"Vi kan ikke forhaste oss og rasere grendene våre i prosessen"

Av
DEL

Leserbrev Svar på leserinnlegget til Torill Dale, 16.12.19.

Det gleder meg å lese Dale’s innlegg, ikke på grunn av innholdet, men på grunn av engasjementet. Det trenger vi mer av om vi skal bevare kommunen vår de neste 4 årene.

Hattfjelldal Senterparti og Hattfjelldal Bygdeliste hadde som valgløfte i valgprogrammet å skulle bevare grendeskolene de neste 4 år. Senterpartiet gjorde et brakvalg i kommunene, i likhet med resten av regionen og landet forøvrig.

Hattfjelldal Senterparti samlet 361 stemmer. Sammen med Bygdelista, som utgjorde 60 stemmer, utgjør vi derfor posisjonen i Hattfjelldal Kommunestyre med et flertall på 1 representant fremfor Arbeiderpartiet (313 stemmer). Hattfjelldal Venstre var det eneste partiet som gikk til valg på å legge ned grendeskolene, de fikk 14 stemmer totalt.

Nå har vi ansvar for å følge opp programmet vi gikk til valg på. Vi har et ansvar ovenfor de som har stemt på oss om å følge opp det vi har lovet.

Kjernen i Senterpartiets politikk er nok kjent for de fleste, vi ønsker tjenester ”nær folk”. Vi ønsker å være en motkraft mot den evinnelige sentraliseringen som pågår for fullt i regi av nåværende regjering. Derfor er programmet og politikken vår også preget av dette.

I Grane Kommune, som er den kommunen vi kan sammenligne oss mest med, viser budsjettet at de bruker 38.536.861,- på oppvekst og kultur for 2020. De har 1 skole og 1 barnehage i kommunal drift. Alle deres grendeskoler er lagt ned. I Hattfjelldal Kommune viser budsjettet at vi skal bruke 37.674.000,- på oppvekst og kultur i 2020. Vi drifter 3 skoler og 3 barnehager i kommunal regi. Det er likevel 862.861,- mindre enn Grane.

De av dere som tror nøkkelen til Hattfjelldals økonomiske suksess hviler på hvorvidt vi legger ned grendeskolene våre, eller ikke, må også prøve og reflektere litt over den mulige negative synergi-effekten dette vil ha for bygda totalt sett. Hele bygda. Det kan fort gi ubehagelige ringvirkninger langt inn i den ”trygge” sentrumskjernen, og hvem skal man skylde på da?

Grendene er viktige for bygda vår, de har en helt særegen drive og motivasjon for å lykkes.

Samholdet er sterkt og man vil hverandre vel. Grendene kjører i gang dugnader verdt flere tiltalls millioner. De bygger hus på dugnad. Vi skal passe oss vel for å frata dem denne optimismen og det viktigste de har, en nær og trygg skole for sine barn - det kjæreste de har.

Vi skal ikke ta lett på det, og vi skal snu hver en stein før vi erklærer slaget for tapt. Dette er politikken vi har vært tydelige på at vi står for, dette er politikken vi kjennetegnes ved og dette er politikken vi kjører.

For 1 år siden ba kommunestyret rådmannen om en utredning hvor man så på fremtidig innhold i kommunens grunnskoletilbud. Vi ba om at utredningen var mer nyansert enn hva gjaldt kun det økonomiske aspektet. Vi vedtok at man samtidig blant annet skulle se på ringvirkninger i lokalsamfunnet og økonomiske konsekvenser ved oppstart av private skoler.

Dette er ikke beslutningsvegring eller fordi vi har som mål å bruke mest mulig midler fra generelt driftsfond, dette er ansvarlig politikk ovenfor våre velgere.

Vi må selvfølgelig ta de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor på største alvor, og måten det er lagt opp til bruk av generelt driftsfond kan ikke bli et faktum – men vi kan ei heller forhaste oss og rasere grendene våre i prosessen. I storsamfunnet er Hattfjelldal en grend. Ubetydelig for mange, men så utrolig viktig for oss som bor her.

«Kjære kommunestyre i Hattfjelldal, jeg er bekymret. Skikkelig bekymret!»


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags