Nytt år og nye problemer fra Brussel

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevEØS-avtalens overvåkingsorgan ESA arbeider iherdig for EU-tilpasning og liberalisering. For disse 60 ikke-valgte byråkratene er markedsliberalismen en religion. Derfor har de reist sak mot Norge om skattefritaket til offentlig sektor og statens konkursgaranti som gjør at f.eks. et sykehus (helseforetak) ikke kan gå konkurs.

Problemet ifølge overvåkerne i Brussel er at når f.eks. en kommune eller fylke selv leverer en tjeneste til sine innbyggere som private også kunne levert, får de en utilbørlig konkurransefordel fordi de ikke betaler skatt og ikke kan gå konkurs. Derfor vil ESA tvinge kommunene til å «leke private kapitalister» og skille ut egne, kommunale selskaper slik at de beskattes og låner penger på lik linje med de private. Hvis ikke blir det urettferdig for den stakkars kommersielle aktøren!

En samfunnsfiendtlig og idiotisk tankegang. For det første omfattes ikke offentlig sektor av EØS-avtalen. For det andre er hele poenget med offentlig drift er at innbyggerne skal få et godt og mest mulig likeverdig tilbud. Ikke at private aktører skal få like konkurransevilkår for å tjene penger på tjenester betalt over skatteseddelen av det offentlige!

Den mørkeblå regjeringa kastet seg ivrig over de mulighetene som ESA åpnet for, og nedsatte en arbeidsgruppe med mandat å «foreslå tiltak som kan styrke konkurransen.» Den vil om kort tid komme med forslag til hvordan Norge skal forholde seg til ESAs krav. Hele offentlig sektor kan være i faresonen hvis dette går igjennom, og for norske kommuner kan det bli katastrofalt. Vi vet fra før at de hemmelige forhandlingene om TISA-avtalen har dette som sitt fremste mål. Nå kan vi oppleve at EØS-avtalen tvinger kommunene til å skille ut flere tjenester i egne selskaper. Eksempler kan være kraftlevering, SFO, kulturskoler og barnehager.

Både private selskap, NHO og Virke er selvsagt begeistret og kommer med forslag. Ett av dem er å endre skattereglene slik at all offentlig kommersiell/økonomisk virksomhet blir skattepliktig på lik linje med private. Et annet er å begrense det offentliges rett til å drive utvidet egenregi. Det er likevel mulig at den seieren over det offentlige de sikler etter kan bli hindret av interne motsetninger i EU-systemet.

Mimir Kristjansson i Klassekampen har følgende treffende kommentar til ESAs utspill: «ESA minner i økende grad om det onde øyet i Mordor fra Ringenes Herre. Som en lyskaster sveiper det over landet, og hver gang det fester blikket på noe kommer det nye befalinger, nye forordninger, nye konkurranseregler.»

Uansett må både politiske partier, fagbevegelsen, Stortinget og andre folkevalgte organer over det ganske land slå i bordet og få stoppet provokasjonene fra ESA!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags