«Problemet er at for hvert år som går så blir det mer krevende å lande sparetiltak som virkelig monner»

Av
DEL

LederDet er en noe merkelig tilnærming politikerne i Vefsn får på bordet når budsjett for 2020 og økonomiplanen de neste fire årene skal behandles utover høsten. Først legges det opp til investeringer på 365 millioner kroner fram til 2023. Det øker gjeldsbyrden med 91 millioner kroner. Samtidig må det spares over 20 millioner kroner årlig de neste årene for å unngå å saldere budsjettet ved bruk av fond.

Vi levde i den oppfatning av at når forbruket er for stort, så må det spares tilsvarende overforbruket slik at kostnadene står i stil med utgiftene. Vefsn kommune må bruke av fond for at budsjettet skal gå i balanse. Fondene som kommunene har er vår felles sparegris. Legges det opp til en pengebruk som er for høy, må vi bruke av sparepengene. Det er en driftsform som ikke er bærekraftig og er et kunstig stimuli for å få gjennomført alle gode ønsker.

Rådmann Erlend Eriksen ønsker å utsette alle planer om sparetiltak i 2020. Begrunnelsen er at kommunen har fått et nytt kommunestyre med nye politikere som trenger tid på å oppdatere seg og finne sin tilnærming til det som år for år blir en stadig mer krevende økonomisk situasjon. Rådmannen mener også det er viktig å legge opp til en bred prosess der alle parter i kommunen må involveres i arbeidet for å finne områder å kutte i. Det er en god tanke. Men problemet er at for hvert år som går så blir det mer krevende å lande sparetiltak som virkelig monner. Samtidig foreslår han investeringer på 365 millioner kroner fram til 2023. Det vil neppe styrke økonomien.

I formannskapsmøtet tidligere denne uka ble dette påpekt både av Jørn Clausen fra Høyre og Bjørn Larsen i Frp. Clausen mente at man ved å utsette spørsmålet om driftskutt ytterligere ett år skyver problemene foran seg. Larsen gikk enda lenger og mener kommunen nå styrer mot en økonomisk avgrunn. – Det var i fjor vi fikk beskjed om å ta den økonomiske situasjonen på alvor. Nå stikker vi hodet i sanda, sa han.

Ordfører Berit Hundåla på sin side gjorde et poeng av at befolkningen må inkluderes, og at dette er noe man ikke rekker før budsjettet skal vedtas i desember. Det er på mange måter edel tenking, men vil være en svært krevende øvelse. Befolkningen er slik skrudd sammen at de verner om det som er nærmest for dem, mens politikernes oppgave er å se helheten og å ta kuttene der det svir minst, etter deres oppfatning.

Vi kan ikke skjønne annet enn at tilnærmingen det nå legges opp til, der man skal bevilge seg ett år ekstra for å få kommuneøkonomien på rett kjøl, er et feilgrep. I alle fall dersom man i tillegg til dette arbeidet legger opp til store investeringer og risikerer nye kostnader som må dekkes ved bruk av sparepenger på fond. Å spare er aldri populært. Men av og til nødvendig. For Vefsn kommune er det viktigste nå å sette på bremsene og iverksette sparetiltak som får effekt fra budsjettåret 2020. På sikt er det den beste investeringen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags