«En ny skole må vente til sykehjemmet står ferdig»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev Alstahaug arbeiderparti vil prioritere bygging av nytt sykehjem i budsjettet for 2018. Alstahaug kommunen må legge til rette for det økte behovet som vil komme for tjenester innen helse og omsorg de nærmeste årene. Ved siste økonomirapportering, ved utgangen av oktober, kom det varsel om forventet merforbruk innen pleie og omsorg. Dette er lovpålagte tjenester som vi bør legge til rette for slik at den kan driftes godt, også økonomisk.

Framtidens eldreomsorg i Alstahaug kommune har det vært jobbet med i mange år. Et større byggeprosjekt som samlet mange helsefunksjoner ble lansert for noen år siden. Nå er prosjektet omarbeidet og «tatt ned» til å dekke det mest nødvendige innen pleie og omsorg for årene framover. Blant annet med tilrettelegging for demente og dagtilbud til demente.

Alle byggeprosjekter går gjennom flere trinn, omarbeides underveis og har en kostnadsramme å forholde seg til. For eksempel ble både Petter Dass museet og Kulturbadet omarbeidet flere ganger fra de første skissene til byggene ble presentert til de ferdige byggene sto ferdig. Å få størst mulig utbytte av de pengene kommunene investerer er viktig.

Når vi skal sette av penger til nytt sykehjem mener Ap at vi må sette av så mye penger at det dekker byggingen av det vi ønsker, fordi brukerne da får et kvalitetsmessig godt tilbud. For å skaffe seg best mulig oversikt over bygge kostnader må kommunen må bruke kjente beregningsmetoder med utgangspunkt i nasjonal prisbok for bygging av sykehjem og gjøre en nøktern beregning. Den eksakte kostnaden for bygget får kommunen først når prosjektet sendes ut på anbud.

Det haster med å komme i gang. I tillegg til at behovet er økende blir muligheten for å få tilskudd fra Husbanken redusert i årene framover, 20 % pr. år. Alstahaug Arbeiderparti frykter at vi står i fare for å miste tilskudd i størrelsesorden 97 millioner hvis vi venter med byggingen, eller legger til rette for en utbygging som gir mindre plasser og som i realiteten er en utsettelse av deler av prosjektet.

Arbeiderpartiet vil prioritere nytt sykehjem nå, fordi kommunens innbyggere på dette området vil ha behov for en radikal økning av tjenester. Når men i tillegg vet at kommunens økonomi er meget utfordrende, så mener vi at ny skole må vente til sykehjemmet står ferdig. Inntil da bør vi organisere klassene best mulig og økonomisk smart i de skolebyggene vi har.

Siv Helen N Sigerstad

Leder Alstahaug Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags