«Framtidig akuttsykehus - ikke helseforetak!»

Av
DEL

LeserbrevUtspillet fra ordførerkandidaten til Rana Ap har avfødt flere leserinnlegg som jeg i hovedsak slutter meg til. Derfor vil jeg heller ta opp en annen svært viktig side ved det framtidige akuttsykehuset. I forhold til spørsmålet om lokalisering, har det naturligvis fått langt mindre oppmerksomhet. Det gjelder organiseringa av sykehusene og dagens foretakssystem. Jeg bruker ordet sykehus fordi helseforetak er fremmed for de fleste.

For Rødt er det en målsetting å avskaffe foretakssystemet i neste stortingsperiode. Det vil bety at når vi tar akuttsykehuset vårt i bruk har vi en sykehusmodell med reell folkevalgt styring. En sykehussektor uten dagens forvokste byråkrati med en overbetalt helseadel på toppen. En sykehusmodell som er basert på tillit til helsepersonellet og der pasientene, ikke pengene, står i sentrum.

Det vi har opplevd er i stor grad et resultat av dagens foretakssystem. Det gjør at de på toppen, både i foretakene og på regionnivå, legger mye av premissene og får veldig stor makt. Leserbrevet i april fra tidligere områdesjef for akuttmedisin og kirurgi i Sandnessjøen, Svein Arne Monsen, og det vi har sett gjennom hele prosessen, viser dette tydelig.

Det hagler med kritikk av helseforetakssystemet både fra helsepersonell og andre over hele landet. Erfaringene og lærdommene, særlig i Kristiansund og på Nordmøre, har gjort at de har satt avvikling av dette systemet på dagsorden. Sykehusene ble tatt ut av politisk styring i 2002 og gjort om til foretak etter modell fra aksjeloven. Folkevalgte og tillitsvalgte som utnevnes til styrene, pålegges lojalitet til styrets beslutninger, ikke til de som har valgt dem. Halvparten av sykehusenes driftsmidler skal tjenes inn ved såkalt innsatsstyrt finansiering.

Diagnose og behandling kodes/faktureres og gir fastsatt stykkpris. Sykehusene tjener mest på å behandle pasienter med enkle diagnoser og kort liggetid, minst på kronisk syke, eldre og psykiatriske pasienter som trenger mer tid og omsorg. Samhandlingsreformen fra 2012 ble verktøyet for at barselkvinner, somatisk og psykisk syke nå skrives ut for tidlig til en presset kommunal helse- og omsorgstjeneneste.

Før 2002 ble nybygg og større investeringer vedtatt politisk og det ble bevilget friske midler. Sykehusene plikter nå å følge Regnskapsloven og sette av driftsmidler for å kunne investere i nytt utstyr og bygg. I Møre og Romsdal førte dette til at fødeavdelingen i Kristiansund skulle legges ned for å bidra til finansiering av nytt sykehusbygg.

Selv om det viktigste for oss nå er å få en lokalisering til det beste for hele Helgelands befolkning, det vil si på aksen Mosjøen-Sandnessjøen, må avvikling av helseforetakssystemet på dagsorden i tida fram til stortingsvalget i 2021.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags