«Når valgomaten ikke stemmer overens med fasiten»

Valg 2019

Valg 2019 Foto:

Av
DEL

LeserbrevFor ca. en måned siden ble samtlige ordførerkandidater i Nordland kontaktet på telefon av en særdeles trivelig journalist fra Nrks distriktskontor i Bodø. Formålet med henvendelsen var at det skulle lages en kommune-/ fylkesvalgomat, og halvparten av fasiten på denne skulle baseres på lokalpolitikk. Vi skulle besvare fem påstander av lokal karakter, ut fra lokale valgprogram, resten av valgomaten skulle lages på regional/ sentral partipolitikk. De lokale påstandene handlet om

1. Kommunesammenslåing

2. Eiendomsskatt

3. Skuterløyper

4. Utvikling rundt Vefsnavassdraget

5. Skogvern

 For 14 dager siden publiserte Nrk Nordland valgomaten. Hver påstand som vi skulle svare for lokalt hadde fem svaralternativer og jeg så med tilfredshet at svarene jeg hadde avgitt stemte 100 % overens med Grane-valgomatens resultat. Ikke overraskende, siden jeg anser Nrks journalistiske arbeid som både etterrettelig og godt. Det som derimot var overraskende var, at et par dager etter at valgomaten ble tilgjengeliggjort gikk Grane Senterpartis leder, Jan Otto Fiplingdal ut i sosiale medier og kritiserte Nrk. Han stilte seg uforstående til at fasiten i valgomaten ikke stemte overens med Grane Sps politikk og hevdet av velgerne som tok denne valgomaten dermed ble villedet. Jeg kommenterte på denne påstanden umiddelbart og ba han om å kontakte sin egen ordførerkandidat for å spørre om hva som kunne ha skjedd. Grane Aps politiske ståsted i valgomaten var helt i overensstemmelse med svarene som jeg hadde gitt, og så opplevde altså Sp at deres lokale svaralternativer var gjengitt feil på flere påstander. Fiplingdal hevdet deretter at han personlig hadde vært i kontakt med Nrk, og de skulle «ordne opp» i dette. Det er bra! For det er selvfølgelig bekymringsverdig dersom journalister slurver i sitt arbeid slik at politikken man skal fronte kommer feil ut, og man blir tillagt politiske holdninger og meninger man ikke har. Da tjener disse valgomatene ikke sin hensikt. Jan Otto Fiplingdal påsto for ei tid tilbake at de lokale ordførerkandidatene for Arbeiderpartiet ikke «gikk i takt» med sitt partis nasjonale politiske føringer. Det kan så være at ikke all rikspolitikk stemmer helt overens med lokale forhold og behov i enkelte saker. Men det som er enda mere oppsiktsvekkende kan være dersom SP~fasiten i Granes valgomat faktisk var basert på Nrks intervju med Ellen Schjølberg og at Grane SP muligens har en ordførerkandidat som går veldig i utakt med eget parti. Dersom jeg hadde vært Senterpartimedlem i Grane tror jeg at dette ville gjort meg noe betenkt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags