En verdig sorti

Av
DEL

Leserbrev Administrerende direktør i Helse Nord avslutter sitt lange og fortjenestefulle arbeid for Nord-Norge med å få på plass et vedtak for en sykehusstruktur på Helgeland som det lyser klokskap av.

Etter at hele organisasjonen i en generasjon unisont har lovprist en ettsykehusmodell som det eneste saliggjørende og deretter låst seg og mange andre inn i en utslitende kamp om lokalisering, har Lars Vorland klart å se nærhet til sykehuset for en (stadig mer) aldrende befolkning som en avgjørende faktor for valg av sykehusstruktur. Hans omtanke er særlig hos eldre med kroniske lidelser og behov for hyppige sykehusbesøk, altså den største og stadig voksende pasientgruppen. Avstandene til ett eneste sykehus på Helgeland gir ikke rom for denne nærheten. Derfor kan ikke Helgeland ha bare ett sykehus, men trenger to, mener vår kloke nestor – ett i Sandnessjøen og ett på Mo.

I styremøtet 18.12. ble han derfor litt krass da hans styreleder antydet at forslaget hans var et kompromiss for en ettsykehusmodell der man ikke kunne enes om plasseringen. Han uttrykte meget klart at det var det ikke. Det var derimot hans sterke mening at tosykehusmodellen var den beste for Helgeland, gitt landsdelens geografi og demografi.

Det forteller noe om Vorlands klokskap og styrke at styremøtet fattet den beslutning det gjorde – til tross for de mange (langt yngre) stemmer som talte varmt for ettsykehusmodellen – og som senere mente at den modellen de falt ned på, gradvis vil ende opp i en ettsykehusmodell. Etter Vorlands mening bør den åpenbart ikke det. For en som tror på hans begrunnelse, er det lett å si seg enig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags