Flyplassen i våre hjerter, i nåtid og fremtid

Mosjøen lufthavn: Bjørn Larsen skriver om flyplassen i Mosjøen i lys av valgkampen.

Mosjøen lufthavn: Bjørn Larsen skriver om flyplassen i Mosjøen i lys av valgkampen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev 

Er du opptatt av å beholde flyplassen din? Dette vil mange regne som et retorisk spørsmål, men hvis dette er noe som er viktig for deg, så er det ikke uvesentlig hvem du stemmer på!

Avinor har siden 2012 vært klokkeklar på at Mosjøen Lufthavn må legges ned, og aller helst også Sandnessjøen Lufthavn hvis Hauan noen gang skulle bli realisert. Til og med utredningene som Polarsirkelen Lufthavnutvikling selv har fått laget, tar med seg alle passasjerene fra Mosjøen Lufthavn, 100 % av de fritidsreisene og 50 % av de næringsreisende fra Sandnessjøen Lufthavn.

Det er derfor svært viktig hvem som skal representere kommunene sør for Korgfjellet i de neste 4 årene. Og hvem kan du stole på?

Høyre og 1. kandidat Margunn Ebbesen er veldig for Hauan. I Helgelendingen 2. juni 2017 sa hun: Jeg mener det er viktig å ta inn over seg at der ei dør lukkes, kan ei ny dør åpne seg. Dersom flyplassen legges ned, kan det komme andre samferdselsløsninger som bedre tog- og bussforbindelse mellom Mosjøen og Mo i Rana.

Med andre ord: Ambulanseflyet byttes ut med bedre tog- og bussforbindelse til Mo i Rana.

Er det slike representanter vi ønsker skal representere oss på Stortinget?

Arbeiderpartiet med Kjell Idar Juvik som 3. kandidat har jo gang på gang vist seg som en svoren Rana-venn i flyplass-saken. Han og 1. kandidat Eirik Sivertsen har gått så langt at de har sagt at de ønsker å la bompenger som kreves inn på E6 skal frigjøre midler for å fullfinansiere Hauan. Det at du og jeg betaler bompenger for å kjøre til Bodø eller andre steder nordover, skal altså være med å finansiere en flyplass som vil ta fra oss vår flyplass på Kjærstad!

Er det slike representanter vi ønsker skal representere oss på Stortinget?

Senterpartiets 1. og 2. kandidater har hatt ansvaret for å ha fått loset Hauan i gjennom Fylkestinget. 1. kandidaten Willfred Nordlund satt som fylkesråd for samferdsel og avga innstillingen, og 2. kandidaten Siv Mossleth var gruppeleder for SP som var en del av flertallet for Hauan. Distriktenes parti som i valgkampen gang på gang har snakket om at de er i mot sentralisering, har aktivt jobbet for den største sentraliseringen Helgeland kan få se siden Jernverket ble bygd på 1950-tallet.

Er det slike representanter vi ønsker skal representere oss på Stortinget?

Sosialistisk Venstre parti og spesielt 2. kandidaten Marius Jøsevold har vært en trofast Hauan-forkjemper. Fra interne kilder i de samarbeidende partiene på fylkestinget, har Marius Jøsevold og Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet blitt betraktet som kommunestyrerepresentanter for Rana i denne saken. 1. kandidaten Mona Fagerås var næringsråd i fylkeskommunen når vedtaket om Hauan ble vedtatt, og var derfor en del av kollegiet som la frem saken for behandling Fylkestinget.

Er det slike representanter vi ønsker skal representere oss på Stortinget?

Venstre har hatt en svært uryddig prosess rundt spørsmålet om Hauan. De lokale heltene i Mosjøen og Sandnessjøen har virkelig jobbet som helter for å bevare dagens flyplass-struktur, men fylkeslaget valgte å kjøre styremøter på styremøter til de fikk det vedtaket som Rana krevde.

Er det slike representanter vi ønsker skal representere oss på Stortinget?

Kristelig folkeparti har for mange år siden vedtatt på landsmøtet å støtte Hauan for mange år siden. De har i ettertid ikke villet ta inn over seg nye argumenter, og har vært med på alle vedtak i Fylkestinget om å støtte Hauan.

Er det slike representanter vi ønsker skal representere oss på Stortinget?

Fremskrittspartiet har fått en liste med kandidater som står med rak rygg i flyplass-saken. De to som har representert Nordland på Stortinget er borte fra listen, og nye koster står klare.

1. kandidat Kjell Børge Freiberg har i klartekst sagt: Flyplassene er avgjørende viktig for næringslivet og folk flest der de bor. De har en avgjørende betydning for utviklingen av lokalsamfunnene. Flyplassen i Mosjøen er et godt eksempel på dette, og skal derfor opprettholdes og utvikles. Ansvaret for flyplassene ligger i Stortinget. 11. september er det valg, og dermed også et valg for flyplassen. JEG GARANTERER at min stemme skal følge opp det Carl I Hagen og Hans J. Røsjorde i sin tid gjorde. De sikret med sine to stemmer at flyplassen ble etablert og bygd. Min jobb blir å sikre at den foresatt skal være der, og at den utvikles i takt med de behov og muligheter vi har i Nordland.

Som 2. kandidat har Fremskrittspartiet fra Mosjøen sin egen Hanne Dyveke Søttar. Hun vil være den som klarest kan frembringe vårt budskap inn i Regjering og Stortinget. Det at Vefsn har muligheten til å få en representant på Stortinget, burde samtlige innbyggere og politikere være opptatt av! Hanne trenger din støtte på valgdagen. Hanne har uttalt: For meg er trygghet for liv og helse viktig. Her har Mosjøen Lufthavn og ambulanseflyet en helt avgjørende funksjon ved å redde liv. Som stortingskandidat fra Mosjøen vil jeg gjøre mitt for at Kjærstad får fortsette sin positive utvikling.

3. kandidaten er Dagfinn Olsen som gruppeleder og 5. kandidat Allan Ellingsen fikk fylkestingsgruppen til å gå i mot stormannsgalskapen og imperialismen i Rana. De har fått mye kjeft fra Rana, men de kan også stå rakrygget og si at vi har støttet 100 % opp om Mosjøen Lufthavn og Sandnessjøen Lufthavn.

Til slutt har Fremskrittspartiet undertegnede som 7. kandidat til Stortingsvalget. Og det kan ikke herske noen tvil om hvor jeg står i denne saken! Dette har vært mitt hjertebarn i årevis.

En stemme på Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre eller Kristelig folkeparti – Ja, det betyr en nedleggelse av Mosjøen Lufthavn, og på sikt Sandnessjøen Lufthavn.

Ikke skyld på meg – jeg har stemt FrP.

Godt valg!

Les også: Tilsvar fra Hanne Nora Nilssen (V): Å rakke ned på andre for å fremheve seg selv, er en velkjent strategi.

Les også: Tilsvar fra Åshild Pettersen (SV): Bløffmakeren Bjørn Larsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken