Usolidarisk avtale om offentlig pensjon

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev Den framforhandlede pensjonsavtalen er både urettferdig og usolidarisk, og belønner dem som har høy lønn og de som greier å jobbe til de er 70 år eller mer. De som ikke greier å jobbe til bortimot 67 år, blir straffet hardt økonomisk, og hardere jo tidligere de slutter. Derfor bør medlemmene i LO, Unio og YS stemme nei i uravstemningen.

Dagens offentlige AFP kan du ta ut fra 62 år. Den utgjør brutto litt over femti prosent av lønna de første årene, og 66 prosent fra 65 til 67 år. Du får medregnet opptjening basert på tidligere inntekt helt til 67 år, og din pensjon videre beregnes da ut fra pensjonsuttaket ved 67 år. Du taper altså ingenting i framtidig pensjon med dagens offentlige AFP-ordning.

Den nye ordningen med livsvarig AFP gjør at den skal tas ut sammen med folketrygden. Har du tjent opp for lite til å nå minstepensjon i folketrygden, må du vente med å ta ut pensjon til du tilfredsstiller dette kravet. Først ved 67 år har alle rett til pensjon. Som i privat sektor medfører dette at lavtlønte ikke kan motta ny AFP dersom de har for lav inntektsopptjening. Derfor må dette endres i privat sektor i stedet for å ødelegge dagens ordning i offentlig sektor.

Arbeidstakere som må gå av ved 62 år, uten lang opptjening, kan ende opp med en pensjon ved 67 år på godt under 50 prosent av lønna. Verdien av å stå i arbeid til du er 70 år eller mer blir utrolig viktig. Dette er i praksis en heving av pensjonsalderen.

For kullene etter 1970 er avtalen bortimot identisk med forslaget fra Arbeidsdepartementet i desember 2015 som overhode ikke tok hensyn til sliterne. Nå har de innført en puslete overgangsordning for kullene fra 1963 til 1970, men så er det helt slutt.

I dag er det 30 års opptjeningstid. Tall for tjenestetid (2014) viser at i Statens Pensjonskasse er det 31 prosent som har tjenestetid 40 år og over. I skoleverket er det 36 prosent. For KLP et tallene enda svakere. For kommuner er det 9 prosent og for helseforetakene 8 prosent. 4 av 10 kvinner og 3 av 10 menn er uføre når de går over på alderspensjon ved 67 år.

Avtalen prioriterer de med høy lønn og de med god helse, og som har en arbeidsgiver som vil ha dem lenge. Dette gjøres ved å ofre de som på grunn av jobben eller helsa ikke har muligheter til å fortsette i arbeidslivet noe særlig ut over 62 år.

Tror en virkelig at alle født etter 1963/1970 ikke blir utslitt av å jobbe i yrker hvor det i dag er mange som ikke klarer å jobbe etter 62 år? Det er lite som tyder på at arbeidsbelastningene i slike krevende yrker blir lettere med årene, snarere motsatt med dagens utvikling i arbeidslivet. Det usolidariske pensjonssystemet som Stortinget vedtok i 2009 gjorde at det var nødvendig med justeringer, men det er forskjell på å ommøblere og å rive ned et hus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags