Gå til sidens hovedinnhold

«Like fullt krever vi at allmennheten får fiske og til akseptable priser»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det seiler opp til strid mellom allmenne fiskeinteresser og rettighetshavere i forkant av åpning for et begrenset fiske i Vefsna denne sommeren. Striden dreier seg om prisnivået på fiskekort for å få fiske. Lokale jeger- og fiskerforeninger mener stive priser utelukker lokale fiskere. Rettighetshaverne på sin side mener prisene er riktig satt for å skaffe nødvendige inntekter til blant annet oppsyn. Her gjelder det å sette seg sammen for å finne gode løsninger. En eventuell konflikt vil kun ha tapere.

Det vakte stor glede da Veterinærinstituttet i fjor høst ga klarsignal til et begrenset fiske av laks i Vefsna til sommeren. I 2011 og 2012 ble Vefsna og andre vassdrag i Vefsn behandlet med rotenon for å få bukt med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Siden 1978 har elva vært smittet med parasitten om tar livet av laksen. Smitten kom som et resultat av utsetting av smittet smolt.

Vefsna var en dronning blant norske lakseelver før gyrosmitten ble påvist. Arbeidet med behandlingen av Vefsna har involvert et stort antall frivillige. Alt tyder på at behandlingen er vellykket, og åpningen av et begrenset fiske denne sommeren er en milepæl svært mange fiskeentusiaster har ventet på. Det er åpenbart at svært mange lokale fiskere hadde forventet et prisregime som åpnet for alle, uavhengig av størrelsen på pengeboka. . Det kom nok overraskende på mange da Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) presenterte et prisnivå for døgnkort på mellom 700 og 800 kroner. Det er i tillegg kun anledning til å fiske to lakser per fisker og totalt 600 laks denne første sesongen. Prisnivået VeFi har lagt seg på er begrunnet i behovet for å skape en bærekraftig økonomi som blant annet skal finansiere et velfungerende oppsyn.

Både lokale jeger- og fiskerforeninger og Nordland jeger- og fiskerforening har engasjert seg i saken. De protesterer mot prisnivået VeFi ønsker å legge seg på. Det er lett å skjønne deres skuffelse og frustrasjon. Samtidig har VeFi gode grunner for å legge seg på et prisnivå som ligger mange ganger høyere enn det lokale fiskere hadde forventet.

Vi vil advare på det sterkeste mot at denne saken får utvikle seg til en bitter konflikt. Etter vårt skjønn finnes det gode muligheter for løsninger som ivaretar behovet for et velfungerende oppsyn og fornuftige fiskepriser for lokale fiskere. Men forutsetningen for å finne løsninger er at man setter seg sammen og diskuterer saken.

Åpningen av Vefsna for fiske er svært gledelig og en milepæl. Men vi advarer mot å innføre et regime som utelukker eller i sterk grad begrenser allmennhetens mulighet til å høste. Vi aksepterer fullt ut fiskerettshavernes rett til å tjene penger. Det skulle bare mangle. Men like fullt krever vi at allmennheten får fiske og til akseptable priser. Kompromisser er fullt mulig i denne saken. Men det forutsetter både vilje og fleksibilitet.

Kommentarer til denne saken