"Hvorfor gi fra seg kontrollen over Coop Helgeland i en tid der det politisk jobbes for å få tilflytting og mere styring til Helgeland?"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHelgelands største varehandelsvirksomhet flyttes til Trøndelag?

Coop Helgeland er Helgelands største varehandelsvirksomhet, eies av medlemmene i Coop Helgeland og passerte i 2018 for første gang 1 milliard i omsetning.

Ledelsen i Coop Helgeland har initiert en prosess med sikte på å fusjonere virksomheten inn i Coop Midt Norge. Den 4. april kan vi lese i Helgelendingen at årsmøtet i Coop Helgeland enstemmig har sluttet seg til forslag fra styret i Coop Helgeland om å utrede fusjon med Coop Midt Norge. «Dette er presentert som en mulighetsstudie».

En beslutning om eventuell fusjon skal senere fattes av årsmøtet i Coop Helgeland. En svært alvorlig beslutning, som ikke kan reverseres.

Alle vet at man ikke iverksetter en fusjonsutredning uten at man mener noe med det. Det er vanskelig å forstå hvorfor man aktivt går inn for å flytte virksomhetens «ledelse og eventuelt også andre funksjoner» til Trondheim.  Resultatet er at beslutningsmyndighet, kompetansearbeidsplasser (i hvert fall etter hvert) og skatteinntekter flyttes ut fra Mo i Rana, Helgeland og landsdelen og til Trondheim.

Hvorfor gi fra seg kontrollen over Coop Helgeland i en tid der det politisk jobbes for å få tilflytting og mere styring til Helgeland?

Coop Helgeland er en bedrift som har hatt en fin utvikling de siste årene som i 2018 leverer over 20 mill i resultat.

Det kan ikke være tvil om at Coop Helgeland står godt på egne ben en tid framover, så hvorfor hastverket med å flytte til Trøndelag? Hvorfor ønsker ikke Coop Helgeland å bidra til å bygge et enda sterkere samarbeid på Helgeland og i Nordland?

Spørsmål til Årsmøtet og styret i Coop Helgeland

  • Er årsmøtet/styret kjent med at Coop Nordland har lagt fram et forslag til løsning/alternativ som  skissere en økt tilførsel lokalt på Helgeland av stillinger og nye arbeidsoppgaver enn dagens virksomhet i Coop Helgeland? Dette gjelder også konsernfunksjoner der man vil søke å utnytte bla Rana sine sterke sider.
  • I et samarbeid med Coop Nordland ville man fått en annen nærhet til administrasjon og støttefunksjoner «og på den måten styrke så vel COOP Nordland som COOP Helgeland»?
  • Er Årsmøtet kjent med at de i Coop Midt-Norge vil få mindre påvirkningskraft inn i medlemsdemokratiet enn de ville fått i Coop Nordland? Egen region/flere representanter i Årsmøte og styre?
  • Er Årsmøtet kjent med at andre samvirkelag på Helgeland har sendt brev til styret i Coop Helgeland og bedt om at styret stanser fusjonsutredningen som kan føre til at Coop Helgeland flytter virksomheten ut av Helgeland/landsdelen.
  • Er årsmøtet kjent med at Coop Midt-Norge hadde en resultatsvekkelse på ca 140 millioner kroner i 2018.
  • Hvordan kan vi være sikre på at en handelsvirksomhet styrt fra Trøndelag/Trondheim vil gjøre prioriteringer som gagner Helgeland?

Det er ikke vanlig å blande seg inn i såkalt «interne anliggender» som dette. Når jeg som styreleder i Coop Nordland gjør dette blir dette neppe godt mottatt av ledelsen i Coop Helgeland. Det får så være. Det er urovekkende at man tilsynelatende ønsker å flytte en så stor verdiskaping og beslutningsmakt ut av Mo i Rana, Helgeland og landsdelen.

I Coop er det en sterkt tradisjon for å ivareta de ansattes interesser i forbindelse med fusjoner. Det er sikkert også tilfelle med Coop Midt Norge. I utgangspunktet vil butikkstrukturen som i dag bestå. Spørsmålet er hva skjer om 3-5 år? Hva skjer når beslutningene tas i Trondheim?

Coop Nordland har en sterk tradisjon for samfunnsansvarlig forretningsdrift. Dvs at vi bevisst fokuserer på å bygge og utvikle butikker på mindre steder fordi butikken der er en viktig samfunns-institusjon.  Jo vi må drive lønnsomt, men vi kan tenke lønnsomhet i et lengre perspektiv enn en vanlig privat eier.

Håper at årsmøtet i Coop Helgeland  og medlemmene i COOP Helgeland tar imot dette som et godt råd fra et nært familiemedlem i Coop-familien. Årsmøtet i Coop Helgeland SA bør ikke godkjenne et eventuelt forslag om fusjon med Coop Midt-Norge.  Vi som er naboer til Coop Helgeland ønsker heller et sterkere samarbeid internt i Nordland.

Odd Emil Ingebrigtsen

Styreleder Coop Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags