Nei til eiendomsskatt i hele kommunen!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevRødt går mot innføring av eiendomsskatt i hele kommunen av mange grunner. En viktig grunn er at den vil komme på toppen av bompengene som mange er hardt belastet med. Dette gjør at mange, spesielt barnefamilier og minstepensjonister, ikke har råd til å delta på ulike tilbud på lik linje med de som bor i byen. En annen grunn er at infrastruktur som kommunalt vann, bredbånd og mobildekning er dårligere utbygd. På sikt vil alt dette svekke grunnlaget for bosetting i distriktene.

Eiendomsskatt vil uansett ikke løse kommunens utfordringer i årene framover. Bare en omfordeling slik Rødt fremmet forslag om til statsbudsjettet, og som betyr 30,5 millioner mer til Vefsn kommune neste år, vil gjøre det mulig.

Samtidig er det viktig å se på årsaken til at dette forslaget kommer. Alle vet at både vår og andre kommuner har store utfordringer i eldreomsorgen. I dag er det overbelegg på Vefsn sykehjem, og Fredlundskogen og hjemmetjenesten er underbemannet. Derfor trengs det tiltak som kan bedre forholdene både nå og på lengre sikt.

Det blir svært vanskelig med politikken til regjeringa når de raner kommunene for minst 1,2 milliarder ved å fjerne «maskinskatten» med Venstre og KrFs velsignelse. Vefsn kommune taper 23 millioner i året etter en overgangsperiode på fem år. Det er snakk om 500 millioner i kompensasjon til kommunesektoren, altså under halvparten av tapet.

Rødt, Ap, SP og SV ble enige i fjor om å ta i bruk ledige rom på sykehjemmet i 2018. Da trengs det ca. 8,5 millioner til driftsutgifter pr. år. Skal vi være «ansvarlige» har vi to valg: Enten må vi kutte i andre tjenester eller så må vi øke inntektene.

Rødt vil ikke kutte i andre tjenester, så vi tar heller noe fra kommunale fond. Kommunen har et såkalt premieavviksfond på ca. 59 millioner. Dette er penger kommunen skal betale til staten over en del år. Når regjeringa tar fra kommunen så låner vi av disse pengene for å dekke de viktigste behovene.

For flere andre partier blir eiendomsskatt i hele kommunen et alternativ fordi det er den eneste formen for skatt som kommunene har lov til å skrive ut. Når FrP vil fjerne all eiendomsskatt uten at dette kompenseres gjennom tilsvarende økte overføringer til kommunene, er konsekvensen dårligere velferdstjenester. Ved å unnlate å si det fører de folk bak lyset. Dette dobbeltspillet bør folk merke seg.

Når folk som er belastet fra før med bompenger reagerer mot innføring av eiendomsskatt, rettes protestene naturlig nok mot de som vil vedta det. Rødt mener at protestene først og fremst må rettes mot regjeringa og stortingsflertallet. Det er på tide å heise opprørsfanen mot omfordelinga fra fellesskapet til de som har mest fra før. Regjeringas politikk øker forskjellene og skaper et mer urettferdig samfunn.

Les mer, leder: «Når det blir snakk om mer rasjonell drift av kommunale tilbud er motstanden betydelig»

Les også, nyhetssak: Protesterer mot ny avgift i bygde-Vefsn: - Hvis eiendomsskatten blir vedtatt må vi tenke mer gjennom hva vi bruker penger på

Les også, leserbrev: «Ser Vefsn kommune i det hele tatt verdien av det bor folk i husan – i hele kommunen?»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags