Fjellvettregel 8- Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Av
DEL

Leserbrev Hattfjelldal er som de fleste vet en fjellkommune og innbyggerne er stort sett godt vant til å ferdes i fjellene. Kjent og kjært er også Den Norske Turistforeningens fjellvettregler. Men nå lurer jeg på om posisjonen i Hattfjelldal kommunestyre med ordfører Harald Lie i spissen, har gått seg litt bort og herved bør påminnes spesielt fjellvettregel nr .8!
Saken dreier seg selvfølgelig om det kommunale budsjettet i fjellkommunen de neste fire årene. Et flertall i kommunestyret har altså vedtatt å drive med underskudd, ikke bare ett år, men i fire samfulle år, det være seg 6 millioner, 5 millioner, 5 millioner og 4 millioner i UNDERSKUDD for hvert år!
Da jeg leste dette fikk jeg først kaffen i vrangstrupen, med påfølgende hostekule som nesten medførte ribbeinsbrudd. Så ble jeg vantro. Så ble jeg apatisk. Så ble jeg sint og det som ofte skjer når folk blir sinte, er at de omsetter frustrasjonen i handling. Jeg føler jeg må ta til motmæle som ansvarlig samfunnsborger i Hattfjelldal, her greier jeg ikke å sitte stille og se på at det kommunale vogntoget fyker av veien og langt ned i grøfta! Vi må endre kurs!
Den store saken i Hattfjelldals økonomi, den som skolesjef Fred Johansen i kommunestyremøtet 18.12. , kalte "elefanten i rommet", er skolestrukturen. Vi har idag tre skoler; lokalisert i Varntresk, Susendal og sentrum. Det er selvfølgelig dyrt å drifte tre skoler og man må gjøre noen valg. Vi trenger ingen ekstra utredninger for å fastslå dette, vi har jo en rykende fersk analyse fra Telemarksforskning som er glassklar i så måte. I den til nå lettere polariserte svart-hvitt debatten, har det florert med følelsesmessige og sosiale argumenter. Jeg vil nå bringe noen pedagogiske og faglige argumenter inn i debatten for dere kjære lesere.

1. Som ansatt ved Hattfjelldal oppvekstsenter jobber jeg i et profesjonsfellesskap sammen med mange andre kolleger. Dette fellesskapet gjør at både mine kolleger og jeg utvikler oss, vi gjør hverandre gode. Det må imidlertid et visst antall pedagoger til for å sikre et slikt skapende og læringsforsterkende miljø, blir man for få, nytter det ikke. Hva gjør de beste pedagogene da, jo de flytter for fortsatt ha tilgang til et utviklende profesjonsmiljø.

2. Hattfjelldal Oppvekstsenter scorer helt i toppen i landet på nasjonale prøver. Våre elever har en sterk faglig ballast med seg til videregående skole der de lykkes godt.

3. På våre trivselsundersøkelser er det tilnærmet mobbefritt. Våre elever trives i stor grad eller i svært stor grad på skolen.

Hattfjelldal oppvekstsenter leverer!!Never change a winning team", sa den legendariske fotballtreneren Alf Ramsey. ( ledet England til VM-gull i 1966)
Nå er jeg derimot redd. Jeg er redd for at det skal kuttes i stillinger hos oss, jeg er redd for jobben min rett og slett. Hva skal jeg gjøre hvis samboeren min eller jeg mister jobben pga nedskjæringer? Hva skjer med et allerede hardt presset mannskap, hvis man kutter i stillinger? Ordfører Lie og SP-representant Malin Torgersen Lie har til nå i debatten vært veldig glad i ordet synergieffekt. Ordfører uttalte sågar til Helgelendingen at: "vi vet at nedleggelse av grendeskoler fører til fraflytting". Altså en påstått synergieffekt. Vet vi det Harald Lie?
Det vi faktisk VET er at i årene 2008-18 så fulgte Utdanningsdirektoratet 482 skolenedleggelser og de 25000 elevene som ble berørt. Hvordan gikk det så med disse elevene? Jo, ifølge Irene Hilleren, avdelingsleder ved UDIR : "finner man ingen langsiktige effekter verken på sjanse til å fullføre videregående skole eller på høyeste fullførte utdanning hos elever som har måttet bytte skole pga skolenedleggelser." Lite med negativ synergi der altså.
Negative synergieffekter derimot, de foregår slik: Når en arbeidsplass har en mannskapsressurs som er kuttet inn til beinet og det kuttes litt til, da får man gjerne sykmeldinger. Når man får sykmeldinger fører det til at de som er igjen på jobb får det ENDA tøffere. Som igjen kan gi nye sykemeldinger. Har dere tenkt på disse synergieffektene?
Vel nok kritikk, jeg liker å være løsningsorientert. Her er noen momenter dere kan ta med dere i skolestrukturdebatten som VIL komme.
-sørg for en god prosess, lokal medvirkning og dialog gir prosessen legitimitet.
-kjør orienteringsmøter eller folkemøter hvor deres politikeres rolle er å lytte. Slik sikrer man at folks syn og ulike meninger får komme frem.
-La foreldregrupper/FAU organisere seg og drive seg selv framover og komme med anbefalinger til dere politikere.
-kjør dialogmøter mellom foreldregrupper og skoleadministrasjon.
-Vær åpen for alternative forslag og løsninger.
Ingen VIL legge ned skoler, ingen vil at elever skal ha lenger reisevei, ingen vil at folk må flytte, ingen vil at lokale miljø dreneres, men vi har ei tom pengekasse. Situasjonen er ikke svart/hvit, mer sannsynlig grå. Jeg tror vi takler grå hverdager i Hattfjelldal.
Nå har SP og Bygdelista frontet bygdene og grendene, det er flott, men husk at dere er representanter for hele kommunen også oss som bor i sentrum. Derfor anbefaler jeg Harald Lie og posisjonen å finne frem Hattfjeldalskartet og kompasset, ta ut ny kompasskurs der sentrum er med på kartet, så ser jeg frem til en konstruktiv budsjett og skolestrukturdebatt.

Jeg ønsker herved alle ei riktig god jul!!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags