«Ro ned, Jørn Clausen»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevLeder i Vefsn Høyre, Jørn Clausen, har et innlegg 27. juli som er preget av utskjelling og lite saklig, politisk argumentasjon. Å stemple politiske standpunkter som hekseprosesser og snakk om skjærsild og helvete, er ingen god måte å diskutere politisk uenighet på. Debatten er best tjent med at man diskuterer på et saklig plan for å få fram sitt syn.

Les også: Rødts ideologi – som en svovelpreken fra 1800-tallet

Rødt og Høyre er to partier med ulik ideologi og ulikt syn på avgjørende samfunnsspørsmål og politiske mål. Dette gjør at vi ender opp med ulike standpunkt i mange både store og små saker. Samtidig har vi store saker lokalt der vi kan stå sammen og samarbeide, slik som i kampen for flyplassen og framtidig sykehus på Helgeland, men også i andre mindre saker.

Jeg og Rødt har aldri hatt noen «prosedyre» mot privat næringsliv i sin alminnelighet, slik Clausen skriver. Ett eksempel på det motsatte er Rødt sin interpellasjon som førte til kommunestyrets vedtak i 2015 om å innføre «Skiensmodellen». Det var viktig for å stoppe useriøse aktører som bruker sosial dumping for å utkonkurrere det seriøse næringslivet i kommunen.

I likhet med mange andre er jeg og Rødt for at velferdstjenester skal være unntatt fra profitt. Dette synet deler vi med svært mange, også Høyre-velgere. Motstanden øker mot at private investorer og selskap kan tjene seg søkkrike på våre skattepenger, og ofte på bekostning av ansattes lønn og pensjon. En meningsmåling i fjor viste at 88 % var for enten å begrense eller forby det helt.

Rødt er et sosialistisk parti med en ideologi som tar utgangspunkt i arbeiderbevegelsens grunnleggende verdier som solidaritet og fellesskap. Vi holder også fast på målet om at kapitalismen må erstattes med et fellesskapssamfunn, et demokratisk, sosialistisk samfunn. Dette er mer nødvendig enn noen gang for å løse de store utfordringene som menneskene står overfor når det gjelder miljø/klima, global fattigdom og krig.

Arbeiderbevegelsen har gjennom over hundre år kjempet fram en velferdsstat hvor det offentlige står for ryggraden i tjenestene, med frivillige, ideelle organisasjoner som et supplement. Dette har bidratt til et godt tjenestetilbud der profitt ikke har fått styre. Tidligere var det bred politisk enighet om dette, men den markedsliberalistiske bølgen fra 1980-tallet og utover gjorde slutt på enigheten.

Store kommersielle selskaper som Aleris truer de ideelle aktørene. Dette forsterkes av et EU-direktiv som trådde i kraft i 2016. NHO Service mener at dagens praksis, som tillater anbudsrunder der kun ideelle organisasjoner kan delta, er i strid med EØS-regelverket. Det vil bl.a. gjelde Uloba når det gjelder brukerstyrt personlig assistent (BPA). NHO har klaget dagens praksis inn for overvåkingsorganet ESA. Denne utviklingen er det viktig å bekjempe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags