«Nu e eg fan meg lei av å få hør korr jævli privilegert VI e i det landet hær!»

Noen er privilegert. Det betyr ikke at vi er privilegerte.

Noen er privilegert. Det betyr ikke at vi er privilegerte. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEt privilegium vil jo si at en person eller gruppe har flere rettigheter enn det som gjelder folk forøvrig.
For hvis vi antar at det gjelder hele landet vil det så være en grov generalisering og overdrivelse.
Om en faktisk ser på hva som skjer med Nord-Norge, vil en ikke kalle det å være en privilegert del av landet å måtte sloss om plasseringer og bruk av sykehus, utdanning, jordmortilbud, krisetilbud for vold- og overgreputsatte, rus-behandling og ettervern, båtruter, tannlege, havet, skogen, fjellan og snart "hain Gammal Eirik sjøll"!
Jeg er helgelending, nordlending, sjøsame og øyert.

Jeg kan bløgge fisken med nevene, tåle vær som riv ting på hav og vær fargerik i språket. Men betyr det at en som nordlending skal pakkes inn i stereotypiske forventninger om at en tåler litt mer? Og litt mer? Og så enda mer?

Trenger ikke vi utdanning, akutthjelp, friske tenner, kollektiv transport, trygt fødetilbud og alle de der tingene som en vil ta for gitt at en har som "privilegert"?

Jeg bor på ei øy. Ei øy det tar timer å komme seg til sykehuset selv om det er akutt. Det tar opp til en hel dag å få unna timen til tannlege på fastlandet. Av og til et par dager å få unna timer på sykehus. Det er skrale tilbud for folk som sliter. Om en vil ta utdanning må en pendle, ta det på nett, desentralisert eller flytte stadig lengre unna. En utsetter ting en skulle ha fått gjort for det ikke passer i hverdagen å reise over fjorden i tider og utider. Og det verste er at vi er vant til det! Vi forlanger ikke at det skal være ved innkjørselen til huset vårt, men innen rimelig avstand til oss alle, uansett hvem vi er og hvor vi bor.
Og det er ikke bare om en bor på en øy.
Vi har ikke lenger et system som tar hensyn til avstander, men antall mennesker. Vi har ikke lenger et system som gir like rettigheter til hele landet, for vi ranes hær nord!
Hør de på oss?!
Nei, det gis falsk støtte og gode ord før en snur på hælan når det skal stemmes om, så lenge det høres lurt ut i forhold til penger og sentralisering. Å tenke lengre enn det blir visst for vanskelig.
Vi er ikke privilegert her i distriktene. Ikke i det hele tatt i Nordland og i Nord-Norge! Ikke i forhold til at vi har store avstander med hav, fjell og skoger imellom.

Hvem skulle vi vært privilegert i forhold til om en skulle sette oss opp mot andre som per definisjon privilegium? Hvilket land ville en ha brukt? Sånn som det er nå settes vi opp mot hverandre her nord og det stemmes over og bestemmes av folk som ikke aner hva det er snakk om. Og vi er lei!
Det er unødvendig å si Norge er privilegert i forhold til andre land da vi er en hel landsdel som blir undertrykket og oversett av stortingspolitikere som bare ser tall og innsparinger, og samtidig innhenter skattepenger og ressurser til å drifte dette jævla privilegerte landet. Det landet som ikke anser oss som bor her nord som medborgere av det. Tannløs politikk å skulle representere oss i helhet og ikke se dette.
Det er ikke for å sette nord mot sør i landet når det gjelder befolkningen som individer, for vi settes nok opp mot hverandre her i nord. Det handler om hvem en tjener mest på, så når skal en se at landet vårt er langstrakt og fargerikt? Det er mer enn byer med asfaltdekke og store kjøpesenter. Det bor folk i husan hær som vil fortsette å bo hær nord, og vi er ikke husmenn for dere. Det er mye kortreiste, fornybare og miljøvennlige verdier som finnes her om det var det eneste som skulle kunne sette oss som likeverdige annet enn fjell til gruver, rent vann til oppdrett og arealer for vindkraft. Verdiene hentes og forlater bare krater, konflikter og dritt. Verdien er det som kan generere penger i kassen. For det har vi tydeligvis ikke som mennesker.

Vi er ikke alle privilegert i dette landet. Noen er privilegert.
Noen kan sende ungene sine til å ta utdanning uten at de flytter langt unna. Noen kan velge den utdanningen en vil uten å måtte betale mer og reise lengre. Noen kan flytte seg fra sted til sted uten å bruke bil, når det trengs. Noen har sykehus i umiddelbar nærhet. Noen har tannlege i samme kommune som en selv bor i, og ikke bare til rettighets-pasienter. Noen kan slippe å uroe seg om de kommer seg frem til timen på sykehuset neste dag, om ikke båt og annen rute er innstilt. Noen kan gå gravid uten å tenke på om de rekker frem til sykehuset i tide eller får jordmor med seg på veien. Noen har arbeidet sitt trygt plassert hvor en ikke trenger å være redd nedleggelse. Noen får hjelp.

Noen er ikke oss. Vi er ikke privilegert. Vi er skjiten under mange par finsko som vandrer i lange, flotte haller til prestisjetunge kontor. Og det bør vi aldri akseptere å stå`an`av!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags