Godt naboskap.

Når tidligere styreleder i HaG Vekst og tidligere ordfører i Grane har stort oppslag i Helgelendingen der han formaner sine naboer om å ta til vett, og forsøker å frita seg for ansvar, så blir jeg både opprørt og lei meg. Grane og Hattfjelldal er små utkantkommuner som trenger å bygge opp om hverandre. Vi har felles prosjekter med Vefsna regionalpark, skuterløyper, laksefiske, med mer, og vi sender de fleste ungdommene våre til regionsenteret vårt som er Mosjøen. Der er det full fart med bystrand, Via Ferata, nye skoler og så videre. Vi har mye som er bra i området vårt.

Fjellfolkets hus i Hattfjelldal sto ferdig og åpnet 5. mai 2017 og er en stor satsing for kommunen. Det ble et fantastisk bygg til en billig penge. 23 000,- pr. m² er ca. halv pris på hva som i dag er vanlig for en del slike bygg. Her er det nå gode muligheter for rimelig overnatting med kurs og konferanselokaler med mer.

Det er beklagelig at avtaler ikke har vært på plass, og det er alle parter enige om, men det er ikke slik at det er kun Hattfjelldal kommune som har alt ansvar. Når to parter ikke blir enige så deler begge partene ansvaret for det. Det har vært leid inn ekstern kompetanse, og det har vært gode møter, men likevel er det beklagelig at det ikke er kommet en avklaring mellom Hattfjelldal service og næringsbygg (Fjellfolkets hus) og HaG Vekst.

Les mer: Hattfjelldal kommune vurderer å gå ut av HaG Vekst – vet ikke hvilke konsekvenser det får

Med bakgrunn i møter mellom alle eierne i HaG Vekst og formannskapsmøte i Hattfjelldal kommune ble det laget felles pressemelding fra HaG Vekst og Hattfjelldal kommune. Formannskapet i Hattfjelldal hadde ekstraordinært formannskapsmøte der de fikk orientering fra HaG Vekst og Hattfjelldal Service og næringsbygg. Vi har fått framdrift og det er et håp for alle parter om at vi kan løse konflikten på best mulig vis. Fisjon har blitt løftet fram som ett alternativ av eierne i HaG Vekst. Hattfjelldal kommune vil vurdere fisjon i tillegg til andre alternativer som blir utredet. Det er en enighet om veien videre. Som kommuner har vi ansvar for våre innbyggere, og et spesielt ansvar for svake grupper i samfunnet.

Når nå tidligere styreleder drar fram tidligere konflikt om areal som det nå er høvelig enighet rundt, skyter på saksbehandlingen i Hattfjelldal om at vi vet konsekvensene før saken er utredet, samt kritiserer museum og kafe så blir det bare trasig.

Museet i fjellfolkets hus er på prioriteringslista til Helgeland museum og det er sannsynligvis det rimeligste museumsbygget som er bygd i forhold til muligheter for utstilling og aktivitet. Fylkeskommunen har vært kjent med konseptet til «Fjellfolkets hus» helt tilbake på 1990-tallet. Det er en stor forventning fra Hattfjelldal kommune om at fylkeskommunen følger opp prioriteringene fra Helgeland museum også økonomisk slik at finansieringen kommer på plass. Besøkstallene er over all forventning og vi gleder oss til neste utstilling med nordlandsbunad og sørsamisk drakt nå når elg-utstillingen er ferdig.

I Hattfjelldal ønsker vi å bevare godt naboskap og da er det mye bedre å ha fokus på godt og vellykket kommunesamarbeid som blant annet veterinærsamarbeid, legevaktsamarbeid, IKT-samarbeid, regionalpark og friskmelding av Vefsna, bare for å nevne noe.

Harald Lie
Ordfører