefsn kunne valgt å kjempe kun for seg selv, men det ville ikke samlet 12 kommuner i en sterk allianse"


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags