«Det uvanlige er at styret i partiet påtar seg en politisk oppgave de egentlig ikke har»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederDet nye styret i Vefsn tverrpolitiske parti henter fram partipisken. Nå skal partiets kommunestyrerepresentanter stemme slik styret i partiet ønsker. Resultatet av dette nye lokalpolitiske regimet er at partistifter og kommunestyrerepresentant Roy Brubakk trekker seg som representant for partiet, og skal fungere resten av perioden som uavhengig.

Vefsn tverrpolitiske parti kom inn i kommunepolitikken ved valget i 2015. Partiet ble stiftet av Roy Brubakk og Hallvor Tverå. Deres politiske manifest var først og fremst kampen for gode vilkår for folk som bor på bygda i Vefsn kommune. I de årene som har gått siden siste valg har det nye partiet fulgt manifestet gjennom å være synlige særlig i saker som dreier seg om bompenger og eiendomsskatt.

Tidligere i år ble styret i partiet skiftet ut da Knut Wulff Hansen kom inn som ny partileder. Det har vært knyttet en viss lokalpolitisk spenning til hvilken retning Vefsn tverrpolitiske parti skulle ta med et nytt styre på plass. Nå ser vi konturene av det nye regimet som legger opp til prosesser styrt og regissert av partiets ledelse. Det er et valg styret har tatt. Vi tror den linjen man nå legger seg på fort kan vise seg å være begynnelsen til slutten for partiet.

Det er oppsiktsvekkende at partiets representanter i kommunestyret nærmest instrueres av partiledelsen når viktige saker skal debatteres og stemmes over. Alle politiske tillitsvalgte går til valg på et partiprogram. Det er det som ligger til grunn for hva de skal mene og hvordan de skal stemme. At representanter fra samme politiske parti er uenige i enkeltsaker er ingen overraskelse. Slik må det være dersom demokratiet skal fungere på en god måte. Det er heller ikke særlig spesielt at man på forhånd blir enige om felles standpunkt i større saker. Det spesielle her er at styret, slik vi forstår det, legger opp til å diktere representantenes håndtering av og mening om ulike saker som kommer opp til politisk behandling.

De vanlige politiske prosessene er at gruppeleder innkaller gruppa til drøftingsmøte før behandlingen av større saker. Det er også helt vanlig å konferere med partileder eller partiets styre. Det uvanlige er at styret i partiet påtar seg en politisk oppgave de egentlig ikke har. Det gjør de gjennom at det er de som tar initiativ for å diktere de folkevalgte representantene. Med et nytt styre på plass ville det vært naturlig å invitere partiets kommunestyrerepresentanter til debatt om prosesser og arbeidsrutiner. Slik vi oppfatter saken er det ikke skjedd. Det må oppleves både som arrogant og provoserende.

Roy Brubakks avgjørelse om å trekke seg fra Vefsn tverrpolitiske parti må avstedkomme refleksjoner internt i partiets styre. Det er et tydelig signal om at arbeidsmetoden til styret ikke er ok. Vefsn tverrpolitiske parti kan ha en viktig stemme i det lokalpolitiske systemet. Men det forutsetter at man også har en partiledelse som skjønner sin rolle og sine oppgaver. Det er faktisk slik at det er representantene som er valgt av folket, ikke styret i partiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags