Brukerutvalgets forventning til prosessen med Helgelandssykehuset 2025

Av
DEL

Leserbrev 

Nå nærmer tidspunktet seg for offentliggjøring av fremtidens sykehusstruktur på Helgeland. Brukerutvalgets fokus er på brukerens interesser og vi har en visjon om at det nye Helgelandssykehuset skal gi et enda bedre helsetilbud for befolkningen enn det vi har i dag. Samtidig mener vi at det er to forutsetninger som bør ligge i bunnen når man vedtar oppbyggingen av spesialisthelsetjenesten på Helgeland:

Den ene er at ingen av innbyggerne skal få et dårligere tilbud enn dagens.

Den andre er at flest mulig skal få et bedre tilbud enn dagens.

Det har vært mye fokus på akuttberedskap, fødetilbud, nedleggelser og avstander. Det er fullt forståelig sett i lys av at det i framtiden med stor sannsynlighet kun blir ett sykehus med disse funksjonene.

Brukerutvalget er også opptatt av de pasientene som ikke roper høyest, de pasientene med kroniske lidelser, de som sliter med psykiske lidelser og rusproblematikk og ikke minst de med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Vi blir flere eldre, og med alder følger også sykdom. Eldre og pasienter med kroniske lidelser er de som har behov for nære helsetjenester.

Administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir, har ved flere anledninger sagt at de ønsker å desentralisere alt som kan desentraliseres, og bare sentralisere det som må.

Med dette som utgangspunkt har vi tro på at alle pasientene blir ivaretatt på beste måte.

Samtidig ser vi at det ligger store utfordringer i å få dette til. Samhandling med kommunene, rekruttering av fastleger og sykepleiere, samt økonomiske utfordringer. Innholdet i Distriktsmedisinske sentre (DMS) er ikke klarlagt, og så lenge vi ikke vet innholdet i DMSene er det vanskelig å se for seg hvordan helsetjenestene for framtiden blir, og hvor fornøyd vi blir med resultatet. Arbeidet med å planlegge konkret innhold i både DMS og sykehus starter for fullt etter at anbefaling av sykehusstruktur er lagt. Fram til endelig beslutning er gjort har vi full tillit til at de som jobber med prosessen også forutsetter at resultatet tilslutt oppfyller våre forventninger som innebærer at ingen av innbyggerne på Helgeland skal få et dårligere tilbud, men at flest mulig skal få et bedre tilbud. Når endelig vedtak er gjort forventer brukerutvalget å være inkludert i planleggingen fra første dag.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags