"Hvis forslaget faller, som det sannsynligvis vil, er vi tilbake på ett-sykehusmodellen, mest sannsynlig på Mo"

Av
DEL

LeserbrevHva med det enkle?

Innstillingen fra direktør Hulda Gunnlaugsdottir til styret vedr. et fremtidig Helgelandssykehus er oppsiktsvekkende.

1. Hun velger å se bort fra alt som tilsier at uansett må det bli ett sykehus på Helgeland, hvis det skal gå an å få til et godt nok faglig nivå som også rekrutterer fagpersonell, og som befolkningen kan ha tiltro til gir gode nok faglige tilbud. Dette er fortsatt en hovedkonklusjon fra ekspertutredningene. Spørsmålet om å utrede to sykehus er også avvist politisk på Stortinget i aktuelle komite.

2. Hun sier ikke noe om ulemper ved å beholde dagens bygningsmasse ift å bygge nytt som grunnlag for rasjonell drift, medisinsk og teknisk. Med utgangspunkt i det som med størst sannsynlighet blir stående som en av hovedkonklusjonene ved den videre behandling, ett sykehus, vil spørsmålet om beholde gammelt og klatte på, eller bygge nytt, bli noe det må tas stilling til.

3. Hennes forslag innebærer et kostbart og sårbart behov for bemanning i vakt ved to sykehusenheter. Ved en naturlig plassering av ett sykehus som kan aksepteres av de aller fleste, vil det være unødvendig. Noen vurdering av alternative plasseringer gir hun ikke.

Det er påfallende at hennes forslag nå er nær identisk med Ranas og ranaordførerens sekundære forslag. Hvis det faller, som det sannsynligvis vil, er vi tilbake på ett-sykehusmodellen, mest sannsynlig på Mo, i samsvar mede Ranas primære ønske. Plassering hverken på Mo eller i Sandnessjøen bør stå igjen som de eneste alternativer, hvis vi skal få et tjenlig og kvalitativt godt sykehus for hele befolkningen på Helgeland.

Jeg avslutter mitt ansettelsesforhold ved Helgelandssykehuset i disse dager og får hovedbase videre på Vega.

Ett nytt sykehus plassert langs jernbane og nær E6 sentralt syd for Korgen vil være det beste for befolkningen som helhet på Helgeland.

Det enkle er ofte det beste.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags