Ingen kongevei for PLU-Hauan?

DEMOKRATI:  Samferdselsråd willfred Nordlund og opposisjonen i fylkestinget legger ikke til rette for en demokratisk strategi i flyplassaken, påpeker skribenten.

DEMOKRATI: Samferdselsråd willfred Nordlund og opposisjonen i fylkestinget legger ikke til rette for en demokratisk strategi i flyplassaken, påpeker skribenten.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev«Det finnes ingen kongevei til matematikken». Det var Aleksander den store som fikk denne klare beskjeden fra matematikklæreren sin, Menaikhmos, da han lurte på om det ikke fantes en enklere matematikk for ham som kongesønn. Historien gjentar seg: Privilegerte ønsker gjerne å skaffe seg særordninger der de kan unngå de besværligheter som vanlige folk møter.

Hauan-prosjektet er eksempel på en slik sak som noen ønsker skal ledes forbi ordinære beslutningsprosesser. De første årene av prosjektets historie var gullkortet, som skulle sikre en behagelig reise, egenfinansieringen på 40 prosent og 400 millioner kroner. Men egenfinansiering ble som kjent bare borte, og det forventes nå at staten skal ta hele regningen.

I Rana Blad 5. oktober slås det stort opp at Luftfartstilsynet har gitt Hauan-prosjektet en betinget konsesjon, og flere uttrykker sin begeistring. Blant disse er fylkesråd Willfred Nordlund (Sp) som sier at innstillingen er en milepæl for prosjektet og ber myndighetene få fart på prosessen.

Hans forankring for uttalelsen er nok å finne i høringssak til NTP 2018-2029, som var oppe i fylkestinget i juni 2016. Her heter det blant annet: «Fylkestinget viser til at Avinors konsesjonssøknad er til behandling og legger til grunn at dette prosjektet ikke har noe med NTP 2018–2029 å gjøre».

Samtidig som andre fylkeskommuner kjemper for å få sine samferdselsprosjekter inn i NTP 2018-29, mener altså Nordland at PLU-Hauan skal holdes utenfor. PLU-Hauan fikk positiv omtale i forrige NTP, NTP 2014-2023, men hadde likevel flere heftelser hengende ved seg, blant annet at det skulle gjennomføres en bredere vurdering av regionale konsekvenser. Det PLU-Hauan som Nordlund nå promoterer, er vesentlig forskjellig fra det som ble beskrevet i NTP 2014–2023. Men heftelsene er langt fra fjernet. Det unnlater Nordlund å nevne.

Urbanets samfunnsøkonomiske analyser viser at PLU-Hauan vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt hvis avviklingskostnadene for eksisterende flyplasser sammen med investeringskostnadene overstiger 1 168 millioner kroner. Med Avinors prislapp på 2 250 millioner kroner, skjønner vi at det samfunnsøkonomiske underskuddet for prosjektet, minst vil bli på 1 100 millioner kroner, men høyst sannsynlig flere hundre millioner mer.

Et slikt underskudd er det andre som må betale for: Resten av Helgeland må betale i form av økte reisekostnader, lengre reisevei og et generelt dårligere flytilbud. Alle flyreisende må betale i form av dyrere flybilletter.

Urbanets analyser har vist oss at Helgeland er best tjent med de flyplassene vi har, og nå som Røssvoll er blitt godkjent fram til 2036, har Rana et like godt flytilbud som vi andre. Det som foreslås av Nordlund er altså en gedigen særbehandling av Rana på bekostning av resten av Helgeland og landet for øvrig.

Kongeveier i politikken har utvilsomt lange tradisjoner. Den kongevei som Nordlund og resten av posisjonen i fylkestinget legger til rette for, når de ønsker at PLU-Hauan skal slippe den ubehagelige konkurransen med andre samferdselsprosjekter gjennom behandlingen av NTP 2018-2029, er ingen demokratisk strategi. Demokratiet behandler sine borgere likeverdig. Kongeveier er for de få, gir lite til fellesskapet og koster oss alle svært mye.

Torger Johannes Nilsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags