"Helgelendingene skal ikke nøye seg med fattigmannsløsninger som på sikt utarmer hele spesialisthelsetjenesten i regionen"

Av
DEL

LeserbrevHvordan kunne det ende sånn?

For ca. 7 år siden satt en gruppe overleger i en uformell samtale med daværende administrerende direktør (adm. dir.) for Helgelandssykehuset og snakket om mulighetene for en kraftsamling for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Bakgrunnen var at man innså at nye krevende behandlingsformer krevde en nytenkning når det gjaldt organisasjon, økonomi og bemanning i framtidens sykehus. Dette møtet resulterte senere i at det ble startet et gedigent utviklingsarbeid som senere fikk arbeidsnavnet «Helgelandssykehuset 2025».
Helgelandssykehusets styre så nytten av dette arbeidet, og det ble bevilget betydelige midler for å få dette i havn. Da personalets frivillige arbeidsinnsats var over, og prosjektet ble knyttet opp mot mer offisielle samarbeidspartnere (les Sykehusbygg), så gikk prosessen mer eller mindre i stå en periode før det ble satset ytterligere fra styrets side for å fullføre prosjektet.
Nå nærmer man seg en avslutning, og det foreligger et «framtidsforslag» fra administrerende direktør. Forslaget er en betydelig skuffelse for de som trodde på kraftsamlingen. Framtidsforslaget er en dårligere spesialisthelsetjeneste for de fleste helgelendinger, og de mange millioner som er brukt på prosjektet kan ha vært helt bortkastet dersom forslaget blir en realitet.
2-sykehusmodellen som foreslås er ikke bærekraftig hverken økonomisk eller medisinskfaglig, og gir mange pasienter en helt unødvendig lang reisevei.

Skal man bygge et større sykehus på det gamle sykehuset på Selfors, så vil nok det meste av pengene gå med her. At man skulle kunne forandre nåværende bygningsmasse på Selfors til et moderne akuttsykehus for under en milliard kroner, høres for godt ut til å være sant, og da er det som regel ikke det. Innenfor Helse Nord er det hittil bare Nordlandssykehuset som har bygd etter denne metoden. De har nå bygd i 10 år, - og de bygger fremdeles. De har også av samme grunn hatt den dårligste økonomiske situasjonen innen Helse Nord. I Hammerfest bygger de ikke som i Bodø. Det nye sykehuset der vil etter planen koste 2,6 milliarder. I fjor høst flyttet de inn i et nytt sykehus i Kirkenes til 1,6 milliarder. Befolkningen i hele Finnmark er omtrent like stor som på Helgeland. Finnmarkssykehuset har alltid hatt dårligere økonomi enn Helgelandssykehuset.
Helgelandssykehusets økonomidirektør har tidligere antydet at foretaket kan «tåle» en total byggekostnad på 3,5 milliarder kroner. At man nå plutselig ikke har råd til å bygge et helt nytt hovedsykehus, er selvfølgelig bare tull og et forsøk på å selge inn en sykehusmodell som et flertall av helgelendingene ikke er tjent med. Kan Finnmarksykehuset, med dårligere økonomi enn Helgelandssykehuset, bygge for 4,2 milliarder, så skal ikke helgelendingene nøye seg med fattigmannsløsninger som på sikt utarmer hele spesialisthelsetjenesten i regionen. I styret sitter det folk med solide økonomikunnskaper som nok kommer til å sette spørsmålstegn ved bærekraften i forslaget.
To sykehus, med hver sin medisinske og kirurgiske avdeling, er heller ikke medisinskfaglig bærekraftig for en såpass liten befolkning, og vi har heller ikke Finnmarksavstander som gjør at vi trenger det av den grunn. Ut fra forslaget om arbeidsfordelingen mellom sykehusene, så vil driften av en ny kirurgisk avdeling i Sandnessjøen komme til å ligne den nåværende driften i Mosjøen, og det vil garantert bli særdeles vanskelig å rekruttere kirurger til slike stillinger i framtiden.
Løsningen som foreslås for de fødende er ikke en fødeavdeling. Det er en slags kopi av «Lofotmodellen», der man kan få utført nødkeisersnitt på fødestua, men ingen planlagte keisersnitt. Dette er en modell som er omstridt både blant fagfolk og i Helsedirektoratet, og den har overlevd i Lofoten ene og alene pga de helt spesielle transportmessige utfordringene. Slike utfordringer har vi sjelden på Helgeland. Jeg tviler på om adm. dir. har forelagt forslaget til Helsedirektoratet for uttalelse, for i så fall tror jeg at de hadde avvist modellen av medisinske grunner. Man burde vært mer ryddig i begrepsbruken her. Det som foreslås er ikke en fødeavdeling, og adm. dir. bør ikke forsøke og forlede befolkningen til å tro det.
Hvordan kunne det ende sånn? Det ender sånn fordi viktige avgjørelser overlates til folk som ikke KAN Helgeland! Når man i tillegg legger stor vekt på at fagmiljøet i Rana er så mye større enn i Sandnessjøen, så viser det også at adm. dir. ikke kjenner sin egen organisasjon bedre enn at hun er villig til å akseptere at et flertall av helgelendingene i framtiden får en dårligere spesialisthelsetjeneste enn nødvendig. Jeg tror likevel at styret til slutt kommer til en rimelig fornuftig løsning, selv om det neppe blir den 28. november. Den dagen kan man bruke til å rydde vekk det nåværende forslaget, - for alltid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags