Hva nå; Ap sentralt, Rana, Vefsn og Alstahaug kommuner samt Helse Nord?

Av
DEL

Leserbrev Nå har vi endelig fått avgjørelsen om sykehusstrukturen på Helgeland. Det skal være to akuttsykehus. Hvor det største skal inneha administrasjon/ ledelse, samt ligge i Sandnessjøen og omegn. Det noe mindre skal ligge i Mo i Rana. Sykehuset i Mosjøen legges ned og det opprettes en (stor) DMS i Brønnøysund.

Da skulle vel alt i utgangspunktet være i skjønneste orden?

Eller er det noen avklaringer som bør foretas med det første? Etter min mening er svaret ja til dette. Og noe av dette er følgende. Som jeg ser det.

• Arbeiderpartiet sentralt, ved Støre og Skjæran, må komme med en uttalelse om at de aksepterer det vedtatte forslaget som det står i dag.

• Spesielt punktet om at største sykehus skal ligge i Sandnessjøen og omegn, samt at administrasjon/ ledelse skal ligge i dette sykehuset, må presiseres.

• Denne avklaringen er meget viktig, slik at vi allerede nå vet at dette ikke blir en kampsak i stortingsvalget i 2021.

• Styret i Helse Nord må sørge for at de 4–5 viktigste posisjonene i administrasjon/ledelse flyttes til Sandnessjøen, helst innen 1 juli 2020. Så får de andre komme etter hvert. F.eks. innen utgangen av 2020.

• Arbeidet med konseptfasen må starte så raskt som mulig.

• I tillegg bør det snares arrangeres et felles møte for de ansatte ved de berørte sykehus.

• Faglig input og gjerne med en stor felles middag med deretter festligheter. Folk må få prate ut. Og bli kjente med hverandre.

Nå er det også slik at betegnelsen «Sandnessjøen og Omegn» kan skape både splid og frustrasjon. Så denne beliggenheten må avklares raskt. For om vi tenker 30–50 år fram i tid, så er det liten tvil om at dette vil bli hovedsykehuset på Helgeland.

Og da gjelder det å ha tunga rett i munnen i dag. Og spørre seg om følgende:

• Vil det også i framtiden bli to sykehus på Helgeland ?

• Vil VI fortsatt ha to sykehus på Helgeland ?

• Hva kan vi eventuelt gjøres for å opprettholde to sykehus?

Spesielt i Vefsn-Rana og Alstahaug bør en være opptatt av dette. Fordi dette er de 3 mest berørte kommuner.

«Det er ikke lett å spå, spesielt ikke om framtiden» heter det. Og det er sant, men jeg tror at når det bygges et nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn, så er det som sagt liten tvil om at dette også blir hovedsykehuset på Helgeland. Da er det klart at det betyr noe hvor det bygges.

Og for å spå litt mer, så tror jeg at dette sykehuset i så fall bygges i Leirfjord, slik stoda er pr. i dag, samt at dette igjen medfører at det er store muligheter at for at vi er over på ett sykehus i løpet av 30–50 år.

• Og dermed kommer vi over på de to neste punkt: Hva ønsker vi og hva kan vi gjøre?

Og her vil det kunne komme interessekonflikter mellom Rana-Vefsn og Alstahaug. Om jeg bodde i Rana, så er det ingen tvil om at jeg fortsatt ville ha en to sykehusmodell. Om jeg bodde i Vefsn, så er det ikke fullt så sikkert. Og vi klør oss også i hodet i Alstahaug. Om sykehuset havner i Leirfjord.

Jeg skal ikke konkludere med noe som helst, men jeg kan jo tillate meg å komme med et råd til de 3 berørte kommunene. Om de vil at vi skal ha to sykehus på Helgeland også om 30–50 år da. Ønsker de ikke dette, så får de bare se bort fra det jeg foreslår.

• Innled et samarbeid med sikte på at dagens vedtak også har kraft om 30–50 år. Og den beste måten å sikre dette på, er å få følgende to vedtak raskt på plass i konseptfasen.

• Sykehuset i Sandnessjøen og Omegn bygges i Sandnessjøen. På en dertil velegnet tomt. Også for utbygging. Jo lengre det er mellom Rana og det nye sykehuset, jo større sjanser er det for å bevare Rana Sykehus. Pr i dag kan det godt være at de i Rana bør tenke hvordan det var i Mosjøen for 25 år siden.

• Det vedtas at det skal bygges et DMS i Mosjøen. Bygges det nytt sykehus i selve Sandnessjøen, så bør det også bli en stor DMS i Mosjøen.

Som jeg ser det, så er det altså ikke uten interesse for Rana hvor det nye sykehuset bygges. Jo nærmere sykehuset ligger Rana, jo større blir faren for nedleggelse i Rana en gang i framtiden. Og neste gang er det ingen tvil om hvilket sykehus som står i fare for nedleggelse. Tror jeg.

Klarer dere å enes om disse to punktene, så får Rana en langt større garanti for at også deres sykehus vil bestå i framtiden. I tillegg får befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal et langt bedre tilbud enn det som er foreslått i dag. For ikke å snakke om kystbefolkningen. Samt Alstahaug.

Jeg forstår at dette kan bli et dilemma for Vefsn, men det bør være mulig å spørre seg selv om hva som er best for innbyggerne i Grane-Hattfjelldal og Vefsn. Leirfjord – eller stort DMS i Mosjøen. For Holandsvika blir det uansett ikke.

Det kan godt være at ett sykehus i Leirfjord kan være framtiden, men da må en også akseptere og være forberedt på at det blir svære omstillinger. Først i Alstahaug og Vefsn, men deretter er det også store muligheter for at det samme skjer i Rana. Fremtiden har dere nå en mulighet til selv å være med på å bestemme. Lykke til.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken