Rapporten om den katastrofale Libya-krigen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev Rapporten som evaluerer Norges bombing i Libya er lagt fram. Kun partiene som var for Libya-krigen fikk delta på framleggingen. Resultatet har blitt en hvitvasking av Stoltenberg-regjeringen. Det eneste som var feil, slik utvalget ser det, er Grunnloven, som har for sterke begrensninger på krigsdeltakelse i utlandet. Den bør derfor endres. Rødt synes dette er skremmende!

Leder av utvalget, Jan Petersen fra Høyre, var en av få politikere som ville at Norge skulle delta i USAs invasjon av Irak i 2003. Rapporten bærer preg av hans holdning når de konkluderer med at Libya-krigen hadde et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag. Dette i motsetning til en britisk rapport i 2016 som konkluderte med at Libya-krigen i stor grad var basert på en propagandaløgn, og at mye som ble sagt var direkte desinformasjon.

Utvalget påpeker bl.a. at i Nato var Libya regelmessig på dagsorden. «Man fryktet at landet kunne bli en frihavn for internasjonal terrorisme og en åpen sluse for innvandring til Europa». Ved å støtte det islamistiske opprøret og bombe i stykker Gaddafi-regimet var det nettopp det man fikk.

Rapporten fastslår at norske myndigheter hadde for liten forståelse av situasjonen i Libya. Da må vi spørre: Hvordan kunne de ta så lett på å bombe et land, inkludert tettbefolkede områder, når de ikke en gang hadde satt seg inn i situasjonen på selvstendig grunnlag. Norske piloter sier de bombet områder som var så tettbefolket, og medførte så stor sjanse for å ramme sivile, at andre NATO-land ikke ville bombe dem.

Det framgår av rapporten at norske myndigheter visste at det var en krig for regimeskifte. Rødts stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, sier det er en skandale at myndighetene ikke informerte om at de visste dette.

Ola Tunander ved Institutt for fredsforskning dokumenterer i sin bok «Libyakrigen» at beslutningen om bombing ble tatt på sviktende grunnlag. Han støttes av tidligere etterretningssjef Alf Roar Berg. I forordet til boka skriver han: «Det er merkelig at Norge og andre europeiske land fulgte USAs ønsker og var med på galskapen.»

På et seminar 25. mai på Stortinget i år, arrangert av Rødt, deltok den libyske menneskerettighetsaktivisten Asma Khalifas. Hun var med og protesterte mot Gaddafi og krevde demokratiske reformer i 2011. – Gadaffi hadde innført våpenstillstand da Libya ble bombet, under tung propaganda om at han ville begå folkemord i Benghazi, påpekte hun.

En annen på seminaret var oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier. Han sa følgende: «Det er ikke tvil om at vi ble lurt til å bli med på denne krigen. Det var ikke masse Gaddafi-styrker ved Benghazi. Befolkningen sto ikke overfor et folkemord som enkelte stortingspolitikere sa i salen. Gadaffi hadde allerede inngått våpenhvile.»

Heier påpekte også at 15 000 bakke- til luftmissiler fra Libya ble spredt til terrorgrupper i Syria og Irak, og at det ødelagte Libya har destabilisert en rekke naboland.

Rødt krever at rapporten følges opp med full behandling og redegjørelse i Stortinget, komitébehandling og vedtak. Slik at vi får en bred politisk debatt, og at dette får konsekvenser også for framtidige kriger. Stortinget må beklage bombingen overfor det libyske folk, og beklage at det norske folk ble ført bak lyset.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags