Helgelandssykehuset 2025 - historien bak prosessen

Av
DEL

LeserbrevDet vises til et meget godt leserinnlegg fra overlege Per Arne Reinertsen av 24.11.19 i helg.no.

Jeg skal presisere historien bak HSYK 2025 ettersom jeg var en av de erfarne overlegene som var innkalt til «hysj, hysj» møtet i Sandnessjøen i 2013 av tidligere adm.dir. for Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen.

På et ledermøte i Mosjøen ett års tid forut hadde jeg en samtale med adm.dir. i Helse Nord, Lars Vorland, som sa at det var på tide å begynne planlegging av ett akuttsykehus på Helgeland mtp. bedre rekruttering av leger, sykepleiere og annet personell, bedre tilbud til pasientene og økonomi da det var planlagt bygging av flere nye sykehusbygg i Helse Nord (HN) og Helgelandssykehuset måtte sørge for å komme inn i køen og få tildelt midler til bygging av et nytt sykehusbygg.

Jeg overbrakte denne uttalelsen til adm.dir. Knutsen som da innkalte erfarne leger fra alle tre sykehusene på Helgeland for å høre om han hadde støtte til å sette i gang prosjektet med ett akuttsykehus. Det fikk han. Plassering av ett akuttsykehus var ikke tema på møtet.

Konsulentfirmaet Hospitalitet ble leid inn og styrte prosessen. De tok området ved Ømmervatn som teoretisk sentrum for ett akuttsykehus. Det ble opprettet arbeidsgrupper og prosessen var meget profesjonell. Når det gjelder økonomi mente Hospitalitet at å bygge ett nytt sykehus var absolutt overkommelig da en ville spare mye driftsutgifter ved å slå sammen tre enheter til en. Blant annet ville man få ett og ikke tre parallelle vaktlag i indremedisin og kirurgi.

Prosjektet ledet av Hospitalitet ble oversendt styret i Helgelandssykehuset og det ble vedtatt å gå videre med saken og Sykehusbygg tok over stafettpinnen. Dessverre ble det en meget uryddig prosess.

De av oss som ønsket et akuttsykehus på Helgeland fikk styrket håpet da det i Norsk Sykehusplan var forslag om at det skulle sokne minst 60–80.000 innbyggere til et akuttsykehus. Det ble dessverre omgjort av politikerne på Stortinget til at på bakgrunn av bl.a. geografi og samferdsel kunne det fravikes. Dette grep Rana kommune begjærlig og satte fram ideen om en tosykehusmodell med det største sykehuset i Mo i Rana. Adm.dir. Vorland ønsket ikke tosykehusmodellen, men ble nedstemt av styret i Helse Nord som forlangte at denne modellen skulle utredes på like linje med ettsykehusmodellen. Hvorfor styret i HN presset på for å utredet en tosykehusmodell kan man bare spekulere på.

Etter at styret i Helse Nord hadde vedtatt at en tosykehusmodell skulle utredes på like linje med o-alternativet (som før) og en ettsykehusmodell ble det utført av Sykehusbygg og modellen ble lagt fram for styret i Helgelandssykehuset som forkastet tosykehusmodellen og adm.dir. Knutsen sa opp sin stilling da han ikke fikk støtte av styret. Styret i HN overprøvde styret i Helgelandssykehuset og vedtok nok en gang at en tosykehusmodell skulle utredes.

Dessverre har soknedir. Hulda Gunnlaugsdóttir med prosjektleder Kåre Løvstakken foreslått tosykehusmodellen i tråd med Rana kommunes ønske. Faglig er det en meget dårlig modell med et lite «akuttsykehus» i Sandnessjøen som raskt vil bli nedlagt da det blant annet vil bli meget vanskelig å rekruttere leger og det er meget vanskelig å drive et sykehus med kun akutt indremedisin. Uten akutt kirurgi og kirurgiske senger vil det ikke bli et fullverdig akuttsykehus og dette vet jeg meget godt da vi har hatt en slik modell i Mosjøen siden høsten 2006.

Løvstakken prøver så godt han kan å påstå noe annet, men det er ikke troverdig. Jeg tror heller ikke på hans regnestykke om at man ikke har råd til å bygge ett nytt sykehus på Helgeland til ca. 3,5 milliarder er riktig da Hospitalitet viste til et helt annet regnestykke, Vorland oppfordret Helgeland til å melde seg på i køen for å få midler og i tillegg som Reinertsen skrev, så har HN hatt råd til å bygge flere nye akuttsykehus i Vesterålen, Kirkenes, Hammerfest og Narvik står for tur.

Men, alt håp er ikke ute da forslaget til prosjektleder Løvstakken og soknedir. Gunnlaugsdóttir kan bli nedstemt torsdag av styret i Helgelandssykehuset og forhåpentlig vil styret i HN ta til fornuft og foreslå en ettsykehusmodell plassert mest mulig sentralt på Helgeland, dvs. i eller i nærheten av Mosjøen. Hvis så tviler jeg på at helseministeren med ev. Stortinget i ryggen vil gå mot Helse Nords vedtak.

Hvis styret i Helgelandssykehuset torsdag stemmer ned forslaget til fram dir. Hulda Gunnlaugsdóttir har ikke fram dir. styrets tillit og kommer historien da til å gjenta seg ved at hun trekker seg som tidligere adm. dir Per Martin Knutsen gjorde da han mistet styrets tillit?Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags