Dette forslaget kan vi ikke akseptere

Av

«Fool me twice, shame on me» er den følelsen jeg står igjen med når jeg har lest og tenkt over innstillingen til administrerende direktør i Helgelandssykehuset, skriver Bjørn Helge Hansen i et leserbrev.

DEL

Leserbrev«You fool me twice, shame on me» er den følelsen jeg står igjen med når jeg har lest og tenkt over innstillingen til administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Her går man frem på samme måte som de har gjort med Mosjøen tidligere. Når man skal finne ut hva noen mener er min erfaring: Se hva de gjør og ikke hva de sier.

Denne innstillingen er i realiteten et akuttilbud kun for Rana. Forslaget tar alt for mye hensyn til at de har noen ortopeder på Mo, derfor skal akuttsykehuset legges dit. I tillegg skal tarmkirurgi også dit, selv om Sandnessjøen har foretakets 3 eneste ferdigutdannede gastrokirurger. Dette forslaget kan vi ikke akseptere.
Sandnessjøen har også AKM miljøet, og Pacemakerfunksjon som det eneste av lokalsykehusene i Nord-Norge i tillegg til UNN Tromsø. Det er også ett av to lokalsykehus som gjør CT-veiledet biopsi av lunge og også leverbiopsier. Vi har det helt klart sterkeste radiologiske miljøet, med utdanningsstilling. I fremstillingen har man konsekvent ikke nevnt noen av styrkene til Sandnessjøen eller Vefsn. I rapporten skriver administrerende direktør at tilbudet innen akuttradiologi forventes å øke. Dette er påpekt i høringsuttalelser, og holdt frem som et av hovedargumentene for at akuttsykehuset må legges slik til at flest pasienter når frem i tide til et slik tilbud. Med forslaget fra administrerende direktør frarøver man folk fra Sør-Helgeland muligheten til å ta del i et fremtidig akuttilbud innen intervensjonsradiologi - nettopp grunnet reisetiden. Dette kan vi ikke akseptere. Byfolk må tåle å spleise på den byrden reisetid er, slik at det reelle helsetilbudet blir mest mulig likt.

Et attraktivt sykehus for ansatte som jobber der nå eller i fremtiden, vil si et sykehus der man kan utgjøre en forskjell og utføre nyttige oppgaver for pasienten og samfunnet. Det såkalte lille sykehuset i Sandnessjøen uten kirurg, settes ut av stand til å ivareta en akuttmedisinsk pasient. Forslaget innebærer flere prosedyrer og utredninger sykehuset ikke kan gjøre. Pasienter vil måtte flyttes fra Sandnessjøen til Mo i Rana ved uklare tilstander, slik Mosjøen overflytter pasienter i dag. Dette er et fordyrende ledd, som også setter ned kvaliteten. Helgelandssykehuset blir også stilt i forlegenhet, for det kommer til å bli mange pasienter som ikke når frem i tide, eller må flys til et annet sykehus grunnet værforhold og flytider. Dermed er det gitt at når det begynner å skure så tas ressurser fra det lille sykehuset til det store. Slik har administrasjonen i Helgelandssykehuset jobbet lenge og dette har vi erfart gjennom alle år, helt siden administrasjonen uforståelig havnet i Rana, selv etter vedtak om hovedsykehus i Sandnessjøen i 1997. Vi aksepterer ikke at Helgelandssykehusets ledelse driver på denne måten. Et stort sykehus må derfor legges på det stedet der tidsfaktoren for alle innbyggerne spiller inn. Samlet sett er det største fagmiljøet samlet sør for Korgfjellet. Det å si at vi ikke er en felles arbeidsregion, eller at det er vanskelig å pendle, vel…direktøren ved Sandnessjøen sykehus bor i Mosjøen, og jobber i Sandnessjøen, i likhet med mange flere ansatte. Vi aksepterer ikke slike «sannheter» når vi vet at virkeligheten er annerledes.
Vi har i dag hørt at Nord Norge taper 8 personer daglig. En stor drivende faktor er usikkerhet grunnet skole, rute- og helsetilbud. Vi må stabilisere hele Helgeland , og det gjør man ikke med å fremlegge et forslag der vi får svake enheter. For Mosjøen sin del tok det ca 10 år å miste sin fødeavdeling/fødestue. Med dette forslaget vil fraflyttingen fra Helgeland øke, og det samlede pasientgrunnlaget for Helgelandssykehuset blir redusert. Man graver med andre ord sin egen grav hvis man ikke er i stand til å lage det best mulige sykehustilbudet for hele befolkningen på Helgeland.
Jeg håper styret ved Helgelandssykehuset og ved Helse Nord kan ta det standpunktet som gir det beste helsetilbudet for Hele Helgeland – ett sykehus med innhold plassert sør for Korgfjellet. I motsatt fall tror jeg mange Helgelendinger er glad for at det finnes fritt sykehusvalg - og Rana vil da ikke være førstevalget.
Tenerife, 22.november 2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags