Hyener i sykehusdebatten

Av
DEL

Leserbrev Føler det nødvendig å gi utrykk for et par ting i forbindelse med de siste dagers hendelse hvor det kan se ut som at noe er avglemt;

Administrerende direktør Hulda kan beslutte å midlertidig stenge av en avdeling med tanke på kontroll og sikkerhet når som helst uten å spørre noen på Facebook først.

Hun trenger heller ikke spørre noen av sine ansatte eller orientere noen andre enn sin overordnede om årsaken. I det ligger at hun kan besitte informasjon som ligger til grunn som ingen andre vet om for det hun måtte foreta seg.

De siste dagene så har det vært mye støy fordi det var akkurat det hun gjorde, stengte av en avdeling, for noe som tilsynelatende hadde sin årsak i en statistikk for siste års operasjoner på avdelingen.

Det hele hadde gått stille for seg, hvis sykehuset hadde fått gjennomført sin prosedyre. En prosedyre som sikkert er nedfelt i deres kvalitetssikring, gått igjennom tallene og sett at det ikke var noe som kunne vises til feil i fra sykehusets utførelse og at statistikken er blitt som den er blitt av andre årsaker. Og så åpnet igjen. Ingen hadde egentlig trengt å få vite årsaken.

Det motsatte skjedde – det kom i aviser og tv og ikke nok med det – 4 av de ansatte fra avdelingen kommer i avisen blant annet med tillitsmann Ingeborg Steinholdt – med at deres faglige kompetanse hadde blitt trukket i tvil pga av dette.

Det har ikke jeg hørt at Hulda har sagt ?

Steinholt lurte på hvorfor avdelingen ikke hadde blitt stengt av før hvis de var farlige.

Det begrepet var det vel heller ingen som hadde brukt?

Nå leser jeg på NRK at Fagsjef Ida Bukholm beklager at ikke avdelingen var blitt stengt før og at det fortsatt hadde blitt gjennomført 6 operasjoner etter at rapporten ble lagt frem med tall som hun kaller alarmerende.

Altså en motsigelse til Steinholt.

Det står at sykehuset ble kjent med rapporten i september, men når ble avdelingen og fagsjefen kjent med den ? Jo fagsjefen fikk den i november, mens Hulda fikk den i desember. Kanskje Steinholt kan forklare hvorfor det bare var hun som hadde hatt kjennskap til rapporten i lengre tid.

Uttalelsen her viser hvorfor alle større foretak bør ha en person og bare en som uttaler seg til media. For utenforstående så oppleves det over litt uryddig.

Og det som savnes her er fylkeslegens tilbakemelding på rapporten. Hva mente han ? Hadde han gitt noen frist med forklaring ?

I mitt forrige innlegg påsto jeg at sykehuset var helt nødt til å behandle det faktum som var kommet for dagen. Enten det gjaldt en forglemmelse eller at det var en annen årsak for det.

Jeg mener beslutningen var god og at det viser at dette blir tatt på alvor. Utenforstående fra Mo i Rana hadde trukket statistikken i tvil og da er det greit å se på tallene. Å tillegge Mo i Rana et motiv for dette - det kan man mistenke, men akkurat denne opplysningen var verdifull og til hjelp.

Men var det øyeblikkelig nødvendig ? Det er ikke sikkert, men debatten ble stoppet og hvor presserende det var kommer vel frem etter hvert.

I et av innspillene som også er å lese i avisen fra de 4 legene, så står det at sykehuset den siste tiden har hatt en bedre statistikk enn det inntrykket som rapporten gir og det er vel det Steinholt mener at gjør statistikken feil.

Det er kanskje derfor at Hulda også har sett litt mildt på dette – hvis hun har fått overlevert det inntrykket fra avdelingen, men når hun så ble konfrontert med dette, så må dette gjøres på måten som beskrevet over. Hun fulgte prosedyren.

Adm. dir. Hulda sa til media i går at hun hadde ventet litt med å undersøke tallene i denne statistikken fordi at hun ikke ville forstyrre prosessen som var om sykehusets plassering.

Kanskje det er sant, men det kan også være noe hun sier det for å blidgjøre FB gruppen her. Og hun har jo støtte i fra uttalelser fra egen avdeling som nevnt over at de følte at det hadde blitt bedre. Og hun fikk altså ikke innsyn rapporten før i desember.

Fagsjef Ida Bukholm sier det nesten rett ut at prosessen rundt sykehusstrukturen på Helgeland har vært stressende og det har resultert i at mange ting, blant annet kontrollen med det over ikke er blitt utført ved en glipp.

Verneombudet uttalte i går kveld at de ansatte ikke hadde det bra. Dette må ordnes internt - ikke på Facebook og det er for øvrig noe som verneombudet skal ta opp med sin sjef og ikke i avisen.

Jeg vil anmode alle dere som er her på Facebook-siden om å tenke dere litt om før dere blir med på den ene suggesjonen etter den andre. Facebook-siden her oppleves til tider som en flokk med hyener.

Gruppen kan skremme vannet av hvem som helst. Den ene dagen er det forslag om å starte en underskriftskampanje for å få fjernet en direktør eller to, som gir et kjempestort antall likes.

Så kan man lese om en som orienterer om at han sletter sitt innlegg – fordi han føler at det er han som skal takes, etter å ha sagt hva han mener.

FB-gruppen har altså innflytelse ikke bare på de som er i gruppen, men utøvende press på administrerende direktør i sykehuset og de som jobber der. FB klarer å hausse opp henne og hennes ansatte på en måte som gjør dem illojal både mot henne og sin arbeidsplass ved å gå ut i avisen som de gjorde. Det er mitt inntrykk og påstand.

Den omtalte statistikken tror jeg i utgangspunktet ikke skremte noen, men den attityden som er å oppleve fra de impliserte, og alle rundt, gjør at jeg er usikker på at dette sykehuset vil bli valgt for denne oppgaven og denne type operasjon neste gang.

Nå kommer dette til å rulle og gå i media. Den ene formuleringen verre enn den andre, og det kommer frem at hovedårsaken til oppvask er at fremtidige pasienter ikke skal være skremt. Veldig bra.

Styret ved Sandnessjøen sykehus ansetter styreformann, som igjen ansetter administrerende direktør og de to sistnevnte ansetter videre de neste ansatte.

Tror ikke der er mange av alle her på Facebook som kan påstå at de kan gjøre den prosessen bedre enn den mekanismen som er forklart over.

Derfor så er det styreformannen og styret som hele tiden vurderer om Hulda er rett person for den stillingen hun har.

Det skal ikke ha noe å si hva denne Facebook gruppen mener, men sånn ser det til tider ut på meldingene her.

På denne Facebook siden ser jeg også at det fra tid til annen blir sagt at sykehuset må fremsnakkes. Det hadde vært bra.

Det jeg opplever er en ensidig negativ omtale om samtlige i ledelsen og deres kvalifikasjoner samt at det blir forklart hvilke forhold de har til de ansatte.

Her blir Hulda nevnt - igjen og igjen og igjen sammen med et par andre direktører som ikke er brukbar som bør skiftes ut. Gi de sparken.

Det er ikke noe jeg vil kalle fremsnakking. Det finnes et helt annet og veldig godt kjent ord for det. Mange av dere er sikkert foreldre og har snakket med deres barn om mobbing på skolen. Klarer dere å se noen paralleller her?

Det må vel gå an å være saklig? Jeg har enda ikke funnet ut hva Hulda har gjort galt. Men det utøves stadig press om dette. Jeg mener at dette presset også har sin årsak i manglende trivsel hos øvrige ansatte. Det smitter over.

Hulda sto frem i avisen i går og fortalte at fra hennes side hadde hun meldt sin interesse for møtet i går, men var ikke ønsket. Samtidig fikk hun kritikk for at hun ikke møtte opp.

Og kritikken fortsetter å hagle i gruppen og i andre kommentarfelt. Og det har i allefall litt av sin årsak i fra denne gruppen. Sist men ikke minst, så går avis og en ordfører nesten i tospann om noe som de kaller for et skitten spill og mye mer.

En kan lese i mellom linjene både i fra avisen og i kommentarfelt at Hulda blir tillagt meninger hun ikke har og at hun kanskje har en skjult agenda med å utøve historien over som argument for at sykehuset skal flyttes til Mo i Rana. Det har ingen sammenheng.

Jeg synes at vi skal la Hulda og hennes ansatte få arbeidsro. Det de gjør – det kan de - og i den grad at vi kan hjelpe dem til å gjøre dem enda bedre, så er det å ikke forstyrre.

Håper Sykehuset bevarer den verdigheten og den respekten som sykehuset og de ansatte fortjener - noe som fordrer at de holder interne problemer innenfor sine vegger.

Vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at jeg ikke kjenner Hulda og hennes bakgrunn. Kjenner heller ingen av fagdirektørene eller legene som omtales her.

Ønsker Hulda og hennes mannskap lykke til videreSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken