Gå til sidens hovedinnhold

Sykkelsti vil gagne Dønna og reiselivsnæringa

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil poengtere på det sterkeste at jeg ønsker at det skal lages sykkelsti via Hagen til Breivika. Jeg er i dag selv reiselivsaktør i kommunen, og har også jobbet innenfor reiselivet i andre bedrifter i Dønna i flere år. Jeg har ila denne tiden sett økningen av sykkelturister, og at en stor del av de også velger å reise videre via Bjørn/Herøy uten å ha «vært innom» Dønna. Behovet for en slik sykkelsti er absolutt til stedet, og kan gagne Dønna kommune og reiselivsnæringen betydelig.

VI VET IKKE HVA VI HAR Jeg vil tørre påstå at alle Dønnværinger vil dra fram Breivika som en av topp tre attraksjoner i kommunen vår. Argumentet som konsekvent brukes er «ei vakker/flott sandstrand». Dette er beskrivelsen i absolutt all markedsføring! Se Ut i Øyan, Nordlandsportalen, turkart Helgeland, Trip Advisor og mange flere.

Men vi har ikke BARE en «fin sandstrand» ........ Vi har et nydelig naturlandskap hvor du kan se langt utover havet på ene siden, og snu deg og se rett opp et fjell som strekker seg over 800 meter. Vi har en atypisk rullesteinsstrand mot hagen, med svære kampsteiner som dominerer i fjæra. Vi har en fantastisk sanddyne, med flygesand, som er klassifisert som svært viktig naturtype! Rapport; Kartlegging av naturtyper i Dønna kommune, Nordland av Dag Holtan, på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. (2008) er det skrevet følgende: Breivika er det største og morfologisk best utviklede sanddynesystemet i Nordland, sør for Meløy.

Karakteristisk for området er for øvrig store reinroseheier. I Breivika finnes det flere truede flora arter, både rødlistede og de som er definert som viktige, eller risikerer å bli rødlistede. Det beste for de biologiske verdiene er om området ikke utsettes for fysiske inngrep. Pga av at området også er en offentlig badestrand (friluftsområdet) bør det komme på plass en skjøtselsplan for å ivareta de biologiske verdiene. Restaurering av de ødelagte delene av flygesandsystemet bør i tillegg vurderes. (Holtan, 2008). Landbrukssjef Jørn Høberg, og rådmann Tor Henning Jørgensen i Dønna kommune bekreftet i september 2017, at det ikke finnes en skjøtselsplan for Breivika.

2017 var FNs internasjonale år for bærekraftig turisme og det økende fokuset på dette kan være stort virkemiddel vi kan bruke i utformingen av sykkelstien. I prospektet er det oppgitt at den er tenkt «med mål om å ta posisjonen som en internasjonal sykkeldestinasjon». Markedsfører vi «En sykkelsti som går gjennom et verneverdig naturområde med rødlistede arter, hvor utformingen er gjort med nettopp tanke, fokus på og med mål om bevaring» har vi skapt en attraktiv sykkelopplevelse og destinasjon. Kan vi vise til hvor de kan finne nevnte flora, ev. hvor det er tilrettelagt for den, og kulturminner etter bosetting i Hagen så har vi flere opplevelser.

Det oppgis at bruen skal lages av impregnert tre, og trykkimpregnerte materialer inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. En slik trebru vil også ha stort behov for vedlikehold, da den vil være i et meget værutsatt område. Hvem sørger for dette? Vi har flere frilufts, og attraksjonsområder i Dønna som er 2 kraftig forfalt, og delvis ødelagt pga. av at det ikke er gjennomført vedlikehold der. (F.eks. Gleinsneset, som først ble tatt tak i 2017).

For meg er flere av installasjonene, som skulpturer, og en kvart kilometer lang bru en kraftig innbryten i naturen. Det vil ødelegge landskapsbildet, som turistene nettopp kommer for å oppleve. Den storslåtte naturen i Breivika og Hagen er attraksjonen! Ikke faste installasjoner som vil gradvis forfalle, forurense, og ødelegge naturbildet som nettopp er årsaken til at turistene kommer. De økonomiske midlene må prioriteres på å restaurere Breivika og det tilhørende området, med nødvendig tilrettelegging for sykkelsti og besøksplass, slik at vi ikke bare kan bruke det som en fantastisk ressurs for å dekke behovet innen reiselivsopplevelsen på Dønna, men slik at vi også gjør vår plikt for naturvernet på hjemplassen vår.

Kommentarer til denne saken