Hvorfor vil ingen av Vefsns politikere ha sykehus eller DMS i Mosjøen?

Av
DEL

Leserbrev
Som innbygger i Vefsn har jeg i perioder hatt stor tro på at våre folkevalgte i kommunestyret skulle jobbe for å sikre et best mulig fremtidig sykehustilbud for oss som bor i Vefsn.

- Men slik er det altså ikke. Politikerne i Vefsn har bestemt seg for å anbefale en sykehusløsning med et sykehus plassert i «Sandnessjøen med omegn», nærmere definert som en eller annen plass med maks kjøretid 20 min fra Alstahaug rådhus. Og ikke nok med det, et samlet gruppelederkollegium i kommunestyret fastslår også at det heller ikke er behov for et DMS i Mosjøen hvis denne løsningen blir valgt. Etter at sykehusdirektør Hulda nå har lagt fram sin innstilling, vet vi hvordan anbefalingen fra Vefsn kom ut. I en 54 sider lang saksutredning er dette alternativet nevnt og avvist på til sammen tre linjer...

Tenk om vi hadde hatt kommunepolitikere som evnet å sette behovet til egne innbyggere først.

- Men det har vi altså ikke. Politikerne våre anbefaler nedlegging av eget sykehus og en modell som medfører lengre vei til sykehus for de aller fleste innbyggerne i kommunen. Samtidig anbefaler de en modell hvor muligheten til å stabilisere akutte skader før videre transport forsvinner, i og med at de heller ikke vil ha et DMS i Mosjøen.

Tenk om vi hadde hatt politikere i kommunen som var opptatt av å skape kompetansearbeidsplasser i egen kommune, eller et næringsselskap som hadde jobbet for dette.

- Men det har vi altså ikke, jamfør forrige avsnitt. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at MON, som ifølge egen nettside «skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser og videreutvikling av de eksisterende ved å ta initiativ til å koordinere tiltak som fremmer næringsutvikling», har anbefalt kommunens politikere å gå inn for en løsning som flytter arbeidsplasser ut av kommunen, og samtidig oppfordrer til å ikke skape nye helserelaterte arbeidsplasser i kommunen. Det må i så fall være det nærmeste man kommer «å score selvmål på hjemmebane» i kommunal næringsutvikling.

Tenk om vi hadde hatt kommunale politikere og rådgivere i sykehussaken som helhjertet kunne snakket fram lokalisering av sykehus i egen kommune, heller enn å nedsnakke andre alternativ.

- Men det har vi altså ikke. Det virker som om det viktigste for våre politikere har vært «å demme opp for et sykehus i Rana». I politikk er det dessverre en mye brukt strategi å heller legge ut om hvor feil og dårlig alt er med andre alternativ, enn å fokusere på egne løsninger. Ulempen med dette, er at det sjelden virker, og det gjorde det altså heller ikke denne gangen.

Tenk om vi hadde hatt en ordfører og et kommunestyre som kunne frontet den beste løsningen for innbyggerne i egen kommune, og samtidig gitt både Helse Nord og Helseministeren et bevis på at det faktisk er noen politikere som ønsker et stort akuttsykehus i Vefsn.

- Men det har vi altså ikke. Vi har ingen politikere i kommunestyret som offentlig sier at de ønsker et sykehus i Mosjøen, og vi har en ordfører som i alle fall i media ser ut til å ha misforstått både egen oppgave og hva som er viktig for innbyggerne i Vefsn. Etter at sykehusdirektør Hulda hadde lagt fram sin innstilling uttaler ordføreren «at det er nå det begynner ….», og «sammen får vi det til». I tillegg er hennes svar på spørsmålet om Vefsn kunne gjort noe annerledes i prosessen? «– Nei. Jeg tror det som er bra for oss er at vi er mange kommuner som står sammen. Vefsn alene har liten vekt, men sammen blir vi hørt.» Og disse uttalelsene kommer altså etter at sykehusdirektøren har lagt fram sin innstilling, der kommunens anbefaling har blitt blankt avfeid. I tillegg er det for meg uforståelig at hun med fasit i hånd (innstillingen og saksutredningen fra Hulda) overhodet ikke evner å se at kommunens politikere og rådgivere har valgt feil taktikk så langt, og hjelpeløst nok ønsker å fortsette i samme spor. Fellesskapstaktikken virker altså ikke, så da kan det vel kanskje være på tide å vise at hun bryr seg om egne innbyggere og arbeidsplasser i kommunen, ved å løfte fram Vefsn som lokaliseringsalternativ for HSYK 2025.

Tenk om vi hadde hatt en ordfører som evnet å se to saker innen samfunnsutvikling i sammenheng.

- Men det har vi altså ikke. Først fronter hun et sykehus i en annen kommune, og et ikke-eksisterende behov for DMS i egen kommune, for så noen dager etterpå å uttale til lokalavisene at hun er bekymret for nedgangen i folketallet i kommunen. Hun uttaler: «– Man skal føle seg trygg når man er syk, man skal være sikker på at man har arbeid, barnehageplass, skoleplass og alt henger sammen. Første bud er å få arbeid, og vi må være aktiv med tanke på å skape arbeidsplasser.» Det ene standpunktet henger ikke sammen med den påfølgende uttalelsen, og da blir det bare tull og tøys til sammen.

Tenk om vi hadde hatt opposisjonspolitikere, eller politikere i nabokommunene som kunne frontet en sykehusløsning med et sykehus i Mosjøen.

- Men det har vi altså ikke. Det har sjelden eller aldri vært så tyst som det er nå fra de som tidligere har stått på barrikadene eller slått ring om lokalsykehuset. Skjønn det den som kan, jeg gjør det ikke. Det er like stille fra politikerne i Grane og Hattfjelldal, så det må bety at de også er tilfreds med at det fremtidige sykehuset legges til «Sandnessjøen med omegn», og at det ikke skal være noe DMS i Mosjøen. Fortsatt like uforståelig for meg.

Oppi all denne elendigheten er det allikevel håp. De tillitsvalgte sykepleierne ved sykehuset i Mosjøen har skjønt hvordan dette skal gjøres, og min anbefaling til lokalpolitikerne er å heller følge rådene og framgangsmåten de beskriver i den videre behandling av saken, enn å holde fast på en strategi som nå endelig har vist seg å være totalt feilslått.

Jeg har lest saksframstillingen til Hulda, og den er full av unøyaktigheter, logiske brister og en ikke-konsekvent bruk av argumenter rundt de ulike lokaliseringsalternativene, så det er mye å ta tak i for de som faktisk vil løfte fram Vefsn som lokaliseringsalternativ.

Mvh
Innbygger i Vefsn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags